piątek, 9 marca 2012

Pracodawcy RP na temat PPP

Jak wynika z raportu zespołu Investment Suport, w 2011 r. podmioty publiczne zamieściły zaledwie 42 ogłoszenia o planowanych projektach. Co więcej - ogłoszeń było mniej niż w 2010 r. - Warto się zastanowić nad przyczynami małej popularności partnerstwa publiczno-prywatnego - komentują eksperci Pracodawców RP.
Słabość partnerstwa publiczno-prywatnego jest w Polsce ewidentna. Warto bowiem zwrócić uwagę, że przedstawione w raporcie dane dotyczą ogłoszonych, a nie rzeczywiście realizowanych projektów. W 2011 r. podpisano tylko 11 umów, a łącznie, w ciągu trzech lat obowiązywania ustawy, zawarto ich zaledwie 27.

Jak zwiększyć popularność partnerstwa publiczno-prywatnego? Szansą może być szykowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zmiana przepisów ustawy o PPP. - Nowelizacja ma uporządkować zasady stosowania prawa zamówień publicznych i ustawy o koncesji oraz uregulować kwestię wstępowania podmiotów finansujących w miejsce partnera prywatnego - przypominają eksperci Pracodawców RP podkreślając jednocześnie, że konieczne jest jednoznaczne określenie, iż procedury przewidziane w ustawie koncesyjnej oraz w PZP mają zastosowanie wyłącznie do etapu wyboru partnera prywatnego, a nie do etapu realizacji projektu. - W ten sposób wyeliminuje się takie problemy, jak np. konieczność zmiany trybu wyboru partnera prywatnego w sytuacji, gdy w trakcie postępowania zmieniły się zasady jego wynagradzania - mówią eksperci Pracodawców RP.

Wśród przyczyn małej popularności PPP wymienia się też m.in. zasady zaliczania zobowiązań z tytułu tych umów do długu publicznego. - Przedsiębiorcy tłumaczą nikłe zainteresowanie projektami PPP brakiem zrozumienia zasad funkcjonowania rynku przez podmioty publiczne. Skarżą się na trudne negocjacje z urzędnikami, którzy nie są przygotowani do stosowania tej formuły - mówią eksperci Pracodawców RP przypominając jednocześnie, że ostatnio podejmowane są próby spopularyzowania inwestycji w tej formule (wydano m.in. specjalny poradnik dla samorządów w którym przedstawiono, jak krok po kroku przejść przez kolejne etapy procedury).

- Zmiany, które będą sprzyjać swobodzie umów i możliwości indywidualnego dostosowywania warunków, mogą przyczynić się do zwiększenia zainteresowania formułą PPP wśród partnerów publicznych i prywatnych - mówią eksperci Pracodawców RP podkreślając, że partnerstwo publiczno-prywatne jest często jedyną możliwością formą sfinansowania dużych i bardzo kosztownych inwestycji.

źródło: Pracodawcy RP


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz