piątek, 26 września 2014

Jawność postępowania

Ustawa Prawo zamówień publicznych w rozdziale 2 określa zasady udzielania zamówień. Artykuł 8 określa drugą zasadę, tj. zasadę jawności postępowania.

Zamówienia publiczne pod lupą CBA. Kontrole w dwóch resortach

W połowie września Centralne Biuro Antykorupcyjne rozpoczęło kontrole w resortach finansów oraz spraw wewnętrznych. Dotyczą one m.in. zamówień publicznych i mogą potrwać do połowy grudnia - powiedział rzecznik Biura Jacek Dobrzyński.


czwartek, 25 września 2014

Gwarancja w zamówieniach publicznych

Kilka dni temu Robert podrzucił mi artykuł Pani dr Jolanty Loranc-Borkowskiej pt. „Rękojmia za wady przedmiotu zamówienia publicznego a gwarancja jakości”. Tekst został opublikowany w czasopiśmie branżowym (kwartalniku) PZP. Prawo zamówień publicznych (nr 1/2014).
Rzecz wielce interesująca. Z kilku powodów.

środa, 24 września 2014

Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego - konferencja

22 września 2014 r. w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie odbyła się konferencja Urzędu Zamówień Publicznych pt. „Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego”.

wtorek, 23 września 2014

Wyroku SO w przedmiocie kwestii: (1) terminu związania ofertą oraz (2) wzajemnej relacji rozstrzygnięć KIO w zakresie zastrzeżeń do wyniku kontroli i odwołania, dotyczących tego samego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 16 lipca 2014 r. wydanym w sprawie oznaczonej sygnaturą akt XXIII Ga 924/14, na skutek skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie sygn. akt KIO 449/14 wypowiedział się w kwestii problematyki związania ofertą oraz wykładni oświadczeń woli wykonawcy składanych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczących związania złożoną przez niego ofertą oraz wzajemnej zależności i powiązania dwóch postępowań prowadzonych przez Krajową Izbę Odwoławczą tj. postępowania w sprawie opinii wydawanej przez Krajową Izbę Odwoławczą na skutek wniesienia umotywowanych zastrzeżeń od wyniku kontroli uprzedniej prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (art. 167 ustawy Prawo zamówień publicznych) oraz postępowania w sprawie odwołania od czynności zamawiającego (art. 180 i następne ustawy Prawo zamówień publicznych).

Wielka Brytania już przygotowała projekt transpozycji nowych dyrektyw

Polska żyje nową zmianą ustawy Pzp, a tym czasem inne kraju Unii Europejskiej dokonują gruntownej przebudowy swojego prawa w związku z wejściem w życie nowych dyrektyw dotyczących zamówień publicznych. 

piątek, 19 września 2014

Nowelizacja opublikowana

W  dniu 18 września 2014 r. została opublikowana ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych w Dz. U. z 2014 r. poz. 1232.

czwartek, 18 września 2014

O zamówieniach na promocję przez profesjonalny sport

Kilka tygodni temu na łamach „Forbesa” pojawił się tekst dotyczący słuszności wspierania z budżetu publicznego działalności klubów sportowych (temat ten zresztą miał ostatnio dość szeroki rozgłos, głównie z uwagi na potępianie wysokich wydatków na profesjonalny sport ze strony zadłużonych budżetów krajów południowoeuropejskich – np. Hiszpanii).

Nowelizacaj ustawy Pzp - usługi niepiorytetowe poniżej progów

Ustawodawca w uchwalonej nowelizacji, zafundował nam jeszcze większe uproszczenie dotyczące umów na usługi niepiorytetowe o wartości poniżej progów unijnych.

środa, 17 września 2014

Prezydent podpisał nowelizację ustawy Pzp

Jak poinformowała firma szkoleniowa APEXnet w dniu 16 września 2014 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy Pzp. 

Po podpisaniu ustawa zostanie skierowana do publikacji w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.


Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

wtorek, 16 września 2014

Ministerstwo obiecuje śmieci bez przetargu


Samorządy będą mogły zlecać spółkom komunalnym zadania związane z odbiorem śmieci - poinformował PAP wiceminister środowiska Janusz Ostapiuk. Przepisy regulujące tę sprawę mają znaleźć się w rządowym projekcie noweli ustawy śmieciowej. 

poniedziałek, 15 września 2014

Zmiana przepisu art. 165 ust. 4 Prawa zamówień publicznych dotycząca kontroli doraźnych Prezesa UZP

Jak informuje UZP 13 września 2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014r. poz. 1146), która w art. 83 zmienia ustawę Prawo zamówień publicznych.

piątek, 12 września 2014

Dopuszczalność rozpoznawania przez KIO odwołań na postanowienia zawarte we wzorach umów

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego kończy się na ogół zawarciem umowy pomiędzy zamawiającym a wybranym wykonawcą. Jej autorem jest zamawiający, lecz wykonawcy podejmują próby wpływania na jej treść poprzez wnoszenie odwołań od poszczególnych postanowień umownych. Warto przyjrzeć się czy i kiedy takie odwołanie przyniesie oczekiwany przez wykonawcę rezultat.

Małgorzata Stręciwilk nowym Prezesem UZP?

Małgorzata Stręciwilk została rekomendowana przez komisję konkursową na nowego prezesa Urzędu Zamówień Publicznych – dowiedziała się „Rzeczpospolita".

środa, 10 września 2014

Klasówka dla prawników

W niecodzienny sposób zostanie rozstrzygnięty przetarg na usługi doradcze dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Zadecyduje opinia sporządzana w trakcie swego rodzaju egzaminu, pisanego w budynku resortu.

wtorek, 9 września 2014

Zmiana przepisu art. 165 ust. 4 Prawa zamówień publicznych

W Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014r. poz. 1146), która w art. 83 zmienia ustawę Prawo zamówień publicznych.

„Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego” - konferencja.

W dniu 22 września 2014 r. w Krakowie Urząd Zamówień Publicznych organizuje konferencję„Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego”.

niedziela, 7 września 2014

Nowelizacja PZP – tajemnica przedsiębiorstwa

W regulacji dotyczącej możliwości zastrzeżenia przez wykonawcę  informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa, zmiany nie są obszerne, ale istotne.

sobota, 6 września 2014

Nowa ustawa o przetargach już niebawem

Przepisy dotyczące zamówień publicznych zostaną napisane od początku. Urząd Zamówień Publicznych kończy prace nad założeniami aktu.