sobota, 17 września 2011

Ustawy po angielsku

Do zakładki "Prawo" dodaliśmy angielskie wersje ustaw:

- prawo zamówień publicznych (Act on public procurement law),
- o partnerstwie publiczno-prywatnym (Act on public-private partnership),
- o koncesji na roboty budowlane i usług (The Act on Concession for Works or Services).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz