środa, 29 lutego 2012

PPP blokuje brak instrumentów refundujących koszty przygotowania inwestycji

Gdyby samorządy miały instrument refundujący koszty przygotowań związanych z realizacją inwestycji w partnerstwie publiczno-prywatnym, ułatwiłoby to rozwój tej formuły w Polsce - czytamy na Portalu Samorządowym.

Sektor mieszkalnictwa komunalnego w Polsce ma kilka problemów. Po pierwsze jest to niedostatek lokali. Po drugie - mimo, że potrzeby samorządów w tym zakresie stale rosną - istnieje nadal niska dynamika wzrostu nowych inwestycji, których powstawanie powinno zaspokajać potrzeby mieszkaniowe osób o obniżonych dochodach. Dodatkowo o środki UE w sektorze mieszkalnictwa mogą ubiegać się jedynie projekty zakładające remont, rewitalizację istniejących obiektów lub ich termomodernizację. To oznacza, że w zakresie nowych obiektów mieszkalnictwa czynszowego środki te są niedostępne. 

PPP mogłoby tutaj pomóc, ale nie jest to łatwe. Proces przygotowania inwestycji w PPP jest bardzo długotrwały (1-2 lata), co wiąże się dużymi kosztami. Eksperci twierdzą, że gdyby samorządy miały instrument refundujący koszty tych przygotowań z pewnością ułatwiłoby to rozwój PPP w Polsce. 

Innym problemem jest mała atrakcyjność tego rynku w oczach inwestorów prywatnych. Polityka czynszowa prowadzona przez polskie samorządy zniechęca inwestorów, bo obecnie obowiązujące stawki czynszowe, w większości gmin są zbyt niskie, aby pokryć koszty utrzymania budynków. W niektórych tylko w połowie pokrywają te koszty. Problemem są także trudności ze ściągalnością opłat od lokatorów. Sprawy nie ułatwia też fakt, że w Polsce mieszkania komunalne kojarzą się z wieloma problemami społecznymi, takimi jak choćby bezrobocie.

W Polsce, oprócz przypadku Murowanej Gośliny, w której na mocy koncesji na roboty budowlane powstało 6 nowych budynków, wyremontowano 16 starych oraz przekazano podmiotowi prywatnemu zarządzanie całością - do tej pory nie zrealizowano inwestycji mieszkaniowej w formule PPP. Najbliżej realizacji jest Kraków). W czerwcu 2010 r. władze miasta wybrały doradcę. Przeprowadzono badanie rynku, czyli zainteresowanie inwestorów. Zgłosiło się 15 podmiotów, z 13 miasto rozpoczęło rozmowy. Wybór partnera ma się odbyć w trybie dialogu konkurencyjnego. Projekt zakłada wybudowanie 346 mieszkań. 

Wynagrodzenie partnera prywatnego pochodzić będzie w ponad 50 proc. od miasta, w postaci opłat za dostępność. Pozostałą część wynagrodzenia stanowić będą wpływy z komercyjnego najmu części lokali usługowych.
 
źródło: Portal Samorządowy, Grażyna Kuryłło, PPP pobudzi rozwój mieszkalnictwa komunalnego? 

1 komentarz:

 1. Mam wątpliwości czy zaczerpnięta z portala samorządowego wypowiedź "oprócz przypadku Murowanej Gośliny, w której na mocy koncesji na roboty budowlane powstało..." jest poprawna?

  Umowa na zarządzanie przeprowadzenie remontów, inwestycji oraz gospodarowanie lokalowym zasobem gminy została zawarta pomiędzy gminą a partnerem prywatnym w marcu 2006 r. kiedy jeszcze ni obowiązywała ustawa o koncesji ...

  Chyba, że mówimy o koncesji w ramach pzp, na podstawie przepisów, które zostały uchylone?

  Mają Państwo wiedzę w oparciu o które przepisy zawarto powyższa umowę oraz zrealizowano inwestycję w Murowanej Goślinie?

  pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń