wtorek, 3 stycznia 2012

Podpis na stronie tytułowej nie stanowi podpisu całej oferty

Taki wniosek płynie z orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt: KIO 2368/11) z dnia 14 listopada 2011 r., w sprawie, w której odwołujący złożył ofertę w postępowaniu składającą się z 3 stron, ale podpisał jedynie pierwszą stronę oferty, natomiast str. 2 pod nazwą „OFERTA” jak również na str. 3 - FORMULARZ CENOWY nie zostały podpisane. 

W ocenie Izby złożenie przez odwołującego podpisu jedynie na stronie pierwszej oferty, którą należy uznać jedynie za stronę tytułową, na co zresztą wskazał sam odwołujący w treści tego dokumentu, nie możne być poczytane za złożenie podpisu na dokumencie obejmującym określoną treść oświadczenia woli na którą powołuje się odwołujący. 

Jak czytamy w orzeczeniu z treści podpisanego dokumentu wynika, iż stanowił on jedynie pismo przewodnie do składanej oferty. Zatem podpis złożony przez odwołującego na stronie tytułowej, nie może być zakwalifikowany jako podpis na dokumencie obejmującym oświadczenie woli odwołującego.

źródło: Informator UZP 12/2011

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza