środa, 21 września 2011

Zamówienia publiczne mogą być barierą w prowadzeniu działalności gospodarczej

Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym przedstawił wyniki pilotażowego badania przeprowadzonego wśród małych i średnich przedsiębiorstw dotyczącego działania władz samorządowych w zakresie swobody działalności gospodarcze. 

Według raportu przedsiębiorcy mają najwięcej problemów z programami wspierania przedsiębiorczości, z funkcjonowaniem zamówień publicznych, z pomocą publiczną oraz z lokalnymi podatkami i opłatami, a także z systemem opłat za dzierżawę lokali.

W raporcie czytamy, iż np. jednym z problemów przedsiębiorców w okolicy Kutna było funkcjonowanie zamówień publicznych. Najczęściej przetargi były konstruowane tak, że przeważające w regionie małe podmioty miały utrudniony dostęp do zamówień, ze względu na umieszczanie w specyfikacji zamówienia wymogów dotyczących specjalistycznych maszyn.

W żadnej badanej gminie sposób udzielania zamówień publicznych nie został całościowo oceniony jako „dobry”. Zazwyczaj przedsiębiorcy oceniali go jako „dostateczny”. Zdarzały się również oceny jeszcze gorsze, co widać na poniższej tabeli (ocena 1 – uregulowanie złe i wadliwe, ocena 2 – uregulowanie budzące wątpliwości, ocena 3 – dostateczne a ocena 6 – wzorowe).


Więcej na ten temat w raporcie, który dostępny jest na stronie Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.
 
Autor: Marta Kube, Witold Jarzyński

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz