czwartek, 27 września 2012

Gmina Narol świeci przykładem

Lokalni urzędnicy pokazali, że można ogłaszać prawidłowe przetargi publiczne na narzędzia IT!

Sprawa dotyczy przetargu ogłoszonego przez Urząd Miasta i Gminy Narol na „Zakup 89 komputerów stacjonarnych i 51 laptopów, wraz z oprogramowaniem oraz 10 routerów i 53 aktywnych urządzeń sieciowych wraz z instalacją”. (TED. 240839-2012, nr ref. ZP.271.8.2012). Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Internet w Naszym Zasięgu – Przeciwdziałanie Wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Narol” współfinansowanego przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Urzędnicy szacują wartość przetargu na ok. 700 000 zł. Z dokumentacją przetargową można zapoznać się na stronie WWW Zamawiającego.

Co istotne, w opisie przedmiotu zamówienia nie znalazły się żadne wskazania na konkretne rozwiązania od konkretnego producenta co jest niestety nagminne w przypadku postępowań tego typu. Przeważnie bowiem Zamawiający posiłkują się wskazaniem z nazwy najczęściej dostępnego w sprzedaży systemu operacyjnego i pakietu oprogramowania biurowego, ewentualnie zaznaczając możliwość składania ofert z rozwiązaniami równoważnymi, często jednak nawet nie opisując warunków równoważności. Tymczasem taka praktyka nie pozostaje w zgodzie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych gdyż wskazania nazw własnych w opisie przedmiotu zamówienia sugeruje potencjalnym Wykonawcom zaproponowanie wymienionych rozwiązań, tym samym zaburzając i ograniczając zasady konkurencyjności.
 
Niestety takie sytuacje są nagminne, dlatego bardzo cieszy fakt, iż w przypadku Gminy Narol można wspomnieć od odstępstwie od tej niechlubnej reguły. Przy opisie systemu operacyjnego Zamawiający dość szczegółowo opisał jego parametry techniczne (wymienił je w 23 punktach), jednak nie powinny one w żadnym z nich wykluczać kilku dostępnych rozwiązań na rynku. Jeszcze przystępniej urzędnicy opisali wymagania dotyczące pakietu oprogramowania biurowego określając jedynie, że wymagane jest dostarczenie:
„Pakietu biurowego składającego się minimum z:
- arkusza kalkulacyjnego obsługującego formaty: (txt, csv, ods, ots, xls, html),
- programu do tworzenia prezentacji obsługujący formaty: odp, otp, ppt, pps,
- edytor tekstu obsługujący formaty: (txt, rtf, odt, ott, doc, dot, html),
Musi posiadać możliwość dokonywania bezpłatnej aktualizacji i poprawek przez Internet.
Interfejs programu, pomoc w programie, dokumentacja dostępne w języku polskim.”.

Warte zauważenia jest, że często Zamawiający wskazując konkretne z nazwy oprogramowanie zmuszeni są do zamieszczenia rozbudowanego opisu równoważności (bez niego naruszają bowiem przepisy PZP). Powyżej przedstawiony przykład ukazuje, że można to zrobić w o wiele prostszy sposób, zachowując przy tym pełną transparentność postępowania. W tym miejscu warto jeszcze wyróżnić Zamawiającego za inne „normalne” podejście do zamówienia tj. zamieszczenie na stronie WWW dokumentów przetargowych w formatach otwartych. Niestety nadal często stosowaną praktyką (można przypuszczać, że nie zamierzoną i wynikającą z niewiedzy urzędników) jest bowiem ich zamieszczanie w formatach dedykowanych programom zamkniętym.

Powyżej opisane postępowanie należy uznać za przykład dobrze rozpisanego przetargu na narzędzia IT. Urzędnicy Gminy Narol pokazali, że trochę dobrej woli i pewnej otwartości może prowadzić do ogłoszenia zamówienia publicznego w zgodzie z przepisami prawa. Warto to docenić, bo niestety nadal w ramach realizowanego przez Fundację Wolnego i Otwartego Oprogramowania projektu „Monitorowanie ogłoszeń przetargowych na oprogramowanie i sprzęt komputerowy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej oraz podejmowanie interwencji w przypadku wykrycia nieprawidłowości" najczęściej prezentować musimy przetargi, w których dochodzi do naruszeń przepisów PZP.

* * *
Autor: Ryszard Michalski, źródło: Prawidłowe Przetargi Publiczne IT

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz