piątek, 4 stycznia 2013

Zbliża się termin na przekazanie sprawozdania o udzielonych zamówieniach w roku 2012.

Dnia 1 marca 2013 r. upływa termin na przekazanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach w roku 2012. Sprawozdanie przekazuje się jedynie drogą elektroniczną za pomocą formularza umieszczonego na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych.
 
Więcej na ten temat można znaleźć na stronach UZP.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz