środa, 25 listopada 2015

Świdnik remontuje śmigłowce. Wojsko nie może ich odzyskać

Firma w Świdniku dostała od wojska kontrakt na modernizację śmigłowców. Ale czyżby je zgubiła? Tylko tak chyba można wytłumaczyć opóźnienia sięgające 569 dni, bo tyle armia czeka na odbiór maszyn. W tym czasie można bez problemu wyprodukować całkowicie nowe maszyny. Tymczasem firma jak gdyby nic, podaje do sądu MON z tytułu tego, że nie dostała kontraktu na produkcję nowych śmigłowców.

wtorek, 24 listopada 2015

Cudze odwołanie do KIO. Czy warto zgłosić przystąpienie?


 
Zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego daje możliwość wzięcia udziału w postępowaniu przed KIO wykonawcom, którzy nie złożyli odwołania, ale są zainteresowani wynikiem postępowania.

poniedziałek, 23 listopada 2015

Wstrzymane przetargi na kupno i dzierżawę ziemi. ANR informuje rolników o "nadzwyczajnej sytuacji"

W związku z pismem ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela oddziały terenowe Agencji Nieruchomości Rolnych wstrzymały przeprowadzanie przetargów na sprzedaż i dzierżawę gruntów zgromadzonych w zasobach Agencji. Ziemi nie mogą kupić nawet ci, którzy wpłacili wadium.

czwartek, 19 listopada 2015

Przetarg na modernizację wojskowych śmigłowców do poprawki? Podatnicy zapłacą za to nawet miliard złotych

Zamieszanie z przetargiem na dostawę śmigłowców może być dla nas bardzo kosztowne. Ponowne rozpisanie konkursu obciąży budżet państwa kwotą prawie miliarda złotych. - Pamiętajmy, że to wojsko wybrało dla siebie Caracale, a nie jakiś Kowalski. Wybierali przecież specjaliści - mówi Bartosz Głowacki z magazynu "Skrzydlata Polska".

środa, 18 listopada 2015

Zamówienia publiczne- Możliwość uzupełnienia dokumentów ze względu na ich charakter


W niniejszym artykule zostały wyjaśnione możliwości uzupełnienia dokumentów oraz rodzaj dokumentów które mogą być uzupełnione w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Dyrektywa ws. zamówień publicznych: Za spóźnioną implementację zapłaci budżet


Nawet jeśli z powodu opóźnień we wdrażaniu przepisów Polska będzie musiała zwracać fundusze europejskie, to beneficjenci nie stracą pieniędzy. Konsekwencje weźmie na siebie Skarb Państwa

poniedziałek, 16 listopada 2015

Baza antyrakietowa w Redzikowie prawie odgrodzona od świata

Kolejny przetarg na budowę bazy w Redzikowie został rozstrzygnięty. Teren wokół przyszłej amerykańskiej bazy w Redzikowie rozkopany i odgradzany. Co dzieje się wewnątrz? To najściślejsza tajemnica wojskowa.

czwartek, 12 listopada 2015

Zamówienia w nowych dyrektywach unijnych

Niekonkurencyjne tryby postępowań, takie jak zamówienia z wolnej ręki, mają być stosowane tylko w wyjątkowych przypadkach. Ale o tym, czy taki przypadek ma miejsce, zdecyduje zamawiający.

wtorek, 10 listopada 2015

Lewiatan o przetargach Poczty Polskiej: Sprzątaczka to też pracownik

 Konfederacji Lewiatan zarzuca Poczcie Polskiej, że ta nie przestrzega rządowych wytycznych o stosowaniu klauzul społecznych w postępowaniu przetargowym na usługi czystości. Wniesiono odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. 

poniedziałek, 9 listopada 2015

Zdaniem Urzędu Zamówień Publicznych ZUS w przetargu wartym 700 mln zł preferował Asseco. Złamał więc prawo.

O kontroli UZP dziennikarze Gazety Wyborczej pisali w połowie października. Urząd badał przetarg na utrzymanie Kompleksowego Systemu Informatycznego (KSI). Tak fachowo nazywa się system informatyczny ZUS który księguje składki Polaków i rozlicza np. emerytury i renty. Przez kilkanaście lat z kieszeni podatników poszło na niego ponad 3 mld zł.

czwartek, 5 listopada 2015

Trwa przetarg na dostarczanie korespondencji z sądów

Trwa przetarg na dostarczanie korespondencji z sądów. Do przetargu stanęli najwięksi konkurenci na rynku: Poczta Polska oraz Polska Grupa Pocztowa. Poczta Polska twierdzi, że jest tania i nie stosuje umów śmieciowych,  Polska Grupa Pocztowa, że cena zaproponowana przez Pocztę Polską budzi zdumienie i jest znacznie poniżej cen oferowanych przez nią na rynku detalicznym, jak również na rynku zamówień publicznych.

środa, 4 listopada 2015

Czy do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny konieczne są dowody?

Zamawiający wzywając wykonawcę do wyjaśnienia ceny oferty żąda nie tylko wyjaśnień, ale również dowodów na ich poparcie. Wynika to z samej treści art. 90 ust. 1 prawa zamówień publicznych. "Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia (...) zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny (...)".

Siemoniak: PiS spiera się ze sobą w sprawie Caracali

- Ta decyzja nie będzie prosta. Liczę, że nowy minister obrony podejmie decyzję w interesie sił zbrojnych - mówił w programie "Świat" w TVN24 Biznes i Świat o kontrowersyjnym przetargu w sprawie zakupu Caracali minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak. I dodał: - MON to nie miejsce dla radykalnego harcownika. Jedno zdanie powiedziane za dużo – może dużo kosztować. 

XIV Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych

Blog Prawa Zamówień Publicznych wraz z organizatorem, firmą APEXnet, ma zaszczyt zaprosić na jedno z najważniejszych wydarzeń związanych z zamówieniami publicznymi tego roku

wtorek, 3 listopada 2015

Czekając na nowe Prawo zamówień publicznych

Głównym celem przygotowania nowej ustawy Prawo zamówień publicznych było wdrożenie nowych dyrektyw unijnych w zakresie zamówień publicznych. Projekt ustawy, który aktualnie jest na etapie uzgodnień międzyresortowych, wdraża przepisy nowych dyrektyw, lecz w niewielkim zakresie zawiera zmiany w otoczeniu instytucjonalnym. W mojej ocenie zmiany te są konieczne, jednak wymagają dodatkowych analiz i czasu - mówi IZABELA JAKUBOWSKA, p.o. prezesa - wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, w rozmowie z Jerzym Bojanowiczem.

piątek, 30 października 2015

Urząd do spraw cudzoziemców ogłasza przetarg na 10 ośrodków dla uchodźcówDo 25.11.2015 r. można składać oferty na zakwaterowanie i wyżywienie cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości powyżej 134 000 euro. Zgodnie z przetargiem każda z placówek ma przyjąć minimum 120 uchodźców. Oto najważniejsze wymagania stawiane potencjalnym wykonawcom.

czwartek, 29 października 2015

Uproszczenie procedur w zamówieniach publicznych i lepszy dostęp do rynku koncesji – korzystne przepisy dla małych i średnich firm

Uproszczenie procedur udzielania zamówień publicznych i ich uelastycznienie, w tym m.in. wprowadzenie negocjacji jako sposobu doprecyzowania warunków umów z wykonawcami na usługę, która najlepiej odpowiada potrzebom zamawiającego, skrócenie minimalnych terminów przy udzielaniu zamówień oraz zmniejszenie obowiązków formalnych na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia - to tylko niektóre z ważnych rozwiązań, które przewiduje przyjęty przez rząd projekt nowego Prawa zamówień publicznych. 

wtorek, 27 października 2015

Czy „kolejny na liście” wykonawca, którego oferta nie została odrzucona, może uzyskać zamówienie?

Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego po przeprowadzeniu badania i oceny oferty dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. Jednakże już po wyborze oferty najkorzystniejszej może zdarzyć się sytuacja, że wybrany wykonawca nie chce zawrzeć umowy. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (zwana dalej „Ustawą”) wprowadza określone konsekwencje takiego zachowania wybranego wykonawcy.

poniedziałek, 26 października 2015

Czy zmiany w Sejmie przełożą się na zmiany w prawie zamówień publicznych

Wybory do Sejmu i Senatu RP już za nami. Wybory, które przyniosły duże zmiany w składzie ław poselskich. Czy te zmiany mogą się przełożyć na zmiany w prawie zamówień publicznych.

czwartek, 22 października 2015

Wielki przetarg Ursusa. Polska firma dostarczy 2400 ciągników do Tanzanii


Ursus dostarczy 2400 sztuk ciągników rolniczych w formie SKD w ramach umowy o wartości 55 mln USD, podpisanej ze spółką The National Service Corporation Sole z siedzibą w Dar es Salaam, podał Ursus. We współpracy z tą spółką Ursus chce zaopatrywać w traktory i maszyny rolnicze całą południową Afrykę. 

wtorek, 20 października 2015

Zamówienia publiczne: nie ma stosunkowego rozdzielenia kosztów przed KIO


W postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą nie ma zastosowania zasada stosunkowego rozłożenia kosztów procesu z art. 100 kodeksu postępowania cywilnego – zwrócił uwagę Sąd Okręgowy w Gdańsku.

poniedziałek, 19 października 2015

Nowelizacja prawa zamówień publicznych: zamawiający też odpowiedzą solidarnie

W projektach nowych ustaw są m.in. partnerstwo innowacyjne, elektronizacja zamówień, nowe zasady udzielania koncesji. Nowa ustawa – Prawo zamówień publicznych, która ma wdrożyć do naszego porządku prawnego unijne dyrektywy, została skierowana na posiedzenie rządu. Pełniący obowiązki prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Dariusz Piasta skierował projekt do sekretarza Rady Ministrów Macieja Berka wraz z wypracowanymi w ramach rządowych komitetów i komisji zmianami. Co zmieniło się w tej wersji projektu?

wtorek, 13 października 2015

Jak składać oferty w przetargach publicznych

Kluczem do pozyskania zamówienia publicznego jest monitorowanie procesu przetargowego oraz prawidłowe przygotowanie oferty. Jak to zrobić, by wygrać?

Co może obserwować przegrany w przetargu

Jawność to przede wszystkim dostęp do dokumentów, które dotyczą prowadzonego postępowania.
Zdarza się, że firma, która przegrała przetarg, chce uczestniczyć w protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia (np. samochodu, komputera). Wątpliwości budzi kwestia, czy może się tego domagać, czy zamawiający musi ją dopuścić do takiego udziału. Dyskusja na ten temat trwa m.in. na internetowych forach.

piątek, 9 października 2015

Pozacenowe kryteria wyboru ofert w budownictwie drogowym przed i po nowelizacji ustawy prawno zamówień publicznych


Od dnia 19 października 2014 r., zamawiający może zastosować cenę jako jedyne kryterium oceny ofert wyłącznie w przypadku przedmiotów zamówienia powszechnie dostępnych na rynku i o ustalonych standardach jakościowych, chyba że udziela zamówienia w trybie licytacji elektronicznej. W pozostałych przypadkach, z wyłączeniem trybu zapytanie o cenę, oprócz kryterium cenowego, zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty zobowiązany jest wprowadzić także inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

czwartek, 8 października 2015

Poczta Polska i InPost znów na wojennej ścieżce

Rośnie temperatura wokół wartego 700 mln złotych przetargu na obsługę korespondencji sądów.
Chodzi o zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Centrum Zamówień dla Sądownictwa (CZdS) organizujące wart 700 mln zł przetarg na pytanie Poczty Polskiej (PP) o doprecyzowanie SIWZ w zakresie szczegółów technicznych systemu elektronicznego do obsługi korespondencji (to jeden z kluczowych elementów przetargu) odpisała, że trzeba to sprawdzić w PGP, czyli w konkurencyjnej spółce, która również stara się o ten lukratywny kontrakt.

wtorek, 6 października 2015

Polskie firmy mogą uczestniczyć w przetargach ONZ o wartości 17 mld USD

Polskie firmy mogą uczestniczyć w przetargach ONZ o rocznej wartości ponad 17 mld USD. Dotychczasowy udział polskiego biznesu w zamówieniach Organizacji Narodów Zjednoczonych wynosi 0,01 proc.; przetargi wygrały 43 firmy.

czwartek, 1 października 2015

Kto może skarżyć treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia


Specyfikację istotnych warunków zamówienia może skarżyć każdy potencjalny wykonawca.
Wiele podmiotów ma prawo korzystać z odwołań od treści SIWZ. Uprawnienie to przysługuje każdemu wykonawcy, który może się ubiegać o udzielenie zamówienia.

poniedziałek, 21 września 2015

Po co są te przetargi? Czy usługi PR, reklamowe i marketingowe da się przełożyć na tabelki?

I po co komu te przetargi? – zastanawiają się agencje reklamowe, domy mediowe, agencje PR, agencje eventowe i inni przedstawiciele rynku usług marketingowych. Dla wielu uczestników procesów przetargowych po obu stronach negocjacyjnego stołu „starcie” agencja – procurement może być koszmarem. 

wtorek, 15 września 2015

Sobota w przetargach jednak pracująca

Przedsiębiorstwa, którym termin na złożenie odwołania wypada szóstego dnia tygodnia, powinny je wnieść dzień wcześniej. Tak uznały sądy okręgowe w dwóch niezależnych orzeczeniach

piątek, 11 września 2015

Jak sądy respektują zapisy o wynagrodzeniu minimalnym w zamówieniach na usługi?Sąd Rejonowy w Legnicy płaci za jedną roboczogodzinę pracownika ochrony tylko 5,79 zł bez VAT, czyli ponad połowę mniej niż ustawowe wynagrodzenie minimalne. 

czwartek, 10 września 2015

IX Ogólnopolska Konferencja Zamówień Publicznych

W połowie września będą skierowane do Sejmu nowelizowana ustawa Prawo zamówień publicznych i projekty rozporządzeń – dowiedz się pierwszy o wszystkich zmianach!

poniedziałek, 7 września 2015

Wojna cenowa w przetargach na budowę polskich dróg może powrócić


Ekspertów niepokoją coraz tańsze oferty na budowę szybkich tras - pisze "Puls Biznesu", przywołując przykład drogi S5. Powtarza się sytuacja, w której znów przetargi zaczynają wygrywać firmy proponujące bardzo niskie ceny.

wtorek, 1 września 2015

Zamówienie w trybie z wolnej ręki

Prawo zamówień publicznych wprowadza możliwość udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki dla zwycięzcy konkursu. W takim wypadku przesłanki zawarcia umowy powinny być interpretowane restrykcyjnie.