poniedziałek, 30 stycznia 2012

Monopol pozwala udzielić zamówienia z wolnej ręki

Wyrokiem z dnia z 18 stycznia 2012 r. (sygn. akt KIO 70/12) Krajowa Izba Odwoławcza w poszerzonym składzie - ze względu na wagę problematyki - orzekła, że zamawiający (w tym wypadku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku) miał prawo udzielić wykonawcy (Poczta Polska) zamówienie z wolnej ręki na doręczanie przekazów pocztowych ze świadczeniami społecznymi, rodzinnymi czy też alimentacyjnymi, gdyż Poczta Polska jest jedyną firmą uprawnioną do świadczenia przekazów pocztowych. 

Zgodnie z treścią art. 67 ust.1 u.p.z.p. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej reki, jeżeli m.in. dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawce: 
- z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze,  
- z przyczyn związanych z ochrona praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów,  
- w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej.

Poczta Polska, jako monopolista na rynku przekazów pocztowych, zdaniem KIO była więc podmiotem, który jako jedyny był wstanie świadczyć tego typu usługi na rynku. 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza