wtorek, 3 kwietnia 2012

ALSTOM przegrywa kolejny proces

Tak jak w przypadku skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej w przypadku przetargu na elektrownie w Kozienicach, tak w przypadku skargi dotyczącej przetargu na elektrownię w Opolu, sąd okręgowy odrzucił skargę konsorcjum ALSTOM - czytamy na portalu wnp.pl.

Tym samym źle przeprowadzone wydzielenie części przedsiębiorstwa dotyczącego działalności bolierowej ze spółki Alstom Power Systems Gmbh (będącej członkiem konsorcjum na pierwszym etapie przetargu) i przeniesienie jej na spółkę Alstom Boiler Deutschland Gmbh (która nie składała wniosku o dopusczenie do przetargu, ale była już członkiem konsorcjum na etapie składania odwołania) ma dla konsorcjum ALSTOM coraz to dalej idące konswekwencje. Kolejny sąd uznał, iż nie ma tożsamości podmiotowej między tymi podmiotami, co w przypadku przetargów w trybie negocjacji z ogłoszeniem, gdzie na pierwszym etapie ocenia się spełnienie warunków udziału w postępowaniu, ma kolosalne znaczenie.

Autor: Witold Jarzyński

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz