poniedziałek, 23 czerwca 2014

Relacja z konferencji dot. eKatalogów

17 czerwca 2014 r. w Centrum Konferencyjnym Stadionu Narodowego w Warszawie odbyła się konferencja „eKatalogi - nowa jakość zakupów publicznych poniżej progów ustawowych” organizowana w ramach projektu „Elektroniczna Platforma Katalogów Produktów – eKatalogi” realizowanego przez Urząd Zamówień Publicznych  w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Społeczeństwo Informacyjne – Budowa Elektronicznej Administracji. W spotkaniu wzięło udział blisko 200 osób – przedstawicieli administracji publicznej i przedsiębiorców.

Celem konferencji była prezentacja projektu „Elektroniczna Platforma Katalogów Produktów – eKatalogi” i jego nowoczesnych rozwiązań oraz przekazanie informacji o tworzonym w ramach projektu narzędziu – Elektronicznej Platformie Katalogów Produktów, przedstawienie zasad jego funkcjonowania oraz korzyści płynących ze stosowania narzędzia dla zamawiających oraz wykonawców.
 
Konferencję otworzył Pan Dariusz Piasta, Wiceprezes UZP, przekazując informacje dotyczące genezy projektu oraz aktualnych działań Urzędu Zamówień Publicznych ukierunkowanych na wsparcie uczestników rynku zamówień publicznych w procesie udzielania zamówień z wykorzystaniem narzędzi informatycznych oraz cyfryzację procesów w obszarze zamówień publicznych.
 
Następnie Pan Krzysztof Grodzicki, Dyrektor Generalny UZP, wygłosił prezentację, dotyczącą  ogólnych informacji o projekcie i tworzonej w jego ramach platformie eKatalogi, naświetlając szereg korzyści płynących z użytkowania konstruowanego narzędzia dla zamawiających i przedsiębiorców, a także wskazując na znaczny potencjał rynku zamówień publicznych poniżej progów stosowania ustawy Pzp.
 
W dalszej części obrad odbyły się dwie oddzielne sesje adresowane do zamawiających i przedsiębiorców. Podczas nich zaprezentowane zostały funkcjonalności platformy eKatalogi dedykowane każdej z tych dwóch grup uczestników systemu zamówień publicznych. Poprowadzili je eksperci Urzędu Zamówień Publicznych, wchodzący w skład Zespołu Projektowego powołanego na potrzeby projektu, budowy i wdrożenia narzędzia. Sesję dla zamawiających prowadziła Monika Frączkowska ze wsparciem Anety Florczak oraz Jacka Szymańskiego, natomiast blok przeznaczony dla przedsiębiorców - Paulina Kalińska ze wsparciem Joanny Czarneckiej oraz Grzegorza Bera. Pytania i dyskusja w trakcie obrad poszczególnych sesji wskazywały na zainteresowanie adresatów projektu nowopowstającym narzędziem, sposobem jego funkcjonowania i wynikającymi z niego korzyściami.
 
 • łatwe, konkurencyjne zamówienia poniżej progu ustawowego
 • łatwy dostęp do rynku zamówień publicznych
 • brak kosztów udziału w zamówieniu publicznym
 • pozyskanie nowych, wiarygodnych klientów
 • prosta komunikacja Wykonawca – Zamawiający
 • możliwość składania dokumentów w formie elektronicznej
 
eKatalogi – korzyści dla zamawiających:
 • ustandaryzowanie opisu przedmiotu zamówienia
 • szybkie i efektywne rozeznanie rynku określonych dostaw i usług
 • sprawną komunikację pomiędzy kontrahentami a zamawiającym
 • zwiększenie transparentności postępowań
 • ograniczanie ilości dokumentacji
 


Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz