piątek, 29 sierpnia 2014

Progi badania rażąco niskiej ceny w prawodawstwie państw europejskich


Razem z kolegami z biur Eversheds w Europie, przygotowaliśmy krótkie zestawienie obowiązujących w poszczególnych państwach europejskich rozwiązań prawnych regulujących wszczęcie przez zamawiającego badania rażąco niskiej ceny zawartej w ofercie złożonej w toku postępowania o udzielenie zamówienia. W chwili obecnej polski Parlament pracuje nad nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych, która zakłada wprowadzenie progu 30% wartości szacunkowej zamówienia lub średniej arytmetycznej pozostałych ofert, który zobowiązywałby zamawiającego do wszczęcia procedury wyjaśniania rażąco niskiej ceny zawartej w ofercie wykonawcy. Wyjaśnienia te mają stanowić podstawę dla zamawiającego do stwierdzenia, czy zaoferowana cena jest faktycznie rażąco niska, zagrażająca należytemu wykonaniu umowy – czy też jest bardzo niska, ale wciąż zapewnia należyte wykonanie umowy.


Podobne regulacje prawne zawarte są w innych systemach prawnych obowiązujących w państwach europejskich, aczkolwiek w większości z nich nie zdecydowano się na wprowadzenie progów dotyczących badania rażąco niskiej ceny.

Będziemy wdzięczni za Państwa opinie w zakresie potrzeby wprowadzenia takiego progu w polskim prawie. Gdyby chcieli Państwo uzyskać bardziej szczegółowe informacje w zakresie rozwiązań prawnych obowiązujących w państwach wskazanych w poniższej tabeli, zapraszamy do kontaktu.


* * *
Autor: Piotr Kunicki
Artykuł pierwotnie opublikowany na stronie www.eurozamowienia.pl


Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz