środa, 13 listopada 2013

Pracodawcy RP o projekcie nowelizacji Pzp

W sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych. Na początku października Urząd Zamówień Publicznych przygotował projekt stanowiska rządu wobec poselskiego projektu (druk sejmowy nr 1653). Zdaniem Pracodawców RP rządowy projekt zawiera szereg niebezpiecznych dla przedsiębiorców propozycji zmian.

 
Rządowa propozycja zmian w ustawie m.in. negatywnie odnosi się do obowiązku zniesienia wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy nie uzupełniono dokumentów na wezwanie zamawiającego, oraz odmiennie reguluje przesłanki dotyczące wykluczenia wykonawców z przetargów.
 
W ocenie Pracodawców RP art. 46 ust. a ustawy Prawo zamówień publicznych należy wykreślić i zgodzić się z uzasadnieniem poselskiego projektu nowelizacji, że artykuł ten ogranicza konkurencję. Przedsiębiorcy bowiem, bojąc się utraty wadium, wolą odstąpić od przetargu. W konsekwencji, w przypadku kiedy jedynym kryterium wyboru wykonawcy jest najniższa cena, zamówienia udziela się wykonawcy, który złożył droższą ofertę.
 
Zmiany wymaga także art. 24 ust. 1 pkt 2a ustawy Prawo zamówień publicznych. Zdaniem Pracodawców RP przyznanie zamawiającemu uprawnienia do oceny sposobu wykonania innych zobowiązań wykonawcy i łączenie z tym skutku sanacyjnego w postaci obowiązku wykluczenia wykonawcy z postępowania powinno łączyć się z przyznaniem wykonawcy realnej możliwości poddania takiej decyzji kontroli sądowej. Wprowadzenie powyższego zapisu nie pozwala na osiągnięcie zamierzonego celu nowelizacji, tj. zgodności tego przepisu z wytycznymi dyrektywy Unii Europejskiej.
 
Pracodawcy RP zaznaczają, że rozwiązania te są bardzo niebezpieczne dla przedsiębiorców. Nie tylko bowiem nie pozwalają uczestnikom systemu zamówień publicznych na przyjęcie określonego stałego sposobu działania, lecz także potwierdzają to, że częste zmiany tych samych regulacji są dokonywane w sposób nie do końca przemyślany. Nie poprzedza ich staranna, rzetelna analiza problemów, których rozwiązaniu mają służyć kolejne nowelizacje.
 
Z punktu widzenia polskiego biznesu kluczowe jest sprawne przeprowadzenie dalszych kroków legislacyjnych, które ułatwią funkcjonowanie systemu zamówień publicznych – a nie ciągła dyskusja nad poszczególnymi zmianami.
 
źródło: pracodawcyrp.pl
 
 
Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz