piątek, 30 stycznia 2015

Nie będzie założeń do nowej ustawy Pzp

Zespół ds.Programowania Prac Rządu (ZPPR) na wniosek Prezesa UZP wpisał do wykazu prac rządu dwa projekty ustaw: o systemie zamówień publicznych oraz o udzielaniu koncesji. Oba projekty mają zostać przyjęte przez Radę Ministrów w III kwartale 2015 r. Tryb urzędowania nad ustawą będzie jednak uproszczony. 


Jak powiedziała PAP p.o. Prezesa UZP Izabela Jakubowska ze względu na napięty harmonogram, ZPPR wyraził zgodę na zwolnienie UZP z przygotowania założeń do obu projektów. Ze względu na złożoność zagadnienia i jego wagę Zespół zalecił Urzędowi przedstawienie Komitetowi Stałemu Rady Ministrów tzw. informacji o koncepcji wdrożenia nowych dyrektyw.

Więcej na ten temat pod tym linkiem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz