środa, 6 maja 2015

Dotacje dla firm w regionalnych programach operacyjnych. Część województw planuje ogłoszenie pierwszych konkursów jeszcze w tym roku


reklama
Dotacje inwestycyjne dla najmniejszych firm zawsze cieszą się olbrzymim zainteresowaniem. Środki przeznaczone na ten cel w latach 2007–2013 rozeszły się jak ciepłe bułeczki. Wsparcie trafiło do ok. 10 tys. przedsiębiorstw. W nowym rozdaniu Funduszy Europejskich, podobnie jak dotychczas, dotacje na inwestycje w mikro, małych i średnich firmach dostępne będą przede wszystkim w programach regionalnych.....


Część województw planuje ogłoszenie pierwszych konkursów jeszcze w tym roku.
Na co pieniądze?
Dotacje inwestycyjne będą w dużym stopniu kontynuacją form wsparcia znanych już przedsiębiorcom z poprzednich lat. Na dofinansowanie mogą liczyć mikro, małe i średnie firmy mające stabilną sytuację i potencjał rozwojowy. Finansowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne, przyczyniające się do rozwoju innowacyjności – w szczególności zakupy nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz sprzętu produkcyjnego. Warunkiem jest, aby w efekcie realizacji projektu przedsiębiorstwo wprowadziło nowe lub ulepszone produkty lub usługi, poszerzając jego ofertę, a także rynki zbytu. Inwestycje mogą też przyczyniać się do zmian procesowych w samym przedsiębiorstwie, zarówno w zakresie produkcji, jak i rozwiązań organizacyjnych lub marketingowych.
Więcej informacji http://serwisy.gazetaprawna.pl/ 
Przypominamy że w nowej zakładce DOTACJE stworzonej przez Grupa Biznes Polska prowadzony jest stały monitoring już uzyskanych dotacji, dzięki któremu firmy posiadają wiedzę o inwestycji często jeszcze przed ogłoszeniem właściwego postępowania. Na skutek tego potencjalni oferenci przystępujący do przetargów zyskują czas na dokładniejsze przeanalizowanie przyszłej inwestycji, możliwość uzyskania środków finansowych, technicznych na planowane działanie itp.  https://www.biznes-polska.pl/dotacje/


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz