czwartek, 20 listopada 2014

Zmiana umowy w przypadku zmiany płacy minimalnej


Jakiś czas temu pisałem o nowelizacji, która wprowadziła obowiązek uregulowania w umowie zasad zmian wynagrodzenia w przypadku zmiany płacy minimalnej.


Wówczas napisałem, że uregulowanie tej kwestii jest niemożliwe.

Parę dni później zaproponowałem swoim Studentom (bardzo ich lubię i szanuję – stąd ta wielka litera) przygotowanie projektu stosownej klauzuli umownej.

Jakiś czas temu otrzymałem taką oto propozycję:


Zaniepokojonym wyjaśniam, że nazwisko Studentki publikuję za jej wiedzą i zgodą. Czyniąc to chcę pokazać, że są wśród nas młodzi ludzie, którzy potrafią i którym się naprawdę chce.

Pomysł oparcia się na wiedzy biegłego rewidenta jest dobry. Zamawiający zapewne nie byłby w stanie samodzielnie ustalić, jaki wpływ ma zmiana płacy minimalnej na wysokość wynagrodzenia wykonawcy.

Od siebie dodałbym jedynie, że warto w tej klauzuli rozstrzygnąć dwie dodatkowe kwestie: kto wybiera biegłego i kto za niego płaci.

Myślę, że warto z tej propozycji skorzystać.

* * *
Autor: Maciej Lubiszewski, tekst pierwotnie opublikowany na blogu autora.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz