wtorek, 30 czerwca 2015

Ukraiński MON przechodzi na elektroniczne przetargi

Ukraińskie Ministerstwo Obrony przeszło całkowicie na system elektronicznych przetargów. Ma on wyeliminować korupcję w tym resorcie.
System nazywa się Prozorro i za jego pomocą będą prowadzone otwarte przetargi na zakup paliw, przedmiotów lekarskich, produktów spożywczych oraz umundurowania. Nowe zasady nie dotyczą broni i amunicji. 

czwartek, 25 czerwca 2015

Posłowie za ułatwieniami w waloryzacji umów o zamówienie publiczne


Wszystkie kluby parlamentarne poparły projekt nowelizacji m.in. prawa zamówień publicznych, który umożliwia stronom zamówienia publicznego negocjowanie waloryzacji płac w chwili ogłoszenia, a nie wejścia w życie przepisów mogących mieć wpływ na wysokość wynagrodzeń.

środa, 24 czerwca 2015

Zatrudnisz na umowę o pracę? Wygrasz przetarg


Urzędnicy namawiają do odchodzenia w przetargach od kryterium ceny i stosowania tzw. klauzuli społecznej. Jak na razie dobrego przykładu jednak nie dają.

wtorek, 23 czerwca 2015

Żądanie ponownego wniesienia wadium

Zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wiąże się z obowiązkiem zwrotu wadium zabezpieczającego ofertę. Zamawiający zwraca wadium zarówno wówczas, gdy w wyniku procedury dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty, jak i wtedy gdy postępowanie kończy się unieważnieniem - pisze Bartłomiej Kardas w LEX Zamówienia Publiczne.

poniedziałek, 22 czerwca 2015

PZL Świdnik idzie do sądu. Pozywa MON za przetarg na śmigłowce

Firma PZL Świdnik, której oferta została odrzucona w przetargu na śmigłowce dla wojska, pozwała Inspektorat Uzbrojenia MON. Domaga się zakończenia przetargu na śmigłowce bez wybrania oferty. Według spółki, w postępowaniu wystąpiło wiele naruszeń, które jednak nie mogą być podane do publicznej wiadomości.

piątek, 19 czerwca 2015

Bunt instytucji przeciw nowej ustawie o zamówieniach publicznych

Służby specjalne będą musiały ujawnić swoje tajne zakupy sprzętu, NBP publicznie kupować złoto, a produkcja polskich banknotów dostanie się na przykład w ręce firm rosyjskich - takie mogą być konsekwencje szykowanego nowego prawa zamówień publicznych. Przeciw zawartym tam rozwiązaniom protestują Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Narodowy Bank Polski i Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych.

czwartek, 18 czerwca 2015

Wyrok Sądu Najwyższego potwierdzający dopuszczalność udzielania zamówień wspólnych przez zamawiających i podmioty nie posiadające statusu zamawiających

Z przepisów ustawy Pzp nie wynika zakaz wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego przez podmioty o niejednorodnym statusie – orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 kwietnia 2015 r. (sygn. akt: I CSK 207/14) wydanym na skutek skargi kasacyjnej Prezesa UZP.

środa, 17 czerwca 2015

Przetarg na dostarczanie przesyłek sądowych: Poczta Polska premiowana za listonoszy na etatach

W przetargu na dostarczanie przesyłek sądowych kryterium społeczne nie tylko jest dopuszczalne, lecz także uzasadnione. Tak uznała w wyroku Krajowa Izba Odwoławcza.

wtorek, 16 czerwca 2015

KIO: nie można obciążać wykonawcy karą za nieuzyskanie pozwolenia

Zamawiający nie może przerzucić na wykonawcę ciężaru uzyskania wszelkich pozwoleń budowlanych i obciążyć go karą w razie ich nieuzyskania. Jest to sprzeczne z zasadą uczciwości postępowania oraz słuszności kontraktowej – orzekła Krajowa Izba Odwoławcza.

poniedziałek, 15 czerwca 2015

Kancelaria Sejmu ogłosiła przetarg na budowę budynku dla komisji sejmowych

(fot. Pracownia Bolesława Stelmacha)

Pięciopiętrowy gmach stanie u zbiegu Wiejskiej i Pięknej, na terenie dzisiejszego parkingu. Przeniosą się do niego obrady komisji sejmowych. Kancelaria Sejmu właśnie ogłosiła przetarg na jego budowę. Z kolei na terenie Sejmu przy ul. Maszyńskiego dobiega już końca budowa gmachu komisji służb specjalnych. Będzie gotowy w listopadzie.

piątek, 12 czerwca 2015

Sąd Najwyższy stanie przed sądem? CBA bada przetarg na stronę internetową

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych skierował do okręgowego sądu w Warszawie sprawę przeciwko Sądowi Najwyższemu o unieważnienie zamówienia na budowę strony internetowej.

czwartek, 11 czerwca 2015

Przetarg na sprzedaż budynku dawnej komendantury obozu zagłady odwołany. Nie chcą znowu Niemców w Bełżcu.

www.polskiekrajobrazy.pl
 Przetarg na zbycie nieruchomości miał się odbyć 22 czerwca. W poniedziałek PKP S.A., właściciel działki, przetarg jednak odwołała, "bo nie ma zainteresowania". W czasie II wojny światowej w licytowanej nieruchomości mieściła się komendantura obozu zagłady w Bełżcu, w której ponad 600 tys. Żydów zabito w ciągu dziesięciu miesięcy 1942 r. Prócz Żydów prawdopodobnie zamordowano tu 1500 Polaków za ukrywanie Żydów. Do Bełżca dotarło również przynajmniej kilka transportów romskich.

środa, 10 czerwca 2015

Zamówienia publiczne: Polska musi się dostosować do dyrektyw unijnych

Do 16 kwietnia 2016 r. Polska musi dostosować ustawę o zamówieniach publicznych
Do kwietnia 2016 r. nowa ustawa


Polska ma czas do kwietnia 2016 r. na dostosowanie prawa do nowych unijnych dyrektyw w sprawie zamówień publicznych (2014/24/UE i 2014/25/UE). Ich głównym celem jest stworzenie prostszych i bardziej efektywnych procedur.

wtorek, 9 czerwca 2015

Termin wyboru najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający jest zobowiązany do wyboru najkorzystniejszej oferty w określonym terminie. Po jego upłynięciu wykonawca przestaje być związany swoją ofertą.

poniedziałek, 8 czerwca 2015

Zamówienia publiczne: Nowe przepisy zabiją konkurencję

Gminy będą mogły zlecać bez przetargów wywóz odpadów własnym spółkom. To oznacza pełny monopol i w sposób oczywisty zachwieje konkurencją na rynku – alarmują prywatni przedsiębiorcy.

piątek, 5 czerwca 2015

Dostawa dwóch samolotów małych do przewozu najważniejszych osób w państwie (VIP)

Po środowym incydencie, gdy rządowy samolot z marszałkiem Sikorskim i wicemarszałkami Sejmu na pokładzie z powodu awarii nie zdołał oderwać się od ziemi, powraca temat samolotów dla VIP-ów. Zaledwie kilka dni temu Inspektorat Uzbrojenia MON ogłosił przetarg. To już ósme podejście do zakupu samolotów dla polskich VIP-ów. Czy tym razem jesteśmy na ścieżce i na kursie?

środa, 3 czerwca 2015

Do 29 czerwca oferty na kampanię promocyjną. Budżet programu to ponad 2 mln euro

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego oraz Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na dwuletnią kampanię informacyjno-promocyjną dotyczącą wołowiny i wieprzowiny, skierowaną na rynki Singapuru, Tajwanu, Nowej Zelandii, RPA i Kazachstanu. Budżet programu to 2 341 877,00 EUR netto.

wtorek, 2 czerwca 2015

Warunki udziału w przetargu a nowa dyrektywa UE

Polska pracuje nad implementacją nowej dyrektywy unijnej ws. zamówień publicznych. Dokument unijny będzie miał wpływ na zasady kwalifikacji wykonawców – zakłada wprowadzenie jednolitego dokumentu zamówienia, wspólnego we wszystkich państwach unijnych. Znosi też zasadę automatycznego wykluczania oferentów i porządkuje kilka zasad dot. udziału w przetargach.

poniedziałek, 1 czerwca 2015

Ważna informacja! Nowy obowiązek dla wykonawców od 1 lipca 2015 r.

Od 1 lipca 2015 r. wykonawca, składając ofertę powinien poinformować zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w VAT. W przypadku już zawartych umów zamawiający będzie mógł żądać od wykonawców informacji o odwrotnym obciążeniu i będzie mógł obniżać kwoty wynagrodzenia o VAT.

piątek, 29 maja 2015

Nowe prawo zamówień publicznych nie w tej kadencji parlamentu

Zniesienie zasady jawności i rozszerzenie przesłanek pozwalających na unieważnianie przetargów to najczęściej krytykowane zapisy z projektu ustawy. Nie wiadomo, co się z nim stanie.

czwartek, 28 maja 2015

Umowa w zamówieniach publicznych może być zmieniana

W zamówieniach publicznych pokutuje mit, że umowa nie może być zmieniana, bo byłoby to sprzeczne z charakterem stosunku zamówieniowego i z celem całej procedury. Jednak zmiana umowy będzie dopuszczalna w każdym wypadku, kiedy nie będzie istotna w stosunku do treści oferty. 

środa, 27 maja 2015

Branża budowlana postuluje zmiany w Pzp

W nowym Prawie zamówień publicznych powinny znaleźć się przepisy definiujące koszty życia obiektów budowlanych. Dzięki nim zamawiający nie tylko będą kierować się ceną wybudowania np. drogi, lecz także będą musieli uwzględnić koszty utrzymania i napraw przez wiele lat. Nad nowelizacją ustawy pracuje już rząd.

piątek, 22 maja 2015

Ustawa o zamówieniach publicznych trudna, ale nowoczesna

Eksperci od zamówień publicznych oceniają, że projektowana przez rząd nowa ustawa Prawo zamówień publicznych będzie trudna do stosowania dla tysięcy urzędników, ale jednocześnie daje szanse, by zamówienia publiczne były prowadzone w nowoczesny sposób 

czwartek, 21 maja 2015

Firma straci zamówienia bez dobrej kalkulacji

Wykonawcy powinni ostrożnie szacować swoje ceny jednostkowe. 
Wszystko po to, by nie narazić się na zarzut rażąco niskiej ceny, a w konsekwencji odrzucenie oferty.

środa, 20 maja 2015

wtorek, 19 maja 2015

MON. Niebawem przetarg na samoloty dla VIP-ów


Już niedługo powinien ruszyć przetarg na małe samoloty do przewozu osób na najważniejszych stanowiskach w państwie. Jak poinformował PAP wicepremier, szef MON Tomasz Siemoniak, w tym tygodniu rząd przyjął informację MON ws. pozyskania i eksploatacji tych maszyn.

poniedziałek, 18 maja 2015

Rosja. Około 46 milionów dolarów będzie kosztował przetarg na lotnisko w Arktyce

Źródło: Wikipedia


Rosyjski państwowy koncern Specstroj ogłosił przetarg na budowę lotniska na Ziemi Franciszka Józefa. To jeden ze sztandarowych celów Rosjan w ich projekcie zwiększenia swoich wpływów w Arktyce. Nowe lotnisko będzie drugim najdalej wysuniętym na północ na świecie. 

piątek, 15 maja 2015

Zamówienia publiczne: renegocjacje kontraktów należy sfinalizować do końca 2015 roku

Nowe regulacje dotyczące zamówień publicznych – art. 142 ust. 5 znowelizowanej ustawy Pzp – obligują do renegocjacji umów długoterminowych w przypadku zmiany płacy minimalnej, stawki VAT, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub wysokości składki na ZUS – w przypadku, gdy czynniki te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

czwartek, 14 maja 2015

Konsultacje nowej ustawy o zamówieniach publicznych

 
Urząd Zamówień Publicznych przekazał do konsultacji publicznych projekt nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. Konsultacje trwają do 22 maja br. 

środa, 13 maja 2015

W drugiej połowie 2015 r. przetarg na budowę elektrowni jądrowej

Postępowanie zintegrowane, które pozwoli wyłonić partnera strategicznego budowy i eksploatacji pierwszej elektrowni jądrowej, zostanie ogłoszone w drugiej połowie 2015 r. Jesteśmy w stałym kontakcie z konsorcjami potencjalnie zainteresowanymi tym przedsięwzięciem - mówi Jacek Cichosz, prezes PGE EJ 1. 

wtorek, 12 maja 2015

Prawie 596 tys. złotych z Krajowego Biura Wyborczego na obsługę medialną związaną z wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi

Przedmiotem przetargu było opracowanie strategii i schematu komunikacji społecznej, projektu kampanii informacyjnej wyborów powszechnych w 2015 r. tj. wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i ich realizacja, organizacja i prowadzenie.

poniedziałek, 11 maja 2015

Quasi protest – bezkosztowy środek walki o zamówienie publiczne

Możliwość zakwestionowania czynności zamawiającego lub zaniechania jej dokonania to ważne uprawnienie wykonawcy w walce o uzyskanie zamówienia publicznego. Wykonawca nie zgadzający się z czynnościami zamawiającego w postępowaniu o wartości powyżej progów unijnych może wnieść odwołanie do KIO. W przypadku jego oddalenia może walczyć dalej, wnosząc skargę do sądu okręgowego.

piątek, 8 maja 2015

Najwyższa Izba Kontroli w projekcie: Barometr ryzyka w zamówieniach publicznych

Najwyższa Izba Kontroli przyjęła zaproszenie Fundacji Batorego do udziału w projekcie Barometr ryzyka w zamówieniach publicznych. Izba włączy się w pracę zespołu przygotowującego narzędzie do monitorowania ryzyka i oceny nadużyć w obszarze zamówień zlecanych przez instytucje publiczne.
Projekt zainicjowany przez Fundację Batorego ma na celu zwrócenie uwagi na potrzebę zwiększenia przejrzystości w obszarze zamówień publicznych.

czwartek, 7 maja 2015

Prezydent podpisał Ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy- Prawo Zamówień Publicznych. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 kwietnia 2015 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.