czwartek, 25 kwietnia 2013

X Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych


W minionym tygodniu w Hotelu Belwederskim w warszawskich łazienkach odbył się jubileuszowy, X Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych organizowany przez Centrum Szkoleń APEXnet. Patronem spotkania był Blog Prawa Zamówień Publicznych.

W spotkaniu wzięli udział znani eksperci zamówień publicznych: Jerzy Czaban, Łukasz Czaban i Grzegorz Czaban. Uczestnikami Zjazdu byli przedstawiciele wielu ważnych instytucji między innymi: ministerstw, urzędów miejskich, starostw powiatowych, uczelni wyższych, zarządów dróg, czy wodociągów.
Poruszono wiele istotnych kwestii związanych z niedawnymi zmianami w Prawie zamówień publicznych, na przykład problemy z wykonawcami po nowelizacji czy temat dialogu technicznego. W toku dyskusji okazało się, że nie wszystkie zmiany prawne są zrozumiałe i jasne do wprowadzenia w praktyce. Nadal wiele przepisów budzi wątpliwości stosujących ustawę.
Ważnym tematem poruszonym na Zjeździe Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych była także budząca wiele wątpliwości relacja nauka-zamówienia publiczne. Także wśród uczestników spotkania temat ten wywołał burzliwą dyskusję. Ostatecznie zgodnie uznano, że najważniejsze w tym zakresie jest zwiększanie świadomości związanej z zamówieniami publicznych wśród pracowników instytucji naukowych. Niezbędne jest zatrudnianie przez nie specjalistów ds. zamówień publicznych, zamiast obarczania pracowników naukowych obowiązkiem zajmowania się zamówieniami publicznymi
Wykłady i dyskusje, które odbyły się ramach X Zjazdu Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych, mają istotny wpływ na pracę osób zajmujących się zamówieniami publicznymi zarówno po stronie zamawiających i wykonawców. Nie zawsze dają gotowe wnioski i rozwiązania, ale pokazują różne możliwości i uczą samodzielnego interpretowania przepisów.
Kolejny Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych już jesienią 2013 roku


__________________________________________________
Darmowa wyszukiwarka przetargów publicznych informa24.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz