piątek, 12 lutego 2016

Czy uda się odkręcić przetarg śmigłowcowy?

 
 
Niewykluczone, że już w przyszłym tygodniu poznamy wnioski, jakie płyną z audytu przetargu na śmigłowiec wielozadaniowy dla polskiej armii. Na dobre wieści z MON liczą załogi PZL Mielec i PZL Świdnik, pominięte przez poprzednie kierownictwo resortu obrony.
 
 
 

czwartek, 11 lutego 2016

Odrzucenie oferty wykonawcy, jako zawierającej rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 PzpZgodnie z treścią art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp, zamawiający odrzuca ofertę, która zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamawiający odrzuca również ofertę jeżeli wykonawca nie złoży wyjaśnień w wyznaczonym terminie albo jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia (art. 90 ust. 3 Pzp).

środa, 10 lutego 2016

Urząd Zamówień Publicznych wreszcie ma prezesa. Pokieruje nim Małgorzata Stręciwilk

 

Premier Beata Szydło powołała na stanowisko prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Małgorzatę Stręciwilk - poinformował w poniedziałek urząd. Tym samym kończy się wakat na tym stanowisku trwający od końca 2013 roku. 

wtorek, 9 lutego 2016

Projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych: warunki udziału w postępowaniu

W projekcie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych będącym realizacją obowiązku implementacji dyrektyw unijnych z 2014r. dotyczących zamówień publicznych do naszego porządku prawnego znalazły się zmiany w zakresie dotyczącym warunków udziału w postępowaniu. W dotychczasowym brzmieniu Wykonawcy wykazać musieli się stosownymi uprawnieniami, posiadaniem doświadczenia i wiedzy, odpowiednim potencjałem technicznym do realizacji przedmiotu zamówienia oraz posiadaniem sytuacji ekonomicznej i finansowej dającej rękojmie wykonania przedmiotu zamówienia.

piątek, 5 lutego 2016

Wartość zamówienia przy unieważnieniu części przetargu

Niniejszy artykuł odpowiada na pytanie, w jaki sposób ustalić wartość zamówienia, jeżeli zamawiający organizuje ponowne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z powodu unieważnienia poprzedniego postępowania w części.

środa, 3 lutego 2016

PZL-Świdnik chce wygryźć Francuzów. Przetarg na śmigłowce w rękach sądu

 

Warszawski Sąd Okręgowy zajmie się w marcu sprawą pozwu, który w czerwcu ub. roku skierował PZL-Świdnik przeciwko MON. "Wnosimy o zamknięcie postępowania bez wyboru oferty".


wtorek, 2 lutego 2016

Zamówienia publiczne - porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją: Zamówienia publiczne - porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Niniejszy dokument został sporządzony przez służby Komisji Europejskiej w porozumieniu z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

poniedziałek, 1 lutego 2016

Dokumentacja przetargowa jest dla ludzi


Żaden wykonawca nie lubi, kiedy zamawiający zamieszcza dokumentację przetargową w PDF zapisanym jako obraz, czyli bez możliwości kopiowania tekstu.
Powoduje to konieczność dodatkowej pracy przy sporządzaniu notatek, formułowaniu pytań do zamawiającego czy przygotowywaniu oferty.

piątek, 29 stycznia 2016

Urząd Zamówień Publicznych zmiażdzył przetarg ZUS. Do sądu jednak nie pójdzie

Urząd Zamówień Publicznych (UZP) zmiażdżył podczas kontroli przetarg ZUS na system informatyczny, sugerując, że mógł być ustawiony z firmą Asseco. Wątpliwości potwierdziła Krajowa Izba Odwoławcza. Sprawa nie trafi jednak do sądu, bo prezes UZP zrezygnował z powództwa. Nie tłumaczy dlaczego. 

środa, 27 stycznia 2016

Pierwsza w Polsce konferencja dotycząca zamówień publicznych w Niemczech i Austrii


Już 18 lutego  2016 roku w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie odbędzie się pierwsza w Polsce, międzynarodowa konferencja dotycząca poszukiwania ogłoszeń, przygotowywania oferty oraz pozyskiwania zamówień w Niemczech i Austrii. Podczas konferencji eksperci z Polski, Niemiec i Austrii, a także przedstawiciele polskich firm, które z powodzeniem uczestniczą w zagranicznych przetargach, przedstawią możliwości rynku zamówień publicznych w Niemczech i Austrii pod kątem szans dla polskich przedsiębiorców.

Nie będzie nowego Prawa zamówień publicznych. Jedynie jego nowelizacja

Do 18 kwietnia Polska musi wdrożyć unijne dyrektywy o zamówieniach publicznych.Czasu jest mało, więc rząd - choć rozważał nową ustawę - zdecydował się przygotować nowelizację Prawa zamówień publicznych - poinformował poseł PiS Maks Kraczkowski.

poniedziałek, 25 stycznia 2016

Kto będzie prezesem Urzędu Zamówień Publicznych?

Małgorzata Stręciwilk, Adam Twarowski i Piotr Wiśniewski – to kandydaci, spośród których premier Beata Szydło wybierze prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

piątek, 22 stycznia 2016

Implementacja dyrektyw unijnych: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE

Ostatnia dyrektywą, której postanowienia podlegać będą implementacji do naszego porządku prawnego nie przeanalizowaną w dotychczasowych wpisach jest dyrektywa tzw. zamówieniowa dotycząca udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. Omawiając jej istotne postanowienia rozpocząć należy od zapisów zawartych w preambule.

środa, 20 stycznia 2016

Brak wskazania waluty w ofercie

Możecie się zdziwić, ale wcale nie rzadkim błędem w ofercie jest podanie ceny oferty lub wartości wcześniej wykonanego zamówienia w takiej oto formie "2 120 000 brutto". Bez waluty.
O ile w wykazie wykonanych zamówień łatwo jest wezwać wykonawcę do uzupełnienia tej informacji, jeśli nie ma możliwości jej poprawienia jako oczywistej omyłki pisarskiej wprost o treść innych dokumentów, o tyle w przypadku ceny ofertowej trzeba się zastanowić co z takim błędem zrobić.

Unia wymusza rewolucję w zamówieniach publicznych: będzie e-procedura i podział na mniejsze przetargi

Rząd chce jednak przede wszystkim, aby przedsiębiorcy, którzy wygrywają przetargi, zatrudniali pracowników na umowy o pracę. 

wtorek, 19 stycznia 2016

Polskie konsorcjum wygrało przetarg na wielki projekt Europejskiej Agencji Kosmicznej

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Jadwiga Emilewicz zwraca uwagę na sukces, jaki udało się odnieść Polakom - to pierwszy konkurs ESA w którym polska firma wygrała konkurując z innymi europejskimi konsorcjami.

poniedziałek, 18 stycznia 2016

piątek, 15 stycznia 2016

Zamówienia publiczne tylko dla firm zatrudniających na etat

Przedsiębiorcy starający się o publiczne kontrakty 
będą musieli zatrudniać pracowników na umowach o pracę. O najnowszej propozycji Ministerstwa Rozwoju informuje „Rzeczpospolita”.

czwartek, 14 stycznia 2016

środa, 13 stycznia 2016

Caracale nie dla Łodzi? "Prognozy są pesymistyczne"

Minister obrony Antoni Macierewicz – w jakimś stopniu – rozwiewa nadzieje łodzian na nowe miejsca pracy w Wojskowych Zakładach Lotniczych. W wywiadzie dla tygodnika "Do Rzeczy" szef MON mówi krótko: "Prognozy na temat tego zamówienia są pesymistyczne". - Mam nadzieję, że zdrowy rozsądek zwycięży - odpowiada na te doniesienia prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

wtorek, 12 stycznia 2016

Przetarg na odbiór śmieci: Oczekiwanie na ekspertyzy blokuje rozpoznawanie skarg


Od półtora roku nie może na dobre rozpocząć się proces o warszawski przetarg na odbiór śmieci. Wszystko przez problemy z powołaniem biegłych. Takich przypadków jest więcej.

poniedziałek, 11 stycznia 2016

Nowy rząd trafił na minę po starym? "Przetargi wygrywają firmy bez kapitału, doświadczenia, ludzi i sprzętu"

- Program budowy dróg krajowych na latach 2014–2023 w obecnej postaci jest mało realny do wykonania - uważa Barbara Dzieciuchowicz z Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.

piątek, 8 stycznia 2016

Wniesienie odwołania w celu zwiększenia wymagań zamawiającego

Wykonawcy zwykle skarżą postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia domagając się ich złagodzenia, a nie zaostrzenia. Czy wynika to jednak z wyboru wykonawców (ważniejszym powodem podjęcia trudu złożenia odwołania jest umożliwienie sobie udziału w postępowaniu niż ograniczenia tej możliwości innym) czy z ograniczeń wynikających z przepisów prawa zamówień publicznych?

czwartek, 7 stycznia 2016

Komisja Europejska upraszcza zamówienia publiczne

Komisja Europejska przyjęła we wtorek jednolity dokument w sprawie zamówień publicznych, który ogranicza obciążenia administracyjne, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw starających się o kontrakty publiczne.

Implementacja dyrektyw unijnych: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE

W nawiązaniu do poprzednich wpisów kontynuując analizę nowych dyrektyw unijnych pod kątem postanowień, do których implementacji jesteśmy zobowiązani dzisiejszy wpis dotyczył będzie dyrektywy 2014/23/UE w sprawie udzielania koncesji. Dyrektywa ta pomimo, iż dostosowana jest do specyfiki udzielania koncesji szereg przepisów zawartych w jej treści wzorowanych jest na postanowieniach pozostałych dwóch dyrektyw unijnych. Podkreślić jednak trzeba, że jest to pierwsza dyrektywa poświęcona umowom koncesyjnym w całości.

poniedziałek, 4 stycznia 2016

Publikacja rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015r.

Od 1 stycznia 2016 r. zmianie ulega wysokość kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych oraz zmianie ulegają kwoty wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostały ogłoszone rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r.

czwartek, 31 grudnia 2015

Przetargi zbiorowe na zakup energii są opłacalne

Łódź zaoszczędziła w tym roku 15 mln zł na zakupie energii. Atrakcyjną opłatę wynegocjowano w ramach Łódzkiej Grupy Zakupowej, skupiającej ok. 500 podmiotów, m.in. pięć ościennych gmin. Ich rachunki za energię będą niższe o 25 proc. niż w roku 2014.

środa, 30 grudnia 2015

Wzór regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 tys. euro

Działając na podstawie art. 154 pkt 10 ustawy Prawo zamówień publicznych, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przygotował wzór regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (powstały w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych).

wtorek, 29 grudnia 2015

INFORMACJA O POLSKIM I EUROPEJSKIM RYNKU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2015

Polscy Zamawiający opublikowali 20.011 (w roku 2014 – 20.811) ogłoszeń o przetargu i konkursie (około 11% przetargów ogłoszonych przez wszystkie kraje UE), w tym 10 ogłoszeń dotyczyło koncesji na roboty budowlane a 149 ogłoszeń dotyczyło zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Natomiast, w stosunku do liczby przetargów ogłoszonych przez „nowe” kraje członkowskie, zamówienia z Polski stanowiły około 46%. (na podstawie ogłoszeń publikowanych w Dzienniku Urzędowym UE, stan na 30 listopada 2015 r.)

poniedziałek, 28 grudnia 2015

InPost oferuje Poczcie Polskiej współpracę, żeby udowodnić jej zaniżanie cen

 
Tym razem to Poczta Polska wygrała przetarg na obsługę sądów. InPost twierdzi, że Poczta zaoferowała ceny dumpingowe, żeby w ten sposób zniszczyć konkurencję, dlatego zastosował fortel - proponuje Poczcie przekazanie do obsługi wszystkich swoich listów po cenach, jakie zaoferowała sądom.

środa, 23 grudnia 2015

Chińska ekspansja w polskiej energetyce

Państwowe chińskie firmy wygrały w Polsce już 6 sporych przetargów na budowę infrastruktury energetycznej. Wygląda więc na to, że to, co nie udało się Chińczykom na polskich drogach, może udać im się w naszej energetyce.

wtorek, 22 grudnia 2015

Przetargi: co trzeba zmienić od kwietniaCiągle ważą się losy prawa zamówień publicznych. Polska ma czas na implementację unijnych dyrektyw do kwietnia 2016 r. Rząd PO przyjął projekt zupełnie nowej ustawy, spotkała się ona z głosami krytycznymi części ekspertów. Obecny rząd wrócił do tego projektu, wprowadzając zmiany.

poniedziałek, 21 grudnia 2015

Implementacja dyrektyw unijnych: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE część II

W ostatnim wpisie na blogu omówiłam większość ze zmian, do których wprowadzenia Polska jest zobowiązana w ramach implementacji dyrektywy unijnej Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE. Zmiany, które będą przedmiotem dzisiejszego opracowania dotyczyć będą jednolitego europejskiego dokumentu, kryteriów udzielania zamówienia, realizacji zamówienia, szczególnych reżimów zamówień oraz czynności administracyjnych związanych z przeprowadzeniem postępowania.

czwartek, 17 grudnia 2015

Uwzględnienia zarzutów odwołania przez zamawiającego to nie zawsze dobra wiadomość dla odwołującego

Wykonawcy nie muszą w żaden sposób informować zamawiającego o zamiarze złożenia odwołania.  Podobnie nie muszą wcześniej wnosić o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający dowiaduje się o złożeniu odwołania z kopii odwołania jaką przekazuje mu odwołujący. Po zapoznaniu się z treścią odwołania dochodzi czasem do wniosku, że faktycznie w trakcie postępowania przetargowego naruszył przepisy prawa zamówień publicznych. 

wtorek, 15 grudnia 2015

Progi unijne w zamówieniach publicznych 2016

Co dwa lata Komisja Europejska ustala z jednej strony wysokość tzw. progów unijnych, a z drugiej oficjalny przelicznik na waluty państw będących poza strefą euro. Właśnie ukazały się projekty rozporządzeń KE wskazujący te kwoty. Zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r., jednak już teraz zamawiający powinni mieć je na uwadze przy szacowaniu wartości planowanych zamówień.