poniedziałek, 25 września 2017

Platforma e-zamówienia

Dotychczas zarówno na stronach internetowych Urzędu Zamówień Publicznych jak i Ministerstwa Cyfryzacji (dalej MC)  informowano o środkach na jej finansowanie oraz rozpoczęciu prac nad samą platformą. Informacje te są jednak bardzo ogólne tak jak opis działania tej platformy i jej zastosowanie.
 
Jak podaje Urząd Zamówień Publicznych niedługo zostanie ogłoszony przetarg na jej wykonanie zawierający opis przedmiotu zamówienia, w którym znajdą się  informacje o wstępnej architekturze planowanego rozwiązania. Z informacji jakie udało się uzyskać z Urzędu Zamówień Publicznych(dalej UZP) w ramach wspólnego projektu UZP i MC e-Zamówienia elektroniczne zamówienia planuje się budowę platformy e-zamówienia z Centralnym Repozytorium Danych. Udostępniać ma ona bezpłatnie Biuletyn Zamówień Publicznych, usługę przyjmowania i zabezpieczania ofert i wniosków do terminu ich otwarcia, aukcji i licytacji elektronicznej oraz usługę monitorowania i analiz. Udostępnienie tych wszystkich usług planowane jest na październik 2018r. czyli termin wprowadzenia komunikacji elektronicznej. W ramach projektu przewidziane jest również opracowanie standardów usług i danych w zelektronizowanym procesie udzielania zamówienia publicznego. E- usługi, które pozwolą na przeprowadzenie postępowania elektronicznie przez Zamawiających będą dostarczane jednak przez portale zewnętrzne tzw. portale e-usług. Mogą być to portale będące samodzielnie wypracowane przez Zamawiających lub dostosowane do wymagań portale komercyjne umożliwiające przeprowadzenie postępowania.  Ważne jest jednak to, że portale te mają obowiązek przekazywania na bieżąco do Centralnego Repozytorium Danych dane o prowadzonym postępowaniu. Ma to pozwolić łatwiej monitorować przebieg postępowania.
Jak ma wyglądać wstępnie proces udzielania zamówień?
Proces udzielania zamówień, a więc procedura ma być realizowany przez portale zewnętrzne czyli e-portale. Portale będą wspierać postępowanie od momentu ogłoszenia o zamówieniu do momentu podpisania umowy, w tym między innymi czynności badania ofert, wezwań kierowanych do wykonawców, składanych przez wykonawców wyjaśnień. Zamawiający będzie miał możliwość korzystania z dowolnego portalu w procesie udzielania zamówień. W trakcie kolejnych etapów realizacji zamówienia informacje o postępowaniu zawierające dane i dokumenty przekazywane są do Centralnego Repozytorium Danych. Wymagania dotyczące standardów jakie powinny spełniać portale zostaną wypracowane. Obligatoryjny dla wszystkich Zamawiających będzie moduł Przyjmowania i Zabezpieczania Ofert Platformy e-Zamówienia. Jak sama nazwa wskazuje będzie on odpowiedzialny za przygotowanie i zabezpieczenie oferty w szczególności będzie przyjmował opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym oferty wykonawców.

Autor: Daria Rychlik

1 komentarz: