piątek, 22 maja 2015

Ustawa o zamówieniach publicznych trudna, ale nowoczesna

Eksperci od zamówień publicznych oceniają, że projektowana przez rząd nowa ustawa Prawo zamówień publicznych będzie trudna do stosowania dla tysięcy urzędników, ale jednocześnie daje szanse, by zamówienia publiczne były prowadzone w nowoczesny sposób 

czwartek, 21 maja 2015

Firma straci zamówienia bez dobrej kalkulacji

Wykonawcy powinni ostrożnie szacować swoje ceny jednostkowe. 
Wszystko po to, by nie narazić się na zarzut rażąco niskiej ceny, a w konsekwencji odrzucenie oferty.

środa, 20 maja 2015

wtorek, 19 maja 2015

MON. Niebawem przetarg na samoloty dla VIP-ów


Już niedługo powinien ruszyć przetarg na małe samoloty do przewozu osób na najważniejszych stanowiskach w państwie. Jak poinformował PAP wicepremier, szef MON Tomasz Siemoniak, w tym tygodniu rząd przyjął informację MON ws. pozyskania i eksploatacji tych maszyn.

poniedziałek, 18 maja 2015

Rosja. Około 46 milionów dolarów będzie kosztował przetarg na lotnisko w Arktyce

Źródło: Wikipedia


Rosyjski państwowy koncern Specstroj ogłosił przetarg na budowę lotniska na Ziemi Franciszka Józefa. To jeden ze sztandarowych celów Rosjan w ich projekcie zwiększenia swoich wpływów w Arktyce. Nowe lotnisko będzie drugim najdalej wysuniętym na północ na świecie. 

piątek, 15 maja 2015

Zamówienia publiczne: renegocjacje kontraktów należy sfinalizować do końca 2015 roku

Nowe regulacje dotyczące zamówień publicznych – art. 142 ust. 5 znowelizowanej ustawy Pzp – obligują do renegocjacji umów długoterminowych w przypadku zmiany płacy minimalnej, stawki VAT, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub wysokości składki na ZUS – w przypadku, gdy czynniki te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

czwartek, 14 maja 2015

Konsultacje nowej ustawy o zamówieniach publicznych

 
Urząd Zamówień Publicznych przekazał do konsultacji publicznych projekt nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. Konsultacje trwają do 22 maja br. 

środa, 13 maja 2015

W drugiej połowie 2015 r. przetarg na budowę elektrowni jądrowej

Postępowanie zintegrowane, które pozwoli wyłonić partnera strategicznego budowy i eksploatacji pierwszej elektrowni jądrowej, zostanie ogłoszone w drugiej połowie 2015 r. Jesteśmy w stałym kontakcie z konsorcjami potencjalnie zainteresowanymi tym przedsięwzięciem - mówi Jacek Cichosz, prezes PGE EJ 1. 

wtorek, 12 maja 2015

Prawie 596 tys. złotych z Krajowego Biura Wyborczego na obsługę medialną związaną z wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi

Przedmiotem przetargu było opracowanie strategii i schematu komunikacji społecznej, projektu kampanii informacyjnej wyborów powszechnych w 2015 r. tj. wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i ich realizacja, organizacja i prowadzenie.

poniedziałek, 11 maja 2015

Quasi protest – bezkosztowy środek walki o zamówienie publiczne

Możliwość zakwestionowania czynności zamawiającego lub zaniechania jej dokonania to ważne uprawnienie wykonawcy w walce o uzyskanie zamówienia publicznego. Wykonawca nie zgadzający się z czynnościami zamawiającego w postępowaniu o wartości powyżej progów unijnych może wnieść odwołanie do KIO. W przypadku jego oddalenia może walczyć dalej, wnosząc skargę do sądu okręgowego.

piątek, 8 maja 2015

Najwyższa Izba Kontroli w projekcie: Barometr ryzyka w zamówieniach publicznych

Najwyższa Izba Kontroli przyjęła zaproszenie Fundacji Batorego do udziału w projekcie Barometr ryzyka w zamówieniach publicznych. Izba włączy się w pracę zespołu przygotowującego narzędzie do monitorowania ryzyka i oceny nadużyć w obszarze zamówień zlecanych przez instytucje publiczne.
Projekt zainicjowany przez Fundację Batorego ma na celu zwrócenie uwagi na potrzebę zwiększenia przejrzystości w obszarze zamówień publicznych.

czwartek, 7 maja 2015

Prezydent podpisał Ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy- Prawo Zamówień Publicznych. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 kwietnia 2015 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.

środa, 6 maja 2015

Dotacje dla firm w regionalnych programach operacyjnych. Część województw planuje ogłoszenie pierwszych konkursów jeszcze w tym roku


reklama
Dotacje inwestycyjne dla najmniejszych firm zawsze cieszą się olbrzymim zainteresowaniem. Środki przeznaczone na ten cel w latach 2007–2013 rozeszły się jak ciepłe bułeczki. Wsparcie trafiło do ok. 10 tys. przedsiębiorstw. W nowym rozdaniu Funduszy Europejskich, podobnie jak dotychczas, dotacje na inwestycje w mikro, małych i średnich firmach dostępne będą przede wszystkim w programach regionalnych.....

wtorek, 5 maja 2015

Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące znowelizowanych ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. przepisów ustawy pzp - rażąco niska cena

Wyrok KIO 2766/14 z dnia 15 stycznia 2015 r.
„Obowiązek wszczynania procedury na podstawie art. 90 ust. 1 Pzp występuje w każdym przypadku, gdy zamawiający ustali, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych w tym przepisie okoliczności. Próg 30% stanowi jedynie przykładowy, ale jednocześnie maksymalny limit wartości, który może być odpowiednio obniżony przez zamawiającego, w zależności od okoliczności dotyczących przedmiotu zamówienia...

poniedziałek, 4 maja 2015

Związek Firm Public Relations kończy przygotowywać zasady przetargowe dla klientów

Związek Firm Public Relations zaplanował na maj przedstawienie zasad przetargowych, które miałyby obowiązywać klientów organizujących przetargi na usługi PR - dowiedział się portal Wirtualnemedia.pl. Prace na tymi wytycznymi trwają w organizacji od kilku miesięcy.

czwartek, 30 kwietnia 2015

Szkolenia z zakresu zamówień publicznych

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju pragnie poinformować o poszerzeniu oferty o szkolenia z zakresu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Szkolenia skierowane są dla pracowników jednostek budżetowych, wykonawców oraz wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe. 

środa, 29 kwietnia 2015

Przedmiot zamówienia powszechnie dostępny i o ustalonych standardach jakościowych, w kontekście ceny jako jedynego kryterium oceny ofert

Pojęcie powszechnej dostępności o ustalonych standardach jakościowych do niedawna (do 19 października 2014 r.) występowało jedynie w zakresie przesłanki stosowania trybu zapytania o cenę. Zamawiający może zastosować ten tryb wyłącznie w przypadku zamówienia na dostawy i usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, których wartość nie przekraczała tzw. progów unijnych. Od 19 października 2014 r. tj. od wejścia w życie ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1232), pojęcie to nabrało szerszego znaczenia...

wtorek, 28 kwietnia 2015

Zachęcamy do udziału w prowadzonych przez Komisję Europejską konsultacjach dotyczących powiązania kwestii zamówień publicznych z ochroną praw własności intelektualnej

Prowadzone konsultacje mają służyć zdiagnozowaniu ewentualnych problemów występujących w tym obszarze i potencjalnemu opracowaniu przez KE adekwatnych wytycznych. Do udziału w badaniu zaproszone są wszystkie podmioty posiadające doświadczenie w omawianej dziedzinie a w szczególności: zamawiający i wykonawcy, stowarzyszenia organów lub podmiotów publicznych, organizacje zawodowe, uczelnie wyższe, instytuty badawcze, ośrodki analityczne, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia przedsiębiorstw, sektor zdrowia, zrzeszenia pracowników oraz osoby prywatne.

poniedziałek, 27 kwietnia 2015

Związkowcy ze Świdnika chcą upublicznienia wyników prac komisji w przetargu na śmigłowce dla MON

Przewodniczący Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ "Solidarność" Marian Król uważa, że przetarg powinien zostać powtórzony. - Oczekujemy, że ten przetarg zostanie unieważniony i będzie przeprowadzony uczciwy przetarg. (…) Warunki były zmieniane i konkurs był od początku ze wskazaniem, kto będzie zwycięzcą – powiedział na konferencji prasowej w Lublinie Król.
 

piątek, 24 kwietnia 2015

Przykłady najczęściej występujących naruszeń zamówień publicznych udzielonych z Regionalnych Programów Operacyjnych na roboty budowlane. Ciąg dalszy

Przedstawiamy Państwu drugą część artykułu który ukazał się na naszym blogu 10 kwietnia 2015r. Dotyczy błędów popełnianych w przetargach finansowanych z Regionalnych Programów Operacyjnych. Nieprawidłowości te stanowią podstawę do nałożenia korekty finansowej i mogą spowodować konieczność zwrotu dotacji wraz z odsetkami. Informacje pochodzą z dokumentu przygotowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

czwartek, 23 kwietnia 2015

Seminarium PARP nt. przetargów publicznych organizowanych przez UNIDO, 6 maja 2015 r., Warszawa

W siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (ul. Pańska 81/83) odbędzie się seminarium pn. „Przetargi publiczne w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) – możliwości biznesowe dla polskich przedsiębiorców”.  Dla polskich przedsiębiorców będzie to unikalna okazja do zapoznania się z możliwościami współpracy z UNIDO. Liczba uczestników seminarium jest ograniczona. Przedsiębiorcy zainteresowani uczestnictwem proszeni są o wypełnienie do 29 kwietnia br.  formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie PARP.

środa, 22 kwietnia 2015

Ministerstwo Obrony Narodowej zdecydowało o wyborze oferenta przetargu na śmigłowce dla polskiej armii. Wygrał Airbus Helicopters.

Ministerstwo Obrony Narodowej zdecydowało o wyborze oferenta spełniającego wymagania przetargu na śmigłowce dla polskiej armii. Maszyną poddaną testom będzie H225M oferowany przez Airbus Helicopters, wcześniej znany jako Eurocopter EC725 Caracal.

wtorek, 21 kwietnia 2015

Dziś będzie wiadomo, które śmigłowce wielozadaniowe dla wojska zostaną zakwalifikowane do prób

„Mamy już ocenę ofert offsetowych, dokonaną przez ministra gospodarki. W MON kończymy formalny etap prac, mamy kompletną dokumentację potrzebną do rozstrzygnięcia". - powiedział Mroczek PAP. Tym etapem mają być praktyczne próby.
21 kwietnia ma zostać wskazany oferent przechodzący do następnego etapu - prób samej maszyny. Przetarg na wielozadaniowe śmigłowce dla wojska rozpisano wiosną 2012 r.

Źródło:  Polska Agencja Prasowa SA
czytaj więcej: http://www.pap.pl


poniedziałek, 20 kwietnia 2015

Nowy zakres kompetencji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie przeprowadzania kontroli doraźnych

Od dnia 15 marca 2015 r. zakres przeprowadzanych kontroli doraźnych obejmuje również zamówienia udzielane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Ponadto ustawodawca przewidział możliwość wszczęcia kontroli doraźnej przez Prezesa Urzędu na wniosek, z którego wynika uzasadnione przypuszczenie naruszenia przepisów Prawa zamówień publicznych.

Źródło: Portal Samorządowy
Więcej w artykule: http://www.portalsamorzadowy.pl  


piątek, 17 kwietnia 2015

Grupa Biznes Polska. Innowacyjna usługa - monitoring dotacji

Możliwość korzystania ze środków krajowych i unijnych jest ogromną szansą rozwoju, oraz poprawy konkurencyjności zarówno dla firm z sektora prywatnego jak i publicznego. Dotacje te stanowią dodatkowe źródło finansowania we wszystkich dziedzinach gospodarki.
Jednak korzystanie z dotacji wiąże się również z licznymi obowiązkami. Przede wszystkim trzeba zrealizować inwestycję zgodnie z wnioskiem. Dofinansowanie projektu oznacza, że realizowany on jest z pieniędzy publicznych. Ma to swoje konsekwencje związane z wyborem dostawców towarów i usług.

czwartek, 16 kwietnia 2015

Grupa Biznes Polska. Nowe szablony raportów mailowych

Pragniemy poinformować, iż przygotowaliśmy dla Klientów Grupa Biznes Polska kolejne szablony wysyłki raportów, które umożliwiają dostosowanie treści i sposobu wyświetlania raportów do Państwa potrzeb. Opcja wyboru dostępna jest na poziomie edycji profilu w Panelu Klienta.

Zależy nam na Państwa opinii - czy nowe szablony spełniają Państwa oczekiwania? Czy są dla Państwa czytelne, czy znajdujecie Państwo w nich najważniejsze rzeczy?

środa, 15 kwietnia 2015

Czy w przetargach publicznych powinno się preferować firmy zatrudniające ludzi na umowę o pracę?

Czy dla kraju lepiej jest, aby instytucje publiczne wspierały firmy zatrudniające osoby na umowę o pracę, ale co za tym idzie, mające wyższe koszty?
Czy może w trosce o szanowanie pieniędzy publicznych, powinny wybierać oferty jak najtańsze, nie oglądając się na to, ile dana firma odprowadza do ZUS? Może jest to pozorna oszczędność, gdyż osoby na umowach śmieciowych prędzej czy później zwrócą się do budżetu państwa po pomoc w postaci zasiłków lub dopłat z państwowej kasy. Może również patologią jest wybieranie ofert ze stawkami o połowę niższymi niż minimalne wynagrodzenie krajowe?. Czy wymuszenie stosowania kryterium pozacenowego jakim jest zatrudnienie na umowę o pracę ma realny wpływ na wynik postępowania?

wtorek, 14 kwietnia 2015

Powody wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Poradnik Grupa Biznes PolskaKażdy wykonawca powinien zdawać sobie sprawę z okoliczności, które mogą skutkować wykluczeniem go z udziału w postępowaniu. Jest to uprawnienie przysługujące zamawiającemu w przypadku, gdy wykonawca nie daje odpowiednich gwarancji wykonania zamówienia lub nie spełnia pewnych warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. 

poniedziałek, 13 kwietnia 2015

UZP: e-zamówienia publiczne przyniosą oszczędności zamawiającym

Projekt e-zamówienia może kosztować ok. 18,5 mln euro - ponad 78 mln zł. UZP będzie ubiegał się o dofinansowanie dla projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).
"Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 4 maja. Natomiast do końca roku, chcielibyśmy wyłonić głównego wykonawcę platformy" - zadeklarował Arkadiusz Koperski. Dodał, że całkowity czas realizacji projektu wyniesie ok. 36 miesięcy, a platforma powinna ruszyć między kwietniem a czerwcem 2018 r.

piątek, 10 kwietnia 2015

PRZYKŁADY NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCYCH NARUSZEŃ STWIERDZANYCH W TRAKCIE WERYFIKACJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UDZIELONYCH PRZEZ BENEFICJENTÓW REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH NA ROBOTY BUDOWLANEBeneficjenci środków unijnych (zamawiający w rozumieniu pzp) muszą liczyć się z tym, że niemal każda ich czynność podejmowana podczas przygotowania lub prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne zostanie skontrolowana. W jej wyniku może dojść do wstrzymania wypłaty części lub całości wnioskowanej kwoty.
Przedstawiamy Państwu przykłady najczęściej występujących nieprawidłowości i uchybień w zakresie stosowania Prawa zamówień publicznych. Przykłady dotyczą błędów popełnianych w przetargach finansowanych z Regionalnych Programów Operacyjnych. Nieprawidłowości te stanowią podstawę do nałożenia korekty finansowej i mogą spowodować konieczność zwrotu dotacji wraz z odsetkami. Informacje pochodzą z dokumentu przygotowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

czwartek, 9 kwietnia 2015

ODMOWA DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ A NIEMOŻNOŚĆ UDZIELENIA INFORMACJI PUBLICZNEJ


Zgodnie z art. 61 ust. 1 Konstytucji: „obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa”. Wraz z 1 stycznia 2002 roku weszła w życie ustawa o dostępie do informacji publicznej, wypełniając tym samym dyspozycję art. 61 ust. 4 Konstytucji RP. Owa Ustawa o dostępie do informacji publicznej w art. 1 definiuje informację publiczną jako każdą informację o sprawach publicznych. Zaletą tego typu definicji jest objęcie swym zasięgiem bardzo szerokiej sfery faktów i informacji, przez co kształtuje to generalną zasadę, że każda informacja o sprawach publicznych jest jawna. W związku z tym można stwierdzić, że ustawodawca na pierwszym miejscu stawia jawność. Ta sama zasada dotyczy środków finansowych wykorzystywanych w myśl ustawy o zamówieniach publicznych.

środa, 8 kwietnia 2015

Bezwzględna zasada jawności na każdym etapie postępowania publicznegoZgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy Pzp  sporządzenie protokołu postępowania o zamówienie publiczne stanowi obowiązek zamawiającego. Celem tego protokołu jest nie tylko realizacja zasady jawności postępowania, gdyż protokół wraz z załącznikami stanowi dla wykonawców podstawę do kontroli prawidłowości czynności zamawiającego, ale też zasady pisemności – dokumentowania czynności wykonanych przez zamawiającego.
Sporządzanie protokołu postępowania stanowi obowiązek zamawiającego przy udzielaniu zamówienia w każdym trybie i niezależnie od wartości zamówienia.  Protokół sporządza się w trakcie postępowania, czyli wraz z dokonywaniem poszczególnych czynności. Zatem obowiązek sporządzenia protokołu powstaje w chwili wszczęcia postępowania. Jednocześnie art. 96 ustawy Pzp. wynika że informacje zawierane w nim, które odnoszą się do czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, powinny być  zamieszczone niezwłocznie po wszczęciu postępowania.

wtorek, 7 kwietnia 2015

Największe w historii środki na wsparcie innowacyjnych przedsiębiorców

 W nowej unijnej perspektywie polscy przedsiębiorcy stoją przed historyczną szansą zwiększenia konkurencyjności swoich firm w oparciu o efekty prac badawczo-rozwojowych. Na ten cel w samej „szybkiej ścieżce” do 2022 roku przeznaczamy  blisko 1,9 mld euro.  Łącznie w I osi Programu Operacyjnego  Inteligentny Rozwój przedsiębiorcy mogą liczyć na ponad 3,8 mld euro. To największe w historii środki na wsparcie innowacyjności polskich firm – mówi prof. Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego.


Czytaj więcej:
http://www.ncbr.gov.pl/aktualnosci/art,3248,ponad-poltora-miliarda-zlotych-na-innowacje-w-malych-i-srednich-przedsiebiorstwach.html

piątek, 3 kwietnia 2015

Kontrola zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Zgodnie z treścią ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp,) Prezes UZP został uprawniony do przeprowadzenia dwóch rodzajów kontroli: doraźnej oraz uprzedniej. Uprawnionymi komórkami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie kontroli są Departament Kontroli Doraźnej oraz Departament Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej.

Przepisy dotyczące kontroli uprzedniej (art. 160- 171a Pzp) mają zastosowanie jedynie wobec zamówień lub umów ramowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Jak wynika z danych Grupa Biznes Polska z pośród ok. 152 tys. przetargów ogłoszonych w BZP w 2014 roku, ponad 6 tys. przetargów stanowiły zamówienia w którym jednym ze źródeł finansowania były fundusze Unii Europejskiej.