czwartek, 29 maja 2014

Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych – podejście oparte na korzyściach

Urząd Zamówień Publicznych organizuje konferencję „Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych – podejście oparte na korzyściach”. Konferencja odbędzie się 13 czerwca 2014 r. w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym Zielna przy ul. Zielnej 37. Centrum znajduje się w strefie płatnego parkowania.


Celem konferencji jest upowszechnienie rozwiązań przewidzianych w przepisie artykułu 22 ustęp 2 oraz przepisie artykułu 29 ustęp 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, powszechnie określanych w Polsce mianem tzw. klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, poprzez zaprezentowanie znaczenia tego instrumentu z punktu widzenia instytucji kontrolujących instytucje publiczne oraz przedstawienie korzyści z ich zastosowania za pomocą praktycznych przykładów z poziomu instytucji zamawiających różnego szczebla jak i podmiotów ekonomii społecznej występujących w roli wykonawców.
 
Zapraszamy do udziału w konferencji zainteresowanych przedstawicieli organów administracji publicznej odpowiedzialnych za zamówienia publiczne w macierzystych jednostkach.
 
Zgłoszenia należy przesyłać za pomocą poniższego formularza. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o ograniczenie liczby zgłoszeń do maksymalnie dwóch z danej jednostki. Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału w konferencji.
 
Udział w konferencji jest bezpłatny.
 
 


Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz