wtorek, 8 listopada 2011

Dopuszczalność zmiany kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia

Nie ulega wątpliwości, że kwota podana bezpośrednio przed otwarciem ofert może ulec zarówno zwiększeniu jak i zmniejszeniu w stosunku do pierwotnych, podanych bezpośrednio przed otwarciem ofert możliwości finansowych Zamawiającego - czytamy na portalu wnp.pl.

Użycie przez ustawodawcę odmiennych sformułowań - w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych „zamawiający może przeznaczyć” i w art. 86 ust. 3 tej ustawy „zamawiający zamierza przeznaczyć” - stwarza możliwość dokonywania zmian finansowych w okresie między datą otwarcia ofert a datą rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne.

Przepisy ustawy dopuszczają zatem możliwość bieżącego reagowania, również po otwarciu ofert, na zachodzące zmiany sytuacji finansowej jednostki przeprowadzającej postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Jest to tym bardziej uzasadnione, że pomiędzy otwarciem ofert a wyborem oferty najkorzystniejszej może upłynąć nawet kilka miesięcy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz