czwartek, 24 lipca 2014

Komisja gospodarki poparła projektu noweli ustawy Pzp

Cena nie ma być wyłącznym kryterium rozstrzygania przetargów, a wykonawcy w uzasadnionych przypadkach mają zatrudniać ludzi na etat - to założenia projektu noweli Prawa zamówień publicznych autorstwa PO, którą poparła w środę sejmowa komisja gospodarki.

środa, 23 lipca 2014

Rusza proces zmów przetargowych przy inwestycjach drogowych

Ruszył proces 11 oskarżonych o "zmowy przetargowe" przy inwestycjach drogowych. Nie przyznają się do winy. Sprawa spowodowała w 2012 r. zawieszenie wypłaty 3,5 mld zł z funduszy UE na projekty drogowe w Polsce. W spawie stosowano podsłuchy.

Więcej na ten temat pod tym linkiem. 

Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

eKatalogi - prezentacja dla zamawiających

eKatalogi, czyli Elektroniczna Platforma Katalogów Produktów, to nowe narzędzie świadczące usługę elektroniczną, mającą umożliwić zamawiającym dokonywanie zakupów produktów poniżej progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Na stronach UZP można przeczytać na ten temat ciekawą prezentację skierowana do zamawiających. Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

piątek, 18 lipca 2014

Samorządy chcą więcej swobody w zarządzaniu odpadami


Samorządy chcą więcej swobody w kształtowaniu gospodarki odpadami. Ich zdaniem ustawa śmieciowa nie powinna gminom wszystkiego odgórnie narzucać.

Utajnienie dosłanego dokumentu

Kilka dni temu trafił mi się ciekawy przypadek.
Klient od dłuższego czasu konsekwentnie utajnia część swoich dokumentów przedmiotowych, korzystając oczywiście z dobrodziejstwa art 8.3 PZP. Zamawiający zwykle nie mają z tym problemów – chodzi o pewne dane techniczne oferowanych urządzeń.
Tym razem problem się pojawił.

środa, 16 lipca 2014

Przewodnik po zamówieniach publicznych na innowacje

Poniżej zamieszczamy link do angielskiej wersji językowej Przewodnika po zamówienia publicznych na innowacje - Guidance for public authorities on Public Procurement of Innovation, opracowanego przez ICLEI – Local Governments for Sustainability. 

Przewodnik skierowany jest do zamawiających publicznych i omawia zamówienia na innowacje w kontekście polityk europejskich, projekty pilotażowe w zakresie innowacji, procedury zamówień sprzyjające innowacjom, elementy strategii długoterminowego uwzględnianie elementów innowacyjnych w zamówieniach publicznych oraz podaje cztery przykłady zrealizowanych zamówień na innowacyjne produkt lub usługi (Niemcy, Belgia, Holandia, Polska). 

http://www.innovation-procurement.org/about-ppi/guidance/
Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

Duży może więcej, czyli problematyka grup zakupowych na przykładzie gmin

Gminy nie zawsze są gotowe na poniesienie ciężaru finansowego udzielania dużych zamówień ograniczając się jedynie do kwestii niezbędnych. Rozwiązaniem może okazać się utworzenie grupy zakupowej gmin.

O poszukiwaniu siwz

Prowadząc szybkie „badanie” na temat form komunikacji, jakie dopuszczają zamawiający, wykorzystane wtekście opublikowanym w „szponach” dwa tygodnie temu miałem okazję przeanalizować nieco bardziej szczegółowo inne zjawisko, już od dawna zresztą czekające na opisanie w szponowej kolejce. Bowiem aby dotrzeć do informacji o dopuszczalnych formach porozumiewania się, musiałem odnaleźć specyfikacje istotnych warunków zamówienia. A dotarcie do tego dokumentu bywa niekiedy prawdziwą ścieżką zdrowia.

poniedziałek, 14 lipca 2014

UOKiK za zmowę cenową ukarze menedżerów

Od stycznia większe restrykcje dla przedsiębiorców zaangażowanych w nielegalne zmowy cenowe. Po nowelizacji Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów kary będą nakładane bezpośrednio na osoby odpowiedzialne za powstanie zmowy, a nie na całą spółkę.

Więcej na ten temat pod tym linkiem.Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

Wniosek do prezesa UOKiK o wyjaśnienie działania PKP SA


Zainteresowaliśmy się kwestią marginalizowaną w ostatnich latach, tj. pozycją dominującą publicznych podmiotów. O ile przedsiębiorstwa prywatne obowiązuje system norm antymonopolowych, to w przypadku agend działających w imieniu skarbu państwa sprawa ta nie znalazła jasnego określenia – mówi Jan Styliński, prezes zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Więcej na ten temat pod tym linkiem.
Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

czwartek, 10 lipca 2014

Chiny – na co zwrócić uwagę w negocjacjach z wykonawcami?

Chiny mogą budzić kontrowersje. Nikt jednak nie odmówi im już pozycji gospodarczej potęgi, kolejnego supermocarstwa przed którym drży największy hegemon XX wieku – Stany Zjednoczone. Niezależnie więc od tego, czy miałaby nami kierować dawna maksyma , że „język wroga trzeba znać”, czy też wiara w nadchodzącą erę dominacji Chińskiej Republiki Ludowej na światowej arenie, warto wiedzieć jak prowadzić z chińskimi przedsiębiorstwami skuteczne negocjacje. Tym bardziej, iż firmy z tego kraju coraz częściej startują w przetargach publicznych na terenie Polski.

O użyciu maila w postępowaniu i pisemnym potwierdzeniu

zeszłotygodniowym tekście opublikowanym w „szponach” podałem wyniki własnych „badań” nad rozpowszechnieniem dopuszczenia komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Trafiłem przy tej okazji na specyfikację, w której zamawiający co prawda zgodził się na komunikowanie z wykonawcami drogą elektroniczną, ale obwarował to warunkiem: „Informacje przesyłane za pomocą faksu lub poczty elektronicznej uważa się za dostarczone w terminie, jeśli ich treść dotarła do Strony postępowania, (czego potwierdzeniem będzie np. raport transmisji danych) zaś oryginał dokumentu dostarczony zostanie niezwłocznie drogą pocztową lub kurierską.”

poniedziałek, 7 lipca 2014

Posłowie przyśpieszają prace nad nowelizacją ustawy Pzp

Posłowie przyspieszają prace nad ulepszeniem prawa przetargowego. Ustawa, która ma być lekiem na największe przetargowe bolączki, może zostać uchwalona już jesienią i wejść w życie przed przetargami na inwestycje finansowane z nowego budżetu UE.

czwartek, 3 lipca 2014

Nowy numer pisma "Zamawiajacy. Zamówienia Publiczne w Praktyce"

Ukazał się kolejny numer pisma "Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce". W najnowszym wydaniu Czytelnicy będą mogli przeczytać bardzo ciekawy artykuł podsumowujący 10-lecie Polski w UE z perspektyw rynku zamówień publicznych. Oprócz tego ukażą się m.in. następujące artykuły: "Zamówienia wirtualne", "Chiny - jak negocjować z wykonawcami?", "Opis przedmiotu zamówienia a zasada uczciwej konkurencji", "Charakter prawny wykazu osób".

Więcej informacji o najnowszym wydaniu pod tym linkiem.Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

środa, 2 lipca 2014

Praktyka stosowania Prawa zamówień publicznych po nowelizacji - szkolenie

APEXnet i Blog Prawa Zamówień Publicznych zapraszają na tygodniowe szkolenie, podczas którego zostaną omówione newralgiczne obszary zamówień publicznych. Szkolenie odbędzie się w malowniczej Jastrzębiej Górze, jednej z najpiękniejszych miejscowości polskiego wybrzeża.

wtorek, 1 lipca 2014

Zmiany w przepisach Pzp w zakresie definicji legalnej „ceny” w związku z Ustawą o informowaniu o cenach towarów i usług

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał w dniu 27 czerwca 2014 r. ustawę z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług, która w art. 19 zmienia ustawę Prawo zamówień publicznych.

Przetargi UNIDO

Na stronie internetowej Stałego Przedstawicielstwa RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych i organizacjach międzynarodowych z siedzibą w Wiedniu, została zamieszczona zakładka PRZETARGI UNIDO, która zawiera informacje na temat przetargów organizowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO).
 

poniedziałek, 30 czerwca 2014

Wejście w porozumienie - analiza zagadnienia w kontekście art. 305 k.k. (część I)

System zamówień publicznych gwarantujący racjonalne i efektywne wydatkowanie środków pozostających w dyspozycji Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i innych instytucji publicznych stanowi niezbędne ogniwo dla sprawnego funkcjonowania nowoczesnego, demokratycznego i praworządnego państwa. Pomimo licznych nowelizacji i harmonizacji ustawodawstwa w kierunku europejskiego prawa zamówień publicznych cechą szczególną prawa zamówień publicznych pozostaje to, że reguluje ono działania instytucji publicznych nie w sferze ich aktów władczych (sfera imperium), lecz w sferze obrotu gospodarczego (sfera dominium). Dokonując zakupów dóbr i świadczeń, instytucje publiczne działają jako uczestnicy rynku. Optymalizacja wydatków publicznych realizowana jest przede wszystkim na podstawie konkurencyjno – ofertowej konstrukcji przetargu nieograniczonego. Patrząc na system zamówień publicznych z perspektywy jego kilkunastoletniego istnienia, można z łatwością zaobserwować, iż egzystuje permanentne zagrożenie ze strony jego nieuczciwych uczestników. Zjawiska przestępne występują zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców, czego potwierdzeniem są liczne artykuły prasowe, raporty organów administracji rządowej, organizacji społecznych informujących o takich zjawiskach patologicznych, jak „ustawienie przetargu”, czy też „zmowa przetargowa”.