środa, 5 października 2011

Propozycje rozwiązań systemowych w zakresie upowszechniania PPP

Partnerstwo publiczno-prywatne jest skuteczną i efektywną metodą zwiększania wolumenu i jakości usług publicznych. Doświadczenia znakomitej większości krajów europejskich są tego dobrą egzemplifikacją. I nie przemawia za tym wyłàcznie przykład Wielkiej Brytanii, niekwestionowanego lidera PPP na świecie. Niestety w Polsce PPP nadal jest mało popularne. Byliśmy pionierem na etapie tworzenia prawa w regionie, jesteśmy outsiderem na etapie jego wykorzystania.

Więcej na temat tego co trzeba zrobić, aby spopularyzować PPP można przeczytać w tej opinii Centrum PPP.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz