czwartek, 13 lutego 2014

Odpowiedzialność Dyrektora, Kierownika jednostki sektora finansów publicznych - szkolenie


APEXnet i Blog Prawa Zamówień Publicznych zapraszają do udziału w kolejnej edycji wyjątkowej konferencji, której celem jest omówienie obszarów odpowiedzialności spoczywających na najważniejszych osobach podejmujących decyzje w urzędzie w zakresie wybranych, newralgicznych i najczęściej kontrolowanych obszarów. Konferencja będzie okazją do rozmowy z ekspertami i uzyskania porady, a także dyskusji i wymiany doświadczeń z osobami o podobnych zainteresowaniach zawodowych.

13-14 marca, Warszawa – Hotel Lord

 

UWAGA! Zniżka 10 % na hasło „Blog PZP”


W PROGRAMIE:

Pierwszy dzień - prowadzący  Grzegorz  Czaban

- Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia

- Główne przyczyny problemów w zamówieniach publicznych

- Rola Zamawiającego w obszarze ochrony podwykonawcy zamówienia publicznego w świetle  nowelizacji z dnia 8 listopada 2013 r.

- Kontrowersje w zamówieniach publicznych

 

Drugi dzień – prowadzący Ewaryst Kowalczyk

- Kogo dotyczy odpowiedzialność  za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

- Podmioty podlegające ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

- Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych

- Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie procesów gromadzenia środków,  zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków

- Kontrola zarządcza

- Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontroli zarządczej

 

EKSPERCI:

GRZEGORZ CZABAN

Od 1995 do 1998 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Od 2005 do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektu nowej ustawy o zamówieniach publicznych (2000 r.)

Uczestnik obrad komisji nad nowelizacją ustawy – autor poprawki

Uczestnik ostatnich prac Komisji Sejmowej nad nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych


EWARYST KOWALCZYK

Doktor nauk prawnych

Wykładowca, trener, doradca prawny, konsultant głównie w obszarze finansów publicznych i zamówień publicznych

Prowadzi autorskie wykłady na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i Studium Zamówień Publicznych

Autor książek i licznych artykułów w zakresie finansów publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz kontroli finansowej
Więcej informacji:
Dorota Kowalska
22 205 90 00
info@apexnet.pl
www.apexnet.pl


Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz