poniedziałek, 10 grudnia 2012

Rezygnacja wykonawcy a obowiązek zaproszenia wykonawcy niezakwalifikowanego


W trybie przetargu ograniczonego, zgodnie z treścią art. 51 ust.1 u.p.z.p., zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 5 i nie większej niż 20. 
 
Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 3 października 2012 r. (sygn. KIO 1996/12) orzekła, iż czynność zaproszenia ma charakter jednorazowy.
 
Izba stwierdziła, iż "przepisy nie nakazują ponawiania tej czynności ani zapraszania dodatkowych wykonawców na skutek oświadczeń składanych przez wykonawców zaproszonych, iż rezygnują oni z udziału w postępowaniu. Zdaniem Izby takie oświadczenia nie kreują po stronie Zamawiającego żadnych obowiązków, co najwyżej sygnalizują zamiar niezłożenia oferty." 


 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz