środa, 13 sierpnia 2014

Wejście w życie w dniu 10 sierpnia br. zmian w prawie zamówień publicznych będących następstwem likwidacji samorządu zawodowego urbanistów

Z dniem 10 sierpnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 768), która w art. 13 zmienia ustawę Prawo zamówień publicznych.

W związku z wejściem w życie ww. ustawy, w której m.in. dokonuje się likwidacji samorządu urbanistów, art. 154a ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp otrzymał następujące brzmienie: 
„Art. 154a. 1. O wpis na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5, mogą ubiegać się podmioty działające na podstawie przepisów o:
(…)
„5) samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.”

Informacje  dotyczące praktycznych skutków powyższej zmiany w zakresie opisywania warunków udziału w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługi urbanistyczne znajdują się na stronie internetowej w Aktualnościach z dnia 11 czerwca br. w poniższym linku:http://uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;2956

Ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (stan prawny na dzień 10 sierpnia 2014 r.) został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: http://uzp.gov.pl/cmsws/page/?F;248.

Wyszukiwarka przetargów publicznych biznes-polska.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz