środa, 5 października 2011

Nieprawidłowości w przetargach na dostawy samochodów

Jak informuje Urząd Zamówień Publicznych w praktyce kontrolnej urzędu zaobserwowano niepokojące zjawisko łamania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, poprzez zamieszczanie w opisie przedmiotu zamówienia w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy samochodów osobowych parametrów technicznych, minimalnego wyposażenia pojazdu oraz rozwiązań technicznych w sposób wskazujący na konkretny produkt, tj. markę i model pojazdu.

W toku przeprowadzanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych kontroli ujawniono naruszenia art. 7 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 2 ustawy m.in. poprzez:

1. dyskryminację pośrednią, tj.: 

- użycie w opisie przedmiotu zamówienia wymogów oraz parametrów technicznych, których łączne zestawienie zawęża wybór zamawiającego do konkretnej marki i modelu samochodu osobowego (KN/3/09, KND/46/11);
- wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia pojedynczego wymogu lub parametru technicznego powodującego, iż wymagania zamawiającego spełnia tylko konkretna marka i model samochodu osobowego (KN/91/08);
- wymóg zaoferowania określonych rozwiązań technicznych, które spełnia jedynie określony model samochodu osobowego (KN/79/09, KND/46/11); 

2. dyskryminację bezpośrednią, tj. opisanie przedmiotu zamówienia poprzez podanie nazw własnych wskazujących na konkretny produkt (KN/64/2007).

W związku z powtarzalnym charakterem opisanych naruszeń Prawa zamówień publicznych, w najbliższym czasie w celu wsparcia zamawiających w przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych oraz w celu promocji dobrych praktyk i zapobieżenia błędom w opisie przedmiotu zamówienia na dostawy samochodów osobowych zostaną opracowane rekomendacje wskazujące sposób sporządzania opisu przedmiotu zamówienia, pozwalający na możliwie najszersze zachowanie konkurencyjności całego procesu udzielania zamówienia publicznego.

źródło: Urząd Zamówień Publicznych

Przykładem takich nieprawidłowości z ostatnich tygodni może być przetarg na limuzynę dla urzędu miasta w Toruniu.

1 komentarz: