wtorek, 5 maja 2015

Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące znowelizowanych ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. przepisów ustawy pzp - rażąco niska cena

Wyrok KIO 2766/14 z dnia 15 stycznia 2015 r.
„Obowiązek wszczynania procedury na podstawie art. 90 ust. 1 Pzp występuje w każdym przypadku, gdy zamawiający ustali, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych w tym przepisie okoliczności. Próg 30% stanowi jedynie przykładowy, ale jednocześnie maksymalny limit wartości, który może być odpowiednio obniżony przez zamawiającego, w zależności od okoliczności dotyczących przedmiotu zamówienia...

poniedziałek, 4 maja 2015

Związek Firm Public Relations kończy przygotowywać zasady przetargowe dla klientów

Związek Firm Public Relations zaplanował na maj przedstawienie zasad przetargowych, które miałyby obowiązywać klientów organizujących przetargi na usługi PR - dowiedział się portal Wirtualnemedia.pl. Prace na tymi wytycznymi trwają w organizacji od kilku miesięcy.

czwartek, 30 kwietnia 2015

Szkolenia z zakresu zamówień publicznych

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju pragnie poinformować o poszerzeniu oferty o szkolenia z zakresu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Szkolenia skierowane są dla pracowników jednostek budżetowych, wykonawców oraz wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe. 

środa, 29 kwietnia 2015

Przedmiot zamówienia powszechnie dostępny i o ustalonych standardach jakościowych, w kontekście ceny jako jedynego kryterium oceny ofert

Pojęcie powszechnej dostępności o ustalonych standardach jakościowych do niedawna (do 19 października 2014 r.) występowało jedynie w zakresie przesłanki stosowania trybu zapytania o cenę. Zamawiający może zastosować ten tryb wyłącznie w przypadku zamówienia na dostawy i usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, których wartość nie przekraczała tzw. progów unijnych. Od 19 października 2014 r. tj. od wejścia w życie ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1232), pojęcie to nabrało szerszego znaczenia...

wtorek, 28 kwietnia 2015

Zachęcamy do udziału w prowadzonych przez Komisję Europejską konsultacjach dotyczących powiązania kwestii zamówień publicznych z ochroną praw własności intelektualnej

Prowadzone konsultacje mają służyć zdiagnozowaniu ewentualnych problemów występujących w tym obszarze i potencjalnemu opracowaniu przez KE adekwatnych wytycznych. Do udziału w badaniu zaproszone są wszystkie podmioty posiadające doświadczenie w omawianej dziedzinie a w szczególności: zamawiający i wykonawcy, stowarzyszenia organów lub podmiotów publicznych, organizacje zawodowe, uczelnie wyższe, instytuty badawcze, ośrodki analityczne, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia przedsiębiorstw, sektor zdrowia, zrzeszenia pracowników oraz osoby prywatne.

poniedziałek, 27 kwietnia 2015

Związkowcy ze Świdnika chcą upublicznienia wyników prac komisji w przetargu na śmigłowce dla MON

Przewodniczący Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ "Solidarność" Marian Król uważa, że przetarg powinien zostać powtórzony. - Oczekujemy, że ten przetarg zostanie unieważniony i będzie przeprowadzony uczciwy przetarg. (…) Warunki były zmieniane i konkurs był od początku ze wskazaniem, kto będzie zwycięzcą – powiedział na konferencji prasowej w Lublinie Król.
 

piątek, 24 kwietnia 2015

Przykłady najczęściej występujących naruszeń zamówień publicznych udzielonych z Regionalnych Programów Operacyjnych na roboty budowlane. Ciąg dalszy

Przedstawiamy Państwu drugą część artykułu który ukazał się na naszym blogu 10 kwietnia 2015r. Dotyczy błędów popełnianych w przetargach finansowanych z Regionalnych Programów Operacyjnych. Nieprawidłowości te stanowią podstawę do nałożenia korekty finansowej i mogą spowodować konieczność zwrotu dotacji wraz z odsetkami. Informacje pochodzą z dokumentu przygotowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

czwartek, 23 kwietnia 2015

Seminarium PARP nt. przetargów publicznych organizowanych przez UNIDO, 6 maja 2015 r., Warszawa

W siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (ul. Pańska 81/83) odbędzie się seminarium pn. „Przetargi publiczne w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) – możliwości biznesowe dla polskich przedsiębiorców”.  Dla polskich przedsiębiorców będzie to unikalna okazja do zapoznania się z możliwościami współpracy z UNIDO. Liczba uczestników seminarium jest ograniczona. Przedsiębiorcy zainteresowani uczestnictwem proszeni są o wypełnienie do 29 kwietnia br.  formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie PARP.

środa, 22 kwietnia 2015

Ministerstwo Obrony Narodowej zdecydowało o wyborze oferenta przetargu na śmigłowce dla polskiej armii. Wygrał Airbus Helicopters.

Ministerstwo Obrony Narodowej zdecydowało o wyborze oferenta spełniającego wymagania przetargu na śmigłowce dla polskiej armii. Maszyną poddaną testom będzie H225M oferowany przez Airbus Helicopters, wcześniej znany jako Eurocopter EC725 Caracal.

wtorek, 21 kwietnia 2015

Dziś będzie wiadomo, które śmigłowce wielozadaniowe dla wojska zostaną zakwalifikowane do prób

„Mamy już ocenę ofert offsetowych, dokonaną przez ministra gospodarki. W MON kończymy formalny etap prac, mamy kompletną dokumentację potrzebną do rozstrzygnięcia". - powiedział Mroczek PAP. Tym etapem mają być praktyczne próby.
21 kwietnia ma zostać wskazany oferent przechodzący do następnego etapu - prób samej maszyny. Przetarg na wielozadaniowe śmigłowce dla wojska rozpisano wiosną 2012 r.

Źródło:  Polska Agencja Prasowa SA
czytaj więcej: http://www.pap.pl


poniedziałek, 20 kwietnia 2015

Nowy zakres kompetencji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie przeprowadzania kontroli doraźnych

Od dnia 15 marca 2015 r. zakres przeprowadzanych kontroli doraźnych obejmuje również zamówienia udzielane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Ponadto ustawodawca przewidział możliwość wszczęcia kontroli doraźnej przez Prezesa Urzędu na wniosek, z którego wynika uzasadnione przypuszczenie naruszenia przepisów Prawa zamówień publicznych.

Źródło: Portal Samorządowy
Więcej w artykule: http://www.portalsamorzadowy.pl  


piątek, 17 kwietnia 2015

Grupa Biznes Polska. Innowacyjna usługa - monitoring dotacji

Możliwość korzystania ze środków krajowych i unijnych jest ogromną szansą rozwoju, oraz poprawy konkurencyjności zarówno dla firm z sektora prywatnego jak i publicznego. Dotacje te stanowią dodatkowe źródło finansowania we wszystkich dziedzinach gospodarki.
Jednak korzystanie z dotacji wiąże się również z licznymi obowiązkami. Przede wszystkim trzeba zrealizować inwestycję zgodnie z wnioskiem. Dofinansowanie projektu oznacza, że realizowany on jest z pieniędzy publicznych. Ma to swoje konsekwencje związane z wyborem dostawców towarów i usług.

czwartek, 16 kwietnia 2015

Grupa Biznes Polska. Nowe szablony raportów mailowych

Pragniemy poinformować, iż przygotowaliśmy dla Klientów Grupa Biznes Polska kolejne szablony wysyłki raportów, które umożliwiają dostosowanie treści i sposobu wyświetlania raportów do Państwa potrzeb. Opcja wyboru dostępna jest na poziomie edycji profilu w Panelu Klienta.

Zależy nam na Państwa opinii - czy nowe szablony spełniają Państwa oczekiwania? Czy są dla Państwa czytelne, czy znajdujecie Państwo w nich najważniejsze rzeczy?

środa, 15 kwietnia 2015

Czy w przetargach publicznych powinno się preferować firmy zatrudniające ludzi na umowę o pracę?

Czy dla kraju lepiej jest, aby instytucje publiczne wspierały firmy zatrudniające osoby na umowę o pracę, ale co za tym idzie, mające wyższe koszty?
Czy może w trosce o szanowanie pieniędzy publicznych, powinny wybierać oferty jak najtańsze, nie oglądając się na to, ile dana firma odprowadza do ZUS? Może jest to pozorna oszczędność, gdyż osoby na umowach śmieciowych prędzej czy później zwrócą się do budżetu państwa po pomoc w postaci zasiłków lub dopłat z państwowej kasy. Może również patologią jest wybieranie ofert ze stawkami o połowę niższymi niż minimalne wynagrodzenie krajowe?. Czy wymuszenie stosowania kryterium pozacenowego jakim jest zatrudnienie na umowę o pracę ma realny wpływ na wynik postępowania?

wtorek, 14 kwietnia 2015

Powody wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Poradnik Grupa Biznes PolskaKażdy wykonawca powinien zdawać sobie sprawę z okoliczności, które mogą skutkować wykluczeniem go z udziału w postępowaniu. Jest to uprawnienie przysługujące zamawiającemu w przypadku, gdy wykonawca nie daje odpowiednich gwarancji wykonania zamówienia lub nie spełnia pewnych warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. 

poniedziałek, 13 kwietnia 2015

UZP: e-zamówienia publiczne przyniosą oszczędności zamawiającym

Projekt e-zamówienia może kosztować ok. 18,5 mln euro - ponad 78 mln zł. UZP będzie ubiegał się o dofinansowanie dla projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).
"Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 4 maja. Natomiast do końca roku, chcielibyśmy wyłonić głównego wykonawcę platformy" - zadeklarował Arkadiusz Koperski. Dodał, że całkowity czas realizacji projektu wyniesie ok. 36 miesięcy, a platforma powinna ruszyć między kwietniem a czerwcem 2018 r.

piątek, 10 kwietnia 2015

PRZYKŁADY NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCYCH NARUSZEŃ STWIERDZANYCH W TRAKCIE WERYFIKACJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UDZIELONYCH PRZEZ BENEFICJENTÓW REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH NA ROBOTY BUDOWLANEBeneficjenci środków unijnych (zamawiający w rozumieniu pzp) muszą liczyć się z tym, że niemal każda ich czynność podejmowana podczas przygotowania lub prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne zostanie skontrolowana. W jej wyniku może dojść do wstrzymania wypłaty części lub całości wnioskowanej kwoty.
Przedstawiamy Państwu przykłady najczęściej występujących nieprawidłowości i uchybień w zakresie stosowania Prawa zamówień publicznych. Przykłady dotyczą błędów popełnianych w przetargach finansowanych z Regionalnych Programów Operacyjnych. Nieprawidłowości te stanowią podstawę do nałożenia korekty finansowej i mogą spowodować konieczność zwrotu dotacji wraz z odsetkami. Informacje pochodzą z dokumentu przygotowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

czwartek, 9 kwietnia 2015

ODMOWA DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ A NIEMOŻNOŚĆ UDZIELENIA INFORMACJI PUBLICZNEJ


Zgodnie z art. 61 ust. 1 Konstytucji: „obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa”. Wraz z 1 stycznia 2002 roku weszła w życie ustawa o dostępie do informacji publicznej, wypełniając tym samym dyspozycję art. 61 ust. 4 Konstytucji RP. Owa Ustawa o dostępie do informacji publicznej w art. 1 definiuje informację publiczną jako każdą informację o sprawach publicznych. Zaletą tego typu definicji jest objęcie swym zasięgiem bardzo szerokiej sfery faktów i informacji, przez co kształtuje to generalną zasadę, że każda informacja o sprawach publicznych jest jawna. W związku z tym można stwierdzić, że ustawodawca na pierwszym miejscu stawia jawność. Ta sama zasada dotyczy środków finansowych wykorzystywanych w myśl ustawy o zamówieniach publicznych.

środa, 8 kwietnia 2015

Bezwzględna zasada jawności na każdym etapie postępowania publicznegoZgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy Pzp  sporządzenie protokołu postępowania o zamówienie publiczne stanowi obowiązek zamawiającego. Celem tego protokołu jest nie tylko realizacja zasady jawności postępowania, gdyż protokół wraz z załącznikami stanowi dla wykonawców podstawę do kontroli prawidłowości czynności zamawiającego, ale też zasady pisemności – dokumentowania czynności wykonanych przez zamawiającego.
Sporządzanie protokołu postępowania stanowi obowiązek zamawiającego przy udzielaniu zamówienia w każdym trybie i niezależnie od wartości zamówienia.  Protokół sporządza się w trakcie postępowania, czyli wraz z dokonywaniem poszczególnych czynności. Zatem obowiązek sporządzenia protokołu powstaje w chwili wszczęcia postępowania. Jednocześnie art. 96 ustawy Pzp. wynika że informacje zawierane w nim, które odnoszą się do czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, powinny być  zamieszczone niezwłocznie po wszczęciu postępowania.

wtorek, 7 kwietnia 2015

Największe w historii środki na wsparcie innowacyjnych przedsiębiorców

 W nowej unijnej perspektywie polscy przedsiębiorcy stoją przed historyczną szansą zwiększenia konkurencyjności swoich firm w oparciu o efekty prac badawczo-rozwojowych. Na ten cel w samej „szybkiej ścieżce” do 2022 roku przeznaczamy  blisko 1,9 mld euro.  Łącznie w I osi Programu Operacyjnego  Inteligentny Rozwój przedsiębiorcy mogą liczyć na ponad 3,8 mld euro. To największe w historii środki na wsparcie innowacyjności polskich firm – mówi prof. Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego.


Czytaj więcej:
http://www.ncbr.gov.pl/aktualnosci/art,3248,ponad-poltora-miliarda-zlotych-na-innowacje-w-malych-i-srednich-przedsiebiorstwach.html

piątek, 3 kwietnia 2015

Kontrola zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Zgodnie z treścią ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp,) Prezes UZP został uprawniony do przeprowadzenia dwóch rodzajów kontroli: doraźnej oraz uprzedniej. Uprawnionymi komórkami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie kontroli są Departament Kontroli Doraźnej oraz Departament Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej.

Przepisy dotyczące kontroli uprzedniej (art. 160- 171a Pzp) mają zastosowanie jedynie wobec zamówień lub umów ramowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Jak wynika z danych Grupa Biznes Polska z pośród ok. 152 tys. przetargów ogłoszonych w BZP w 2014 roku, ponad 6 tys. przetargów stanowiły zamówienia w którym jednym ze źródeł finansowania były fundusze Unii Europejskiej.

czwartek, 2 kwietnia 2015

Aukcja elektroniczna jako dogrywka umożliwiająca obniżenie zaoferowanej ceny

Mechanizm aukcji elektronicznej jest uregulowany w art. 91a–91c ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej „ustawa PZP"). Przepisy nie zawierają definicji pojęcia „aukcja elektroniczna". Jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem, zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadza aukcję elektroniczną, jeżeli przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu oraz złożono co najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu. Kryteriami oceny ofert w toku aukcji elektronicznej są wyłącznie kryteria określone wcześniej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia umożliwiające automatyczną ocenę oferty bez ingerencji zamawiającego. Aukcja elektroniczna jest jednoetapowa.

środa, 1 kwietnia 2015

Efektywne inwestowanie publicznych pieniędzy - Spotkanie zorganizowane przez Konfederację Lewiatan

W specjalnej publikacji „Jak efektywnie inwestować publiczne pieniądze?" Konfederacja Lewiatan przedstawiła rekomendacje jak mądrze wydawać publiczne pieniądze na ochronę zdrowia, rozwój gospodarki cyfrowej i infrastruktury transportowej.

W spotkaniu udział wzięła premier Ewa Kopacz, która powiedziała, że nikt tak dobrze nie wie jak mądrze i z głową inwestować publiczne pieniądze, jak sami przedsiębiorcy. Jej zdaniem administracja powinna przenosić wzorce do swojej działalności z prywatnego sektora.

Według Konfederacji Lewiatan realizacja programu infrastruktury powinna wzmocnić przedsiębiorstwa budowlane. Aby zapewnić tej branży rozwój i stworzyć odpowiednie warunki, trzeba zmienić przepisy o zamówieniach publicznych. Na pytanie, czy zamówienia publiczne są realizowane efektywnie aż 96 procent uczestników konferencji odpowiedziała negatywnie.

poniedziałek, 30 marca 2015

O terminie upływającym w sobotę

Wielki zamęt posiał w umysłach zamówieniowych Prezes UZP, który 5 marca 2015 r. opublikował na swojej stronie internetowej odpowiedź na interpelację poselską dotyczącą sposobu liczenia terminów na wniesienie odwołania. Wbrew wszelkiej dotychczasowej praktyce wskazał tam, że jeśli termin wniesienia odwołania miałby upłynąć w sobotę – winno się uznawać, iż upływa w najbliższym dniu roboczym, czyli w poniedziałek. A wszystko zaczęło się od skargi do Trybunału Konstytucyjnego, której autor wyraził oburzenie z ograniczania jego praw z powodu zamykania UZP nie tylko w soboty, ale także w normalne dni w godzinach wieczornych.

sobota, 28 marca 2015

CBA zainteresowało się umowami urzędników z Rybnika


Centralne Biuro Antykorupcyjne zainteresowało się umowami, jakie rybnicki urząd miasta podpisał w ubiegłym roku z firmą Grupa PRC na stworzenie strategii sportu oraz strategii promocji. Umowy podpisane zostały za czasów kadencji byłego prezydenta miasta - Adam Fudalego. Dziś także poznaliśmy efekty wewnętrznej kontroli prowadzonej od początku tygodnia w rybnickim urzędzie miasta.

czwartek, 26 marca 2015

Pracodawcy proponują zmiany w prawie zamówień publicznych

Rada Zamówień Publicznych Konfederacji Lewiatan przygotowała rekomendacje, których celem jest zapewnienie równowagi między zamawiającymi i wykonawcami w zamówieniach publicznych. Mają one w pełni zabezpieczyć interesy wszystkich uczestników rynku.

poniedziałek, 23 marca 2015

Kancelaria PAXUS zaprasza na warsztaty z Prawa zamówień publicznych z prawnikiem

FORMUŁA 4D: Doświadczenie, Dokument, Działanie, Dyskusja.

Przetarg na przewozy PKM razem z obsługą województwa

Województwo pomorskie opublikowało informację nt. długo oczekiwanego przetargu na wybór przewoźnika dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. W tym samym postępowaniu województwo chce wybrać przewoźnika dla pozostałych tras w województwie do końca przyszłego roku.

Więcej partnerstwa. Cezary Przybylski zapowiada priorytet dla projektów PPP

Ilość pieniędzy nie jest nieograniczona i z pewnością nie pozwoli wypełnić wszystkich luk infrastrukturalnych, jakie jeszcze występują w dolnośląskich gminach - mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

piątek, 20 marca 2015

Wyjaśnienie treści oferty

Wyrokiem z dnia 18 listopada 2014r., KIO 2320/14 Krajowa Izba Odwoławcza  wypowiedziała się na temat wyjaśnienia treści złożonej oferty oraz omyłek pisarskich. W złożonym do Prezesa KIO odwołaniu wykonawca zarzucił zamawiającemu dopuszczenie się szeregu niezgodnych z prawem czynności. Przede wszystkim w ocenie wykonawcy zamawiający błędnie dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Poza tym dopuścił się również zaniechania polegającego na nie  odrzuceniu oferty wykonawcy niezgodnej z SIWZ, przeprowadzeniu niedozwolonych negocjacji z wykonawcą w przedmiocie treści złożonej przez niego oferty oraz dokonanie istotnych zmian w treści oferty wykonawcy przez zamawiającego. Tym samym wniósł o unieważnienie dokonanego wyboru najkorzystniejszej oferty, powtórzenie czynności badania złożonych ofert, wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez odwołującego. 

czwartek, 19 marca 2015

Seminarium pt. „Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego” w Lublinie

Urzad Zamówień Publicznych organizuje seminarium pt „Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego”. Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie dyskusji oraz stworzenie forum wymiany wiedzy, doświadczeń i właściwych wzorców w zakresie praktycznych aspektów prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
Seminarium odbędzie się 27 marca 2015 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przy Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5.

PKP unieważnia przetarg. Oferta Asseco za droga

PKP PLK unieważniły przetarg na budowę systemu informacji pasażerskiej, ponieważ złożone oferty przekraczały budżet zamawiającego we wszystkich czterech częściach zamówienia - podały PKP PLK. 

Zamówienia publiczne: waloryzacja umów w toku - coraz mniej czasu na renegocjacje z wykonawcami

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych daje szansę na wprowadzenie zdecydowanie wyższych standardów do postępowań przetargowych. Kluczową zmianą – zarówno z punktu widzenia Zamawiającego, jak i Wykonawcy – jest obowiązek waloryzacji umów zawartych na dłużej niż 12 miesięcy. 

wtorek, 17 marca 2015

XIII Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych

Blog Prawa Zamówień Publicznych i Firma APEXnet zapraszają na XIII Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych 16-17 kwietnia, Warszawa.

poniedziałek, 16 marca 2015

Pominięcie deklarowanego okresu gwarancji i rękojmi czyli inne omyłki wykonawcy

Wyrokiem z dnia 20 października 2014r.  KIO 2064/14 Krajowa Izba Odwoławcza ustosunkowała się do kwestii tzw. innych omyłek wykonawcy ze szczególnym uwzględnieniem pominięcia przez niego w złożonej ofercie okresu na jaki udzielona została gwarancja i rękojmia na wykonane roboty i materiały użyte do tych robót.  W przedmiotowym stanie faktycznym zamawiający odrzucił ofertę odwołującego z uwagi na fakt, że składając swoją ofertę na formularzu ofertowym zamawiającego pozostawił on  puste pole dotyczące podania terminu gwarancji.