środa, 2 listopada 2011

Kiedy warto rozważyć możliwość partnerstwa publiczno - prywatnego?

Możliwość realizacji zadania publicznego na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego należy rozważyć w szczególności w sytuacji, gdy:

1. podmiot publiczny nie posiada wystarczających środków finansowych na realizację swoich zadań publicznych na odpowiednio wysokim poziomie lub w odpowiednim terminie. 
2. realizacja zadania wymaga szczególnej wiedzy i doświadczenia.

Niemniej jednak, w związku z faktem, iż podstawową cechą partnerstwa publiczno prywatnego jest realizacja zarówno celów komercyjnych jak i społecznych niecelowe jest rozważanie zastosowania tej formuły dla realizacji zadań publicznych z którymi nie można powiązać żadnych celów komercyjnych. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz