czwartek, 20 października 2011

Beneficjenci mają problemy ze stosowaniem prawa zamówień publicznych

Podpisując umowę z wykonawcą, beneficjent zobowiązuje się do stosowania opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaleceń dla beneficjentów funduszy unijnych, dotyczących interpretacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Warto pamiętać, że błędy przy realizacji zamówień mogą prowadzić do utraty części dotacji lub konieczności jej zwrotu.

Przeprowadzane kontrole pokazują, że jednym z najczęściej popełnianych błędów przez beneficjentów jest niewłaściwe szacowanie wartości zamówienia i dokonywanie jego podziału w celu uniknięcia przepisów ustawy. Tymczasem, nawet jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, to i tak wartością zamówienia będzie łączna wartość poszczególnych części zamówienia. I jeśli przekroczy kwotę 14 tys. euro, musi zostać objęta procedurami zamówień publicznych. Często spotykanym błędem są także nieuzasadnione zamówienia dodatkowe, z tzw. wolnej ręki.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz