piątek, 21 października 2011

W przetargu ważna jest stawka podatku

Określenie w ofercie ceny z nieprawidłową stawką VAT to błąd w obliczaniu skutkujący odrzuceniem oferty. To sedno dwóch jednobrzmiących uchwał Sądu Najwyższego z 20 października 2011 r. (sygnatury akt III CZP 52/11 i III CZP 53/11) - czytamy w dzienniku Rzeczpospolita. Nie jest to tym samym omyłka, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 u.p.z.p., który stanowi, iż zamawiający poprawia inne omyłki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty.

Więcej: Rzeczpospolita, W przetargu ważna jest stawka podatku

Autor: Witold Jarzyński

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz