niedziela, 17 sierpnia 2014

Aukcja elektroniczna - praktyczne narzędzie obniżania ceny

Dzięki aukcji elektronicznej zamawiający zazwyczaj uzyskują ofertę korzystniejszą cenowo i jakościowo, 
a wykonawcy mogą poprawić swoją pozycję w rankingu ofert – piszą Matylda Kraszewska i Piotr Trębicki.


Mechanizm aukcji elektronicznej jest uregulowany w art. 91a–91c ustawy 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej „ustawa PZP"). Przepisy nie zawierają definicji pojęcia „aukcja elektroniczna". Można ją określić jako nieobowiązkowy element procedury udzielenia zamówienia publicznego, które jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Aukcja elektroniczna nie jest trybem udzielania zamówień, choć często jest mylona z samodzielnym trybem licytacji elektronicznej. Aukcja jest zaś swoistą dogrywką, możliwą do przeprowadzenia w niektórych sytuacjach powstałych pod rządami ustawy PZP.

Więcej na ten temat pod tym linkiem. 
Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz