piątek, 4 listopada 2011

Brytyjsko-Polskie Forum PPP

We wtorek, 25 października, w Urzędzie Miasta Poznania odbyło się Brytyjsko-Polskie Forum PPP. Głównym celem spotkania była dyskusja ekspertów, samorządowców oraz przedstawicieli 11 firm, realizujących projekty w sektorze publiczno-prywatnym, o szansach, korzyściach oraz zagrożeniach wynikających ze stosowania tego modelu w Polsce. 

Michael Dembiński z Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej zasugerował, że tej formule powinny być poddawane raczej inwestycje duże, o wartości powyżej 20 mln funtów.

W czasie forum przedstawiono zaledwie kilka spośród 900 projektów zrealizowanych dotąd w Wielkiej Brytanii, będącej liderem w tej dziedzinie: 

- Szpital w Derby to inwestycja warta 335 milionów funtów, która możliwa  była wyłącznie dzięki wsparciu prywatnego inwestora - firmy Skanska. 
- Autostrada M6 na północ od Birmingham, pozwalająca kierowcom omijać zakorkowane drogi bezpłatne, to kolejny przykład wdrożonego projektu PPP w Wielkiej Brytanii. Powstała ona w wyniku współpracy  prywatnego konsorcjum, które otrzymało 50-letnią koncesję na budowę i zarządzanie 43 kilometrami tej autostrady. 
- System zintegrowanego gospodarowania odpadami - projekt zrealizowany w Hampshire przez firmę Veolia Environmental Services. Wprowadzony tam system pozwolił objąć usługą odbioru odpadów 1,6 miliona mieszkańców i ograniczył o 85% ilość składowanych odpadów, zwiększając ich recykling.

Jeśli chodzi o Polskę, to możemy się pochwalić np. projektem Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej. Inwestycja ta zakłada stworzenie sieci światłowodowej o długości ponad 4 tysięcy kilometrów, dzięki której dostęp do Internetu szerokopasmowego uzyska 100% mieszkańców Wielkopolski. Przedsięwzięcie to pozwoli również na rozwój i wdrażanie innowacyjnych usług w tym e-administracji, e-edukacji oraz e-zdrowia - podkreśla Maciej Midloch z Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej. Rozpoczęcie realizacji tej inwestycji możliwe było wyłącznie dzięki wspólnemu zaangażowaniu władz samorządowych, poznańskiej spółki INEA oraz pilskiej Asta Net. To właśnie udział prywatnych inwestorów pozwolił pozyskać niezbędne do realizacji projektu środki z funduszy Unii Europejskiej. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie ponad 410 milionów złotych.

***

Kolejna odsłona Brytyjsko-Polskiego Forum PPP planowana jest na początek przyszłego roku i odbędzie się we Wrocławiu.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza