środa, 30 lipca 2014

Nowe dyrektywy zamówieniowe – zmiany umów


Prace nad nowymi dyrektywami zamówieniowymi rozpoczęły się w 2011 r. Dnia 11 lutego 2014 r. Rada przyjęła m.in. nową dyrektywę „klasyczną” 2014/24, która została opublikowana 28 marca 2014 r. Zgodnie z art. 90 państwa członkowskie powinny transponować jej postanowienia do prawa krajowego do 18 kwietnia 2016 r., co daje niespełna 2 lata na wdrożenie. Wydaje się, że przyjęcie nowych dyrektyw i konieczność ich implementacji jest dobrą okazją dla przebudowy całego systemu zamówień publicznych, a nawet przyjęcia nowej, nowoczesnej ustawy w tym zakresie, o czym pisaliśmy we wrześniu 2013 r.

5 wskazówek mądrych zamówień publicznych

Na stronie PublicTendering.com opublikowano 5 wskazówek mądrych zamówień publicznych, które zostały poruszone przez Gustavo Piga, profesora Uniwersytetu w Rzymie, w czasie konferencji organizowanej przez Komisję Europejską, która odbyła się w Atenach kilka tygodni temu.  

Małe firmy nie doceniają korzyści z projektów PPP

Ciekawe i zyskowne okazje na przedsięwzięcia w formule PPP przechodzą małym firmom koło nosa, bo nie widzą w tym interesu.

Nowa nowelizacja Prawa zamówień publicznych

Zmiany, zmiany, zmiany…
W ubiegły piątek (25.07) Sejm uraczył nas kolejną nowelizacją PZP. Nowelka nie jest jakoś szczególnie rozbudowana, ale mimo to nie będę jej tu omawiał z detalami. Senat lubi przecież pokazać, że jest wyższą izbą.

wtorek, 29 lipca 2014

Uprawnienie do wykorzystania środków wzruszalności umowy o zamówienie publiczne

Wyrokiem z dnia 12 czerwca 2014 r. (sygn. akt IACa 166/14) Sąd Apelacyjny w Białymstoku zmienił – na skutek apelacji wniesionej przez Prezesa UZP – wyrok Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 30 grudnia 2013 r. (sygn. akt I C 285/13), stwierdzający nieważność umowy na dostawę samochodu osobowego marki Skoda model Superb, w ten sposób, że unieważnił rzeczoną umowę.

poniedziałek, 28 lipca 2014

Publikacja w Dzienniku Ustaw tekstu jednolitego rozporządzenia w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań

dniu 23 lipca 2014 r., w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją 964, został ogłoszony tekst jednolity rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań. Prezes Rady Ministrów w dniu 3 kwietnia 2014 r. podpisał obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań.

Rada Ministrów przyjęła Sprawozdanie Prezesa UZP o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2013 r.

dniu 25 lipca 2014 r. Rada Ministrów po rozpatrzeniu sprawy w trybie obiegowym przyjęła Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2013 r. Członkowie Rady Ministrów nie zgłosili żadnych uwag do ww. dokumentu.

niedziela, 27 lipca 2014

Polski Związek Pracodawców Budownictwa zadowolony ze zmian w ustawie Pzp

Biorąc pod uwagę absolutnie fundamentalne deficyty obecnie obowiązującej ustawy oraz patologie jakie na jej gruncie powstały, poprawa najbardziej jaskrawych dysfunkcji systemu wydawania pieniędzy publicznych jest milowym krokiem naprzód – pisze o nowelizacji ustawy pzp Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

piątek, 25 lipca 2014

Sejm uchwalił w dniu dzisiejszym nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych

W dniu 25 lipca 2014 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotowa nowelizacja stanowi inicjatywę poselską, do której Rada Ministrów przedstawiała stanowisko w dniu 31 stycznia 2014 r.

czwartek, 24 lipca 2014

Komisja gospodarki poparła projektu noweli ustawy Pzp

Cena nie ma być wyłącznym kryterium rozstrzygania przetargów, a wykonawcy w uzasadnionych przypadkach mają zatrudniać ludzi na etat - to założenia projektu noweli Prawa zamówień publicznych autorstwa PO, którą poparła w środę sejmowa komisja gospodarki.

środa, 23 lipca 2014

Rusza proces zmów przetargowych przy inwestycjach drogowych

Ruszył proces 11 oskarżonych o "zmowy przetargowe" przy inwestycjach drogowych. Nie przyznają się do winy. Sprawa spowodowała w 2012 r. zawieszenie wypłaty 3,5 mld zł z funduszy UE na projekty drogowe w Polsce. W spawie stosowano podsłuchy.

Więcej na ten temat pod tym linkiem. 





Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

eKatalogi - prezentacja dla zamawiających

eKatalogi, czyli Elektroniczna Platforma Katalogów Produktów, to nowe narzędzie świadczące usługę elektroniczną, mającą umożliwić zamawiającym dokonywanie zakupów produktów poniżej progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Na stronach UZP można przeczytać na ten temat ciekawą prezentację skierowana do zamawiających. 



Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

piątek, 18 lipca 2014

Samorządy chcą więcej swobody w zarządzaniu odpadami


Samorządy chcą więcej swobody w kształtowaniu gospodarki odpadami. Ich zdaniem ustawa śmieciowa nie powinna gminom wszystkiego odgórnie narzucać.

Utajnienie dosłanego dokumentu

Kilka dni temu trafił mi się ciekawy przypadek.
Klient od dłuższego czasu konsekwentnie utajnia część swoich dokumentów przedmiotowych, korzystając oczywiście z dobrodziejstwa art 8.3 PZP. Zamawiający zwykle nie mają z tym problemów – chodzi o pewne dane techniczne oferowanych urządzeń.
Tym razem problem się pojawił.

środa, 16 lipca 2014

Przewodnik po zamówieniach publicznych na innowacje

Poniżej zamieszczamy link do angielskiej wersji językowej Przewodnika po zamówienia publicznych na innowacje - Guidance for public authorities on Public Procurement of Innovation, opracowanego przez ICLEI – Local Governments for Sustainability. 

Przewodnik skierowany jest do zamawiających publicznych i omawia zamówienia na innowacje w kontekście polityk europejskich, projekty pilotażowe w zakresie innowacji, procedury zamówień sprzyjające innowacjom, elementy strategii długoterminowego uwzględnianie elementów innowacyjnych w zamówieniach publicznych oraz podaje cztery przykłady zrealizowanych zamówień na innowacyjne produkt lub usługi (Niemcy, Belgia, Holandia, Polska). 

http://www.innovation-procurement.org/about-ppi/guidance/




Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

Duży może więcej, czyli problematyka grup zakupowych na przykładzie gmin

Gminy nie zawsze są gotowe na poniesienie ciężaru finansowego udzielania dużych zamówień ograniczając się jedynie do kwestii niezbędnych. Rozwiązaniem może okazać się utworzenie grupy zakupowej gmin.

O poszukiwaniu siwz

Prowadząc szybkie „badanie” na temat form komunikacji, jakie dopuszczają zamawiający, wykorzystane wtekście opublikowanym w „szponach” dwa tygodnie temu miałem okazję przeanalizować nieco bardziej szczegółowo inne zjawisko, już od dawna zresztą czekające na opisanie w szponowej kolejce. Bowiem aby dotrzeć do informacji o dopuszczalnych formach porozumiewania się, musiałem odnaleźć specyfikacje istotnych warunków zamówienia. A dotarcie do tego dokumentu bywa niekiedy prawdziwą ścieżką zdrowia.

poniedziałek, 14 lipca 2014

UOKiK za zmowę cenową ukarze menedżerów

Od stycznia większe restrykcje dla przedsiębiorców zaangażowanych w nielegalne zmowy cenowe. Po nowelizacji Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów kary będą nakładane bezpośrednio na osoby odpowiedzialne za powstanie zmowy, a nie na całą spółkę.

Więcej na ten temat pod tym linkiem.



Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

Wniosek do prezesa UOKiK o wyjaśnienie działania PKP SA


Zainteresowaliśmy się kwestią marginalizowaną w ostatnich latach, tj. pozycją dominującą publicznych podmiotów. O ile przedsiębiorstwa prywatne obowiązuje system norm antymonopolowych, to w przypadku agend działających w imieniu skarbu państwa sprawa ta nie znalazła jasnego określenia – mówi Jan Styliński, prezes zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Więcej na ten temat pod tym linkiem.




Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl