piątek, 28 września 2012

Efektywność wydatków na promocję

Dla kontroli wydatkowania środków publicznych konieczne jest rozliczanie efektów działań promujących samorządy. W ostatnim czasie Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę jednostkom samorządu terytorialnego na brak kontroli i oceny efektów zamawianych działań promocyjnych.
 
Za raportem Serwisu Marketingu Bezpośredniego przygotowanego we współpracy z Instytutem Inwestycyjno – Przetargowym, można przytoczyć dane dotyczące częstotliwości, ilości oraz wartości największych przetargów w pierwszym półroczu bieżącego roku. Promocja regionów mazowieckiego ( 349 przetargów na kwotę 184 859 606 zł), pomorskiego ( 138 przetargów na kwotę 32 628 167 zł )  i śląskiego ( 135 przetargów na kwotę 34 314 685 zł ), które wydatkowały największe środki na działania promujące jest powszechnie widoczna m.in. na billboardach, ogłoszeniach w mediach i Internecie. Wskazane regiony intensyfikują działania promocyjne, w szczególności region mazowiecki, z miastem stołecznym Warszawą jako gospodarzem projektu Europejska Stolica Kultury 2016.

Jak podaje Serwis Marketingu Bezpośredniego, w pierwszym półroczu 2012 przeprowadzono 1430 postępowań o udzielenie zamówień publicznych na kwotę 385 499 630 zł. Za danymi opublikowanymi w Rzeczpospolitej nr 171 z dnia 24.07.2012 r. w ubiegłym roku gminy, powiaty, miasta i województwa wydały na akcje promocyjne 626 600  zł, czyli o 10% więcej niż rok wcześniej.

Bieżący rok był pod tym kątem szczególnie ważny przede wszystkim z uwagi na organizację Euro 2012, największą liczbę przetargów przeprowadzono w maju tj. 328, czyli tuż przed organizacją wydarzenia. Zamówienie  w tym terminie chociażby nośników reklamy zewnętrznej graniczyło z cudem i wielu zamawiających stanęło przed dylematem czy przesunąć terminy swoich kampanii na okres po Euro 2012. Ponadto bardzo znacznie wzrosły ceny za ich rezerwację w tym okresie.
 
Nie zmienia to faktu, iż zamawiający muszą nauczyć się kontrolowania wydatkowania środków na promocję, tak aby przyniosły jak najlepszy efekt z poniesionych nakładów. Nie można wydatkować środków na promocję bez spójnej długofalowej strategii, określającej jaki aspekt danego regionu, miasta, gminy ma być przekazywany adresatom – mieszkańcom, turystom lub inwestorom. Dla prawidłowo zrealizowanego postępowania o zamówienie publiczne w zakresie promocji kluczowe znaczenie ma efekt i cel jaki udało się osiągnąć.

W piątek o godzinie 12 startuje akcja promocyjna mojego rodzinnego miasta, która będzie składać się z 5 półminutowych spotów. Spoty zostaną pokazane w piątek o godz. 12 w Muzeum Kinematografii. Potem znajdą się w sieci, będą też pokazywane w telewizji. Na ich produkcję miasto pozyskało fundusze z UE. Wyprodukowane spoty nie są kolorowymi pocztówkami, ale jak zapewniają pomysłodawcy, mimo kontrowersyjności mają trafić do określonego kręgu odbiorców. Mam nadzieję, że będzie to udana kampania, przynosząca efekt poprzez uatrakcyjnienie wizerunku Łodzi.


Autor: Roman Cieślak
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz