poniedziałek, 12 września 2011

SIWZ pod ochroną praw autorskich

Dzisiejszy,,Dziennik Gazeta Prawna” informuje, że kryteria oceny, czyli tzw. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jest pod ochroną praw autorskich. Wyrokiem wydanym w sprawie o sygn. akt: V CSK 337/08 Sąd Najwyższy uznał SIWZ za utwór. Osoby przywłaszczające sobie SIWZ podlegają nie tylko odpowiedzialności odszkodowawczej, ale i karnej.

Więcej: Dziennik Gazeta Prawna

Autor: Marta Kube

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz