sobota, 25 stycznia 2014

PPP w projektach budowy akademików

21 stycznia 2014 r. Brytyjsko – Polska Izba Przemysłowa zorganizowała seminarium, na którym przedstawiciele Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz doradcy prawni i finansowi opowiedzieli o realizowanym projekcie rewitalizacji i przebudowy akademików.Wygląda na to, że będzie to pierwszy w Polsce tego rodzaju projekt w formule PPP, który uda się doprowadzić do szczęśliwego finału, po tym jak dwie inne uczelnie zarzuciły podobny pomysł. Umowa o PPP została podpisana już w październiku 2013 roku, partnerem prywatnym jest spółka celowa grupy Bouygues. W ramach współpracy mają zostać wyremontowane trzy budynki hotelowe, w których docelowo ma mieszkać ponad 1000 studentów. Partner prywatny ma również zagospodarować teren i zapewnić infrastrukturę rekreacyjną. Wynagrodzenie ma być wypłacane w formie opłaty za dostępność.

Na seminarium doradcy przedstawiali praktyczne problemy, z którymi spotkali się w trakcie realizacji projektu, przede wszystkim z precyzyjnym opisem przedmiotu zamówienia, zdefiniowaniem dostępności czy podziału ryzyk w projekcie. Przedstawiciel CM UJ podkreślał, że realizacja złożonego projektu nie byłaby możliwa bez walnego udziału doradców zewnętrznych, którzy pilotowali cały proces.
Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz