piątek, 22 marca 2013

Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych

Blog Prawa Zamówień Publicznych wspólnie z firmą szkoleniową ApexNet pragnie zaprosić na X Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych, który odbędzie się w dniach 18-19 kwietnia 2013 r., w Warszawie (Hotel Belwederski).

Od roku 2008 APEXnet organizuje Zjazdy Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych, które gromadzą najwybitniejszych znawców tematyki oraz pasjonatów.


Celem organizacji Zjazdów jest dyskusja na temat najbardziej kontrowersyjnych obszarów realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zarówno do strony Zamawiających, jak i Wykonawców. Nasi eksperci na bieżąco śledzą zmiany prawne dotyczące zamówień publicznych, a także biorą udział w pracach nad nowelizacjami Ustawy Prawo zamówień Publicznych. Przekazywana wiedza jest więc najbardziej aktualna i pomocna w pracy związanej z zamówieniami publicznymi.
 
Na Zjazdy Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych zapraszamy wszystkich, którym z różnych względów bliska jest tematyka zamówień publicznych i pragną owocnie spędzić czas w gronie osób, które na co dzień zajmują się organizacją postępowań o udzielenie zamówień publicznych, bądź są za nie odpowiedzialne. 

DZIEŃ PIERWSZY9:00 - 9:30
Rejestracja i przywitanie uczestników

9: 30 WYKŁAD
Dialog techniczny jako symulator innowacyjności w zamówieniach publicznych
dyskusja plenarna: trenerzy: Grzegorz Czaban, Jerzy Czaban
moderator dyskusji: Jerzy Czaban

11: 15 WYKŁAD
Problemy z wykonawcą po nowelizacji ustawy
trener: Łukasz Czaban
14: 00 WYKŁAD
Zamówienia publiczne w kontekście interesu publicznego
trener: Jerzy Czaban

15:30
Zakończenie pierwszego dnia konferencji
DZIEŃ DRUGI9: 30 WYKŁAD
Dlaczego ustawa Prawo zamówień publicznych nie "pasuje" do nauki?
trener: Jerzy Czaban

11: 15 WYKŁAD
Główne przyczyny nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego
trener: Łukasz Czaban

14: 00 WYKŁAD
Optymalny dobór metod i środków służących osiagnięciu założonych celów - wariantowość decyzji w zamówieniach publicznych
trener: Grzegorz Czaban

15:30
Podsumowanie i zakończenie X Zjazdu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz