poniedziałek, 2 stycznia 2012

Oferent ma pilnować, czy dokument trafił na właściwe piętro

Jeśli zamawiający wymaga, aby dokumenty potwierdzające wniesienie wadium trafiły do konkretnego pokoju, to nie wystarczy wysłać ich na ogólny adres jego siedziby - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. 

Taki wniosek płynie z orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO 2568/11), w sprawie szpitala specjalistycznego w Rybniku, który ogłosił przetarg na dostawę odczynników do badań. W specyfikacji wskazano, że dokumenty potwierdzające wniesienie wadium należy w oryginale dostarczyć do kasy szpitala. Wykonawca tymczasem nadał przesyłkę zawierającą dokumentację przetargową na ogólny adres szpitala, co stanowiło podstawę do odrzucenia jego oferty.  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz