środa, 27 czerwca 2012

Pełnomocnictwo do złożenia oferty - ogólne czy rodzajowe?

Zgodnie z art. 98 KC pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności. Jak pisaliśmy wcześniej, do złożenia odwołania potrzeba złożyć pełnomocnictwo rodzajowe. Jakie pełnomocnictwo należy w takim razie złożyć w przypadku oferty przetargowej?

Otóż wystarczy pełnomocnictwo ogólne, w którym mocodawca upoważnia pełnomocnika do występowania w jego imieniu w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego (nie trzeba wskazywać wartości postępowania ani trybu). Zgodnie z orzecznictwem KIO ( KIO/UZP 1564 /09, KIO/UZP 1636/09) takie pełnomocnictwo zezwala na podpisanie oferty, pytań do zamawiającego, a nawet umowy o zamówienie publiczne.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza