piątek, 16 stycznia 2015

Konsultacje dotyczące standardowych formularzy do publikacji ogłoszeń

Jak informuje UZP w związku z przyjęciem nowych dyrektyw w sprawie zamówień publicznych (dyrektywa 2014/24/UE, 2014/25/UE) i koncesji (dyrektywa 2014/23/UE) oraz w związku z koniecznością zmiany standardowych formularzy służących do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym UE, KE rozpoczęła proces konsultacji z państwami członkowskimi projektu Rozporządzenia wykonawczego KE (UE) ustanawiającego standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011.

Z uwagi na powyższe, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag do projektów standardowych formularzy do publikacji ogłoszeń w terminie do końca stycznia 2015 r. na adres poczty elektronicznej konsultacje@uzp.gov.pl

Projekt rozporządzenia wykonawczego KE(UE) ustanawiającego standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011

Standardowe formularze do publikacji ogłoszeń:


źródło: UZP. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz