czwartek, 10 stycznia 2013

Przetarg nieograniczony jeszcze bardziej popularny

Chociaż w dyskusji o polskim rynku zamówień publicznych dominuje krytyka i narzekanie, nie wszystko idzie w złym kierunku. Najnowsze dane UZP pokazują, iż coraz więcej przetargów w Polsce jest przeprowadzanych w trybach otwartych i konkurencyjnych. "Jak wynika z analizy wstępnych danych dotyczących trybów udzielonych zamówień publicznych, rok 2012 jest kolejnym, w którym wzrósł odsetek postępowań, w których zastosowano tryby konkurencyjne, głównie przetarg nieograniczony (83,89%), a zmalał odsetek postępowań udzielanych w trybach ograniczających konkurencyjność – zapytanie o cenę (2,19%) i zamówienie z wolnej ręki (11,69%). Tym samym, w sposób znaczący poszerza się sfera zamówień publicznych zapewniająca przedsiębiorcom niedyskryminacyjny dostęp do zamówień publicznych"- czytamy w komunikacie UZP.
 
Tryb Odsetek liczby postępowań
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Przetarg nieograniczony 63,79% 70,39% 68,28% 77,94% 82,07% 83,89%
Przetarg ograniczony 1,30% 0,97% 0,79% 0,69% 0,64% 0,60%
Negocjacje z ogłoszeniem 0,14% 0,11% 0,11% 0,13% 0,14% 0,28%
Negocjacje bez ogłoszenia 0,54% 0,53% 0,39% 0,29% 0,17% 1,16%
Dialog konkurencyjny 0,04% 0,03% 0,02% 0,03% 0,04% 0,03%
Wolna ręka 28,27% 22,19% 25,98% 17,20% 13,90% 11,69%
Zapytanie o cenę 5,87% 5,73% 4,27% 3,55% 2,91% 2,19%
Licytacja elektroniczna 0,05% 0,05% 0,16% 0,17% 0,13% 0,16%


 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz