wtorek, 6 października 2015

Polskie firmy mogą uczestniczyć w przetargach ONZ o wartości 17 mld USD

Polskie firmy mogą uczestniczyć w przetargach ONZ o rocznej wartości ponad 17 mld USD. Dotychczasowy udział polskiego biznesu w zamówieniach Organizacji Narodów Zjednoczonych wynosi 0,01 proc.; przetargi wygrały 43 firmy.

czwartek, 1 października 2015

Kto może skarżyć treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia


Specyfikację istotnych warunków zamówienia może skarżyć każdy potencjalny wykonawca.
Wiele podmiotów ma prawo korzystać z odwołań od treści SIWZ. Uprawnienie to przysługuje każdemu wykonawcy, który może się ubiegać o udzielenie zamówienia.

poniedziałek, 21 września 2015

Po co są te przetargi? Czy usługi PR, reklamowe i marketingowe da się przełożyć na tabelki?

I po co komu te przetargi? – zastanawiają się agencje reklamowe, domy mediowe, agencje PR, agencje eventowe i inni przedstawiciele rynku usług marketingowych. Dla wielu uczestników procesów przetargowych po obu stronach negocjacyjnego stołu „starcie” agencja – procurement może być koszmarem. 

wtorek, 15 września 2015

Sobota w przetargach jednak pracująca

Przedsiębiorstwa, którym termin na złożenie odwołania wypada szóstego dnia tygodnia, powinny je wnieść dzień wcześniej. Tak uznały sądy okręgowe w dwóch niezależnych orzeczeniach

piątek, 11 września 2015

Jak sądy respektują zapisy o wynagrodzeniu minimalnym w zamówieniach na usługi?Sąd Rejonowy w Legnicy płaci za jedną roboczogodzinę pracownika ochrony tylko 5,79 zł bez VAT, czyli ponad połowę mniej niż ustawowe wynagrodzenie minimalne. 

czwartek, 10 września 2015

IX Ogólnopolska Konferencja Zamówień Publicznych

W połowie września będą skierowane do Sejmu nowelizowana ustawa Prawo zamówień publicznych i projekty rozporządzeń – dowiedz się pierwszy o wszystkich zmianach!

poniedziałek, 7 września 2015

Wojna cenowa w przetargach na budowę polskich dróg może powrócić


Ekspertów niepokoją coraz tańsze oferty na budowę szybkich tras - pisze "Puls Biznesu", przywołując przykład drogi S5. Powtarza się sytuacja, w której znów przetargi zaczynają wygrywać firmy proponujące bardzo niskie ceny.

wtorek, 1 września 2015

Zamówienie w trybie z wolnej ręki

Prawo zamówień publicznych wprowadza możliwość udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki dla zwycięzcy konkursu. W takim wypadku przesłanki zawarcia umowy powinny być interpretowane restrykcyjnie.

poniedziałek, 31 sierpnia 2015

Rozliczenie VAT od wadium uiszczonego na poczet przetargu

fot. ThinkstockZaliczenie wadium na poczet ceny oferenta, który wygrał przetarg, skutkuje powstaniem od tej kwoty obowiązku podatkowego jak od zaliczki.

środa, 26 sierpnia 2015

Waloryzacja kontraktów uratuje miejsca pracy

W piątek wejdzie w życie kolejna nowelizacja prawa zamówień publicznych. Umożliwi renegocjację kontraktów długoterminowych w momencie ogłoszenia przepisów zmieniających koszty wykonywania zamówienia. Dzięki temu uda się uchronić ok. 120 tysięcy miejsc pracy.

poniedziałek, 24 sierpnia 2015

Analiza przetargów dotyczących drogi ekspresowej S8


Przyjęta w 2011 r. rządowa koncepcja rozwoju sieci drogowej w Polsce zakłada budowę 5300 km dróg ekspresowych do 2020 roku. W pierwszej kolejności ma być dokończony program budowy autostrad i dróg ekspresowych (A+S) oraz przebudowa pozostałych dróg.

poniedziałek, 17 sierpnia 2015

Wadium dotyczy nie tylko lidera

Gwarancja ubezpieczeniowa lub bankowa musi być wystawiona na wszystkich członków konsorcjum – wynika z linii orzeczniczej, która zaczęła się kształtować w Krajowej Izbie Odwoławczej.

czwartek, 6 sierpnia 2015

Klauzule społeczne muszą być stosowane z głową

Jeśli administracja publiczna zbyt dosłownie potraktuje zalecenia dotyczące zatrudniania na etat przy zamówieniach publicznych, to będzie nie tylko dyskryminować część firm, ale wręcz łamać prawo

poniedziałek, 27 lipca 2015

Ochrona danych osobowych w przetargu

Przepisy o zamówieniach publicznych nakazują udostępnienie określonych danych osobowych, ale nie regulują kwestii ich ochrony. Zagadnienie to należy rozstrzygać w odniesieniu do ustawy o ochronie danych osobowych.

wtorek, 14 lipca 2015

UZP pracuje nad kodeksem dobrych praktyk dla systemu zamówień publicznych


Obecnie trwają w rządzie prace nad wdrożeniem dyrektyw unijnych, dotyczących zamówień klasycznych i sektorowych oraz dyrektywy koncesyjnej z 2014 roku, poinformował ISBnews.tv dyrektor działu prawnego Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) Rafał Jędrzejewski. Urząd pracuje także nad kodeksem dobrych praktyk, które poprawią efektywność systemu zamówień publicznych

piątek, 10 lipca 2015

Prawo nie przewidziało systemu ZUS

Przedsiębiorcy mają problemy z posługiwaniem się w przetargach elektronicznym zaświadczeniem o niezaleganiu ze składkami. Wydruk takiego dokumentu to za mało

środa, 8 lipca 2015

Przyczyny odrzucenia oferty tylko z ogłoszenia

TEZA: Również przy zamówieniach publicznych na mniejszą skalę instytucja zamawiająca nie może odrzucić oferty z przyczyn, które nie wynikają z ogłoszenia o przetargu. W tych bowiem przypadkach, w których nie mają zastosowania przepisy stosownej dyrektywy, należy się odwołać do traktatu o UE.

wtorek, 30 czerwca 2015

Ukraiński MON przechodzi na elektroniczne przetargi

Ukraińskie Ministerstwo Obrony przeszło całkowicie na system elektronicznych przetargów. Ma on wyeliminować korupcję w tym resorcie.
System nazywa się Prozorro i za jego pomocą będą prowadzone otwarte przetargi na zakup paliw, przedmiotów lekarskich, produktów spożywczych oraz umundurowania. Nowe zasady nie dotyczą broni i amunicji. 

czwartek, 25 czerwca 2015

Posłowie za ułatwieniami w waloryzacji umów o zamówienie publiczne


Wszystkie kluby parlamentarne poparły projekt nowelizacji m.in. prawa zamówień publicznych, który umożliwia stronom zamówienia publicznego negocjowanie waloryzacji płac w chwili ogłoszenia, a nie wejścia w życie przepisów mogących mieć wpływ na wysokość wynagrodzeń.

środa, 24 czerwca 2015

Zatrudnisz na umowę o pracę? Wygrasz przetarg


Urzędnicy namawiają do odchodzenia w przetargach od kryterium ceny i stosowania tzw. klauzuli społecznej. Jak na razie dobrego przykładu jednak nie dają.

wtorek, 23 czerwca 2015

Żądanie ponownego wniesienia wadium

Zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wiąże się z obowiązkiem zwrotu wadium zabezpieczającego ofertę. Zamawiający zwraca wadium zarówno wówczas, gdy w wyniku procedury dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty, jak i wtedy gdy postępowanie kończy się unieważnieniem - pisze Bartłomiej Kardas w LEX Zamówienia Publiczne.

poniedziałek, 22 czerwca 2015

PZL Świdnik idzie do sądu. Pozywa MON za przetarg na śmigłowce

Firma PZL Świdnik, której oferta została odrzucona w przetargu na śmigłowce dla wojska, pozwała Inspektorat Uzbrojenia MON. Domaga się zakończenia przetargu na śmigłowce bez wybrania oferty. Według spółki, w postępowaniu wystąpiło wiele naruszeń, które jednak nie mogą być podane do publicznej wiadomości.

piątek, 19 czerwca 2015

Bunt instytucji przeciw nowej ustawie o zamówieniach publicznych

Służby specjalne będą musiały ujawnić swoje tajne zakupy sprzętu, NBP publicznie kupować złoto, a produkcja polskich banknotów dostanie się na przykład w ręce firm rosyjskich - takie mogą być konsekwencje szykowanego nowego prawa zamówień publicznych. Przeciw zawartym tam rozwiązaniom protestują Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Narodowy Bank Polski i Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych.

czwartek, 18 czerwca 2015

Wyrok Sądu Najwyższego potwierdzający dopuszczalność udzielania zamówień wspólnych przez zamawiających i podmioty nie posiadające statusu zamawiających

Z przepisów ustawy Pzp nie wynika zakaz wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego przez podmioty o niejednorodnym statusie – orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 kwietnia 2015 r. (sygn. akt: I CSK 207/14) wydanym na skutek skargi kasacyjnej Prezesa UZP.

środa, 17 czerwca 2015

Przetarg na dostarczanie przesyłek sądowych: Poczta Polska premiowana za listonoszy na etatach

W przetargu na dostarczanie przesyłek sądowych kryterium społeczne nie tylko jest dopuszczalne, lecz także uzasadnione. Tak uznała w wyroku Krajowa Izba Odwoławcza.

wtorek, 16 czerwca 2015

KIO: nie można obciążać wykonawcy karą za nieuzyskanie pozwolenia

Zamawiający nie może przerzucić na wykonawcę ciężaru uzyskania wszelkich pozwoleń budowlanych i obciążyć go karą w razie ich nieuzyskania. Jest to sprzeczne z zasadą uczciwości postępowania oraz słuszności kontraktowej – orzekła Krajowa Izba Odwoławcza.

poniedziałek, 15 czerwca 2015

Kancelaria Sejmu ogłosiła przetarg na budowę budynku dla komisji sejmowych

(fot. Pracownia Bolesława Stelmacha)

Pięciopiętrowy gmach stanie u zbiegu Wiejskiej i Pięknej, na terenie dzisiejszego parkingu. Przeniosą się do niego obrady komisji sejmowych. Kancelaria Sejmu właśnie ogłosiła przetarg na jego budowę. Z kolei na terenie Sejmu przy ul. Maszyńskiego dobiega już końca budowa gmachu komisji służb specjalnych. Będzie gotowy w listopadzie.

piątek, 12 czerwca 2015

Sąd Najwyższy stanie przed sądem? CBA bada przetarg na stronę internetową

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych skierował do okręgowego sądu w Warszawie sprawę przeciwko Sądowi Najwyższemu o unieważnienie zamówienia na budowę strony internetowej.

czwartek, 11 czerwca 2015

Przetarg na sprzedaż budynku dawnej komendantury obozu zagłady odwołany. Nie chcą znowu Niemców w Bełżcu.

www.polskiekrajobrazy.pl
 Przetarg na zbycie nieruchomości miał się odbyć 22 czerwca. W poniedziałek PKP S.A., właściciel działki, przetarg jednak odwołała, "bo nie ma zainteresowania". W czasie II wojny światowej w licytowanej nieruchomości mieściła się komendantura obozu zagłady w Bełżcu, w której ponad 600 tys. Żydów zabito w ciągu dziesięciu miesięcy 1942 r. Prócz Żydów prawdopodobnie zamordowano tu 1500 Polaków za ukrywanie Żydów. Do Bełżca dotarło również przynajmniej kilka transportów romskich.

środa, 10 czerwca 2015

Zamówienia publiczne: Polska musi się dostosować do dyrektyw unijnych

Do 16 kwietnia 2016 r. Polska musi dostosować ustawę o zamówieniach publicznych
Do kwietnia 2016 r. nowa ustawa


Polska ma czas do kwietnia 2016 r. na dostosowanie prawa do nowych unijnych dyrektyw w sprawie zamówień publicznych (2014/24/UE i 2014/25/UE). Ich głównym celem jest stworzenie prostszych i bardziej efektywnych procedur.

wtorek, 9 czerwca 2015

Termin wyboru najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający jest zobowiązany do wyboru najkorzystniejszej oferty w określonym terminie. Po jego upłynięciu wykonawca przestaje być związany swoją ofertą.

poniedziałek, 8 czerwca 2015

Zamówienia publiczne: Nowe przepisy zabiją konkurencję

Gminy będą mogły zlecać bez przetargów wywóz odpadów własnym spółkom. To oznacza pełny monopol i w sposób oczywisty zachwieje konkurencją na rynku – alarmują prywatni przedsiębiorcy.

piątek, 5 czerwca 2015

Dostawa dwóch samolotów małych do przewozu najważniejszych osób w państwie (VIP)

Po środowym incydencie, gdy rządowy samolot z marszałkiem Sikorskim i wicemarszałkami Sejmu na pokładzie z powodu awarii nie zdołał oderwać się od ziemi, powraca temat samolotów dla VIP-ów. Zaledwie kilka dni temu Inspektorat Uzbrojenia MON ogłosił przetarg. To już ósme podejście do zakupu samolotów dla polskich VIP-ów. Czy tym razem jesteśmy na ścieżce i na kursie?

środa, 3 czerwca 2015

Do 29 czerwca oferty na kampanię promocyjną. Budżet programu to ponad 2 mln euro

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego oraz Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na dwuletnią kampanię informacyjno-promocyjną dotyczącą wołowiny i wieprzowiny, skierowaną na rynki Singapuru, Tajwanu, Nowej Zelandii, RPA i Kazachstanu. Budżet programu to 2 341 877,00 EUR netto.