wtorek, 11 grudnia 2012

Jakiej stopy zwrotu z inwestycji PPP w sektorze ochrony zdrowia może oczekiwać partner prywatny?

"Partnerstwo publiczno-prywatne jest elastyczną formą kooperacji obu sektorów i dopuszcza różne modele współpracy. W sektorze ochrony zdrowia funkcjonować mogą (co do zasady) 3 takie modele (...) W każdym z ww. wariantów inwestorzy i operatorzy oczekują innej stopy zwrotu z inwestycji. Wiele zależy także od lokalnych warunków realizacji projektu PPP, sytuacji na rynku usług finansowych i kosztów obsługi kredytów, oraz samej postawy partnera prywatnego. Dlatego byłbym ostrożny ze wskazywaniem konkretnych wielkości. Ogólnie rzecz biorąc, możemy poruszać się tu w skali od 10 do nawet 25 procent" - czytamy na portalu Tereny Inwestycyjne Info.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz