wtorek, 29 stycznia 2013

Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce

Opublikowany niedawno raport o stanie samorządności w Polsce przygotowany przez współpracowników Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (m. in. Jerzego Hausnera i Huberta Izdebskiego) wskazuje na poważne problemy polskich samorządów. Opisane trudności niewątpliwie znacznie pogarszają sprawność działania samorządów, jednak zakres raportu nie pozwolił na szerokie omówienie niedoskonałości polskiego prawa zamówień publicznych, które w praktyce sprawia gminom niemałe trudności.

Raport wspomina o niedoskonałości prawa regulującego funkcjonowanie samorządów, przykładowo przywołując niespójność ustawy o PPP z ustawą o finansach publicznych. Niekorzystne regulacje tej ostatniej dotyczące sposobu kwalifikowania nakładów z umów o partnerstwo jako wydatków bieżących negatywnie wpływa na powszechność stosowania tego instrumentu. Jako dalsze przyczyny powolnego rozwoju i upowszechniania PPP autorzy wskazują: zły klimat polityczny towarzyszący współpracy władzy publicznej z podmiotami prywatnymi i związana z tym powszechna obawa o oskarżenie naruszenia interesu publicznego, brak wiedzy o specyfice przygotowania takich projektów i umiejętności prowadzenia procesu wyboru partnera prywatnego oraz podziału ryzyka (adekwatnego do możliwości zarządzania nim) oraz brak zaufania przekładający się na brak umiejętności skutecznej i efektywnej współpracy.


Link do raportu

Jan Jarosławski


 
 
 
Ten blog bierze udział w konkursie na BLOG ROKU 2012.
Wszyscy, którzy chcieliby wesprzeć Blog Prawa Zamówień Publicznych w tym konkursie mogą wysłać sms o treści B00231 na numer 7122.
Koszt SMS to jedynie 1,23 zł.

1 komentarz: