środa, 7 września 2011

Czy ilość kadencji urzędnika ma wpływ na jakość przetargów?

Skuteczne funkcjonowanie systemu zamówień publicznych uzależnione jest od wielu czynników instytucjonalnych - takich jak jakość prawa, czy profesjonalizm administracji.  

Tymczasem autorzy pracy „Tenure in Office and Public Procurement”' zbadali – na przykładzie Włoch (lata 2000-2005) - jaki wpływ na zamówienia publiczne ma ilość kadencji sprawowania władzy przez urzędników.

Główne wnioski płynący z analizy są zaskakujące. Otóż autorzy twierdzą, iż kolejne kadencje na tym samym urzędzie powiązane są z:

  • mniejszą ilością przedsiębiorców startujących w przetargu (o 23.28%),
  • wyższymi kosztami postępowania,
  • wyższym prawdopodobieństwem, że zwycięzca jest lokalnym przedsiębiorcą (o 3.20%), 
  • wyższym prawdopodobieństwem powtarzania się firm wygrywających przetargi (o 25.52%).

Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być różne. Autorzy analizy wskazują, iż może to być z jednej strony pewnego rodzaju nepotyzm i promowanie „swoich” wykonawców. Urzędnicy mogą również podświadomie promować przedsiębiorców, których znają z poprzednich kadencji, dlatego, że posiadają wiedzę na temat ich profesjonalizmu. 

Powyższe obserwacje prowadzą autorów analizy do postulatu, aby ograniczyć maksymalnie do dwóch liczbę sprawowanych kadencji przez urzędników, co - ich zdaniem - może pozytywnie wpłynąć na jakość udzielanych zamówień publicznych.

źródło: Decio Coviello and Stefano Gagliarducci, Tenure in Office and Public Procurement
Autor: Witold Jarzyński

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz