czwartek, 25 kwietnia 2013

Czy mnogość źródeł finansowania ma wpływ na możliwość podziału zamówienia na części?

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 32 Pzp zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. Dla ustalenia czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z odrębnymi zamówieniami konieczna jest analiza okoliczności konkretnego przypadku. Powstaje jednak pytanie, czy mnogość źródeł finansowania danego zamówienia może być brana przy tej analizie pod uwagę?


Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej jest to niedopuszczalne. W wyroku KIO z dnia 15 lutego 2013 r. (KIO 231/13) czytamy, iż „dla ustalenia wzajemnego powiązania zadań, ma znaczenie tożsamość przedmiotowa zamówienia (roboty budowlane tego samego rodzaju i o tym  samym przeznaczeniu), tożsamość czasowa zamówienia (przewidzenie przez zamawiającego pełnego zakresu zamówień sfinansowanych i udzielanych w znanej zamawiającemu perspektywie czasowej, obejmującej zasadniczo okres jednego roku budżetowego, finansowego albo objęty decyzją o udzieleniu wsparcia finansowego na realizację określonego projektu) i możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę".

Niemniej jednak "nie ma istotnego znaczenia ustalenie źródeł finansowania zamówienia. Jeżeli zatem w tym samym czasie możliwe jest udzielenie tożsamego przedmiotowo zamówienia, które może być wykonane przez jednego wykonawcę, jest to jedno zamówienie, bez względu na fakt, czy jest ono finansowane przez zamawiającego z jednego, czy też z kilku różnych źródeł.” - czytamy w wyroku KIO.

_________________________________________________
Darmowa wyszukiwarka przetargów publicznych informa24.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz