czwartek, 20 października 2011

Konferencja pt. "Czy Partnerstwo Publiczno-Prywatne to model na trudne czasy? Co powinno zmienić się w przepisach?"

4 listopada 2011 r. w Warszawie odbędzie się konferencja pt. „Czy Partnerstwo Publiczno-Prywatne to  model na trudne czasy? Co powinno zmienić się w przepisach? Organizatorem spotkania jest PROSPECTS MAGAZINE, wydawnictwo pełniące rolę platformy wymiany informacji pomiędzy samorządami i przedsiębiorcami, dotyczących inwestycji, biznesu i ekonomii, działające w ramach Prospects Publisher Sp. z o.o.

Tematem przewodnim tego pierwszego z zaplanowanego przez wydawnictwo cyklu spotkań poświęconego ogólnopolskiej debacie na temat perspektyw realizacji inwestycji w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne, będą proponowane zmiany przepisów prawnych dotyczących modelu PPP. Zostanie omówimy m.in. przebieg obecnie wdrażanych projektów PPP w Polsce, zmiany szykujące się w przepisach dotyczących tego modelu inwestycji a także możliwości pozyskiwania środków na ich realizację.

Konferencja zostanie podzielona na część teoretyczną, w której eksperci będą dyskutować na temat wybranych zagadnień i część praktyczną, w której omówione zostaną krok po kroku procedury przygotowywania inwestycji w ramach modelu PPP. Zaprezentowane zostaną również przykłady konkretnych inwestycji, zarówno planowanych, jak i zrealizowanych.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli sektora prywatnego: prezesów i  dyrektorów, m.in. ds. projektów strategicznych, rozwoju i strategii, finansowania, inwestycji oraz wszystkich zainteresowanych i odpowiedzialnych za realizację projektów PPP, a także do osób z sektora publicznego: prezydentów miast, marszałków urzędów marszałkowskich, burmistrzów gmin, dyrektorów wydziałów inwestycji, finansowania inwestycji, wydziałów prawnych oraz spółek miejskich świadczących usługi komunalne.

W ramach konferencji omówione zostaną m. in. następujące zagadnienia:
  • podstawy prawne funkcjonowania PPP w Polsce i modele prawne realizacji inwestycji;
  • główne bariery w realizacji modelu PPP, na wybranych przykładach,
  • wykorzystanie dotacji unijnych w ramach finansowania inwestycji realizowanych w modelu PPP,
  • omówienie najważniejszych propozycji zmian ustawowych dotyczących PPP,
  • możliwości i bariery finansowania inwestycji w projektach PPP,
  • finansowanie inwestycji samorządowych za pomocą factoringu - przegląd obecnej oferty bankowej;
  • PPP w przestrzeni miejskiej; kryteria skutecznego wdrażania projektów na wybranych przykładach;
  • alternatywne źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez samorządy lokalne - omówienie proponowanych rozwiązań.

Miejsce:
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Sala Konferencyjna III p.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz