poniedziałek, 30 stycznia 2012

Monopol pozwala udzielić zamówienia z wolnej ręki

Wyrokiem z dnia z 18 stycznia 2012 r. (sygn. akt KIO 70/12) Krajowa Izba Odwoławcza w poszerzonym składzie - ze względu na wagę problematyki - orzekła, że zamawiający (w tym wypadku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku) miał prawo udzielić wykonawcy (Poczta Polska) zamówienie z wolnej ręki na doręczanie przekazów pocztowych ze świadczeniami społecznymi, rodzinnymi czy też alimentacyjnymi, gdyż Poczta Polska jest jedyną firmą uprawnioną do świadczenia przekazów pocztowych. 

Zgodnie z treścią art. 67 ust.1 u.p.z.p. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej reki, jeżeli m.in. dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawce: 
- z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze,  
- z przyczyn związanych z ochrona praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów,  
- w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej.

Poczta Polska, jako monopolista na rynku przekazów pocztowych, zdaniem KIO była więc podmiotem, który jako jedyny był wstanie świadczyć tego typu usługi na rynku. 

1 komentarz: