środa, 18 lutego 2015

Kim są polscy offsetobiorcy, czyli strategiczne spółki dla Skarbu Państwa


Wykonawcy zagraniczni powinni zapoznać się z wykazami przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym oraz przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo-rozwojowych, prowadzących działalność na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa, a także spółek realizujących obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa oraz dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Dla dostawców zagranicznych jest to istotna wskazówka, odnośnie tego które przedsiębiorstwa leżą w obszarze szczególnego zainteresowania Ministra Obrony Narodowej jeżeli chodzi o nawiązanie współpracy przemysłowej w ramach offsetu, czy też w ramach polonizacji.15 stycznia 2015 r. Inspektorat Uzbrojenia opublikował ogłoszenie o wszczęciu postępowania na dostawę „Bezzałogowych Systemów Powietrznych klasy taktycznej krótkiego zasięgu i Bezzałogowych Systemów Powietrznych klasy mini”. Z treści ogłoszenia można dowiedzieć się, iż jednym z warunków dopuszczenia do udziału w postępowaniu jest, aby wykonawca spełniał warunki niezbędne do zabezpieczenia podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa, w tym był przedsiębiorcą o którym mowa w Wykazie przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 4 października 2010 r. w sprawie wykazu przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz. U. 2014, poz. 303 z późn. zm.).

Z kolei w postępowaniu wszczętym przez Inspektorat Uzbrojenia w 2013 r. na „Modernizację czołgu Leopard 2A4” dopuszczalne było ubieganie się o udzielenie zamówienia przez wykonawców zagranicznych, ale wyłącznie wówczas, gdy ubiegali się o nie z jednym z przedsiębiorstw wskazanych w ww. wykazie lub w rozporządzeniu Rady Ministrów z 4 października 2010 r. w sprawie wykazu spółek, przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo-rozwojowych, prowadzących działalność na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa, a także spółek realizujących obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa oraz dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. 2010, Nr 198, poz. 1313).

W załączniku do rozporządzenia w sprawie wykazu przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, znajduje jest lista przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym z podziałem na przedsiębiorstwa, wobec których organem organizującym i nadzorującym są poszczególni ministrowie. W zakresie właściwości Ministra Obrony Narodowej są:Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. w Poznaniu
 1. Wojskowe Zakłady Mechaniczne S.A. w Siemianowicach Śląskich
 2. Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. w Dęblinie
 3. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. w Łodzi
 4. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. w Bydgoszczy
 5. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. w Warszawie
 6. Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu
 7. Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. w Zielonce
 8. Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. w Zegrzu
 9. Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. w Czernicy
 10. Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. w Warszawie
 11. Stocznia Marynarki Wojennej S.A. w Gdyni w upadłości likwidacyjnej
 12. Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu
 13. Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii w Warszawie
 14. Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku
 15. Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce
 16. Wojskowy Instytut Łączności w Zegrzu
 17. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie
 18. Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych w Poznaniu
 19. Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w Radomiu
Warto zwrócić uwagę, że wśród przedsiębiorstw w zakresie właściwości Ministra właściwego do spraw gospodarki są m.in.:
 1. PCO S.A. w Warszawie
 2. Fabryka Broni "Łucznik" - Radom Sp. z o.o. w Radomiu
 3. Huta Stalowa Wola S.A. w Stalowej Woli
 4. Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego "MASKPOL" S.A. w Konieczkach
 5. Polski Holding Obronny Sp. z o.o. w Warszawie
 6. RADMOR S.A. w Gdyni
 7. DGT Sp. z o.o. w Straszynie
 8. TELDAT Spółka Jawna Kruszyński & Cichocki w Bydgoszczy
 9. WB Electronics S.A. w Ożarowie Mazowieckim
 10. NITROERG S.A. w Bieruniu
 11. EADS PZL "WARSZAWA-OKĘCIE" S.A. w Warszawie
 12. "STOMIL-POZNAŃ" S.A. w Poznaniu
 13. "LUBAWA" S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
 14. Zakłady Metalowe "DEZAMET" S.A. w Nowej Dębie
 15. MESKO S.A
 16. Zakład Produkcji Specjalnej "GAMRAT" Sp. z o.o. w Jaśle
 17. Zakłady Mechaniczne "TARNÓW" S.A. w Tarnowie
 18. Zakłady Mechaniczne "BUMAR-ŁABĘDY" S.A. w Gliwicach
 19. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-RZESZÓW" S.A. w Rzeszowie
 20. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-ŚWIDNIK" S.A. w Świdniku
 21. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-KALISZ" S.A. w Kaliszu
 22. Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu
 23. Morska Stocznia Remontowa "GRYFIA" S.A. w Szczecinie
 24. Stocznia Remontowa "NAUTA" S.A. w Gdyni
 25. Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe "WIFAMA-PREXER" Sp. z o.o. w Łodzi
 26. Zakład Mechaniczny "BUMAR-MIKULCZYCE" S.A. w Zabrzu
 27. Instytut Lotnictwa w Warszawie
 28. Bumar Elektronika S.A. w Warszawie
 29. Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie
 30. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni
 31. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych "OBRUM" w Gliwicach Sp. z o.o. w Gliwicach
 32. CENZIN Sp. z o.o. w Warszawie
Z kolei w rozporządzeniu w sprawie wykazu spółek, przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo-rozwojowych, prowadzących działalność na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa, a także spółek realizujących obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa oraz dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa wymienione są następujące podmioty:

I. Spółki prowadzące działalność gospodarczą na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa:

W zakresie właściwości ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa
 1. Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne "BELMA" S.A. w Białych Błotach
 2. Zakłady Chemiczne "NITRO-CHEM" S.A. w Bydgoszczy
 3. Zakłady Mechaniczne "TARNÓW" S.A. w Tarnowie
 4. Zakłady Metalowe "DEZAMET" S.A. w Nowej Dębie
 5. Zakłady Metalowe "MESKO" S.A. w Skarżysku Kamiennej
 6. RADMOR S.A. w Gdyni
 7. Zakłady Mechaniczne "BUMAR-ŁABĘDY" S.A. w Gliwicach
 8. Zakłady Sprzętu Precyzyjnego "NIEWIADÓW" S.A. w Niewiadowie
 9. Zakłady Metalowe - Kraśnik Sp. z o.o. w Kraśniku
 10. Zakład Mechaniczny "BUMAR-MIKULCZYCE" S.A. w Zabrzu
 11. Zakład Mechaniczny "PZL-Wola" w Siedlcach Sp. z o.o. w Siedlcach
 12. Zakład Produkcji Specjalnej "GAMRAT" Sp. z o.o. w Jaśle
 13. Zakłady Tworzyw Sztucznych "GAMRAT" S.A. w Jaśle
 14. Zakłady Produkcji Specjalnej Sp. z o.o. w Pionkach
 15. Fabryka Broni "Łucznik" - Radom Sp. z o.o. w Radomiu
 16. Fabryka Produkcji Specjalnej Sp. z o.o. w Bolechowie
 17. Fabryka Łożysk Tocznych - KRAŚNIK S.A. w Kraśniku
 18. Fabryka Urządzeń Mechanicznych i Sprężyn "FUMiS-bumar" Sp. z o.o. w Wadowicach
 19. Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego "MASKPOL" S.A. w Konieczkach
 20. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-RZESZÓW" S.A. w Rzeszowie
 21. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-ŚWIDNIK" S.A. w Świdniku
 22. Wytwórnia Silników "PZL-Mielec" Sp. z o.o. w Mielcu
 23. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-WARSZAWA II" S.A. w Warszawie
 24. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-KALISZ" S.A. w Kaliszu
 25. Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu
 26. EADS PZL "WARSZAWA-OKĘCIE" S.A. w Warszawie
 27. Kombinat "PZL-HYDRAL" S.A. we Wrocławiu
 28. Huta Stalowa Wola S.A. w Stalowej Woli
 29. NITROERG S.A. w Bieruniu
 30. "STOMIL-POZNAŃ" S.A. w Poznaniu
 31. "UNIMOR-RADIOCOM" Sp. z o.o. w Gdańsku
 32. Gdańskie Zakłady Elektroniczne "UNIMOR" S.A. w Gdańsku
 33. Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej "RADWAR" S.A. w Warszawie
 34. Przemysłowe Centrum Optyki S.A. w Warszawie
 35. Stocznia Remontowa "NAUTA" S.A. w Gdyni
 36. Morska Stocznia Remontowa S.A. w Świnoujściu
 37. Szczecińska Stocznia Remontowa "GRYFIA" S.A.
II. Spółki powstałe w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych, dla których organem założycielskim był Minister Obrony Narodowej:
 1. Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. w Poznaniu
 2. Wojskowe Zakłady Mechaniczne S.A. w Siemianowicach Śląskich
 3. Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. w Dęblinie
 4. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. w Łodzi
 5. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. w Bydgoszczy
 6. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. w Warszawie
 7. Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu
 8. Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. w Zielonce
 9. Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. w Zegrzu
 10. Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. w Czernicy
 11. Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. w Warszawie
 12. Stocznia Marynarki Wojennej S.A. w Gdyni w upadłości układowej
III. Jednostki badawczo-rozwojowe prowadzące działalność na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa:
 1. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni
 2. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Mechanicznego Sp. z o.o. w Tarnowie
 3. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych "OBRUM" w Gliwicach Sp. z o.o. w Gliwicach
 4. Instytut Lotnictwa w Warszawie
 5. Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie
 6. Przemysłowy Instytut Telekomunikacji S.A. w Warszawie
 7. Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" w Łodzi
 8. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie
 9. Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce
 10. Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku
 11. Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu
 12. Wojskowy Instytut Łączności w Zegrzu
 13. Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii w Warszawie
IV. Spółki realizujące obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa oraz dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa:
 1. "CENREX" Sp. z o.o. w Warszawie
 2. Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "CENZIN" Sp. z o.o. w Warszawie
 3. Bumar Sp. z o.o. w Warszawie
W razie pytań dotyczących powyższych wykazów i ich roli w ramach systemu zamówień obronnych w Polsce, zapraszam do kontaktu.

* * *
Autor: Dr Piotr Kunicki, tekst pierwotnie opublikowany na blogu eurozamowienia.pl 

3 komentarze:

 1. Ciekawe opracowanie na temat spółek polskiego przemysłu obronnego:
  https://www.academia.edu/11085422/Standardy_nadzoru_korporacyjnego_-_%C5%82%C4%85czenie_funkcji_w_organach_sp%C3%B3%C5%82ek_polskiego_przemys%C5%82u_obronnego

  OdpowiedzUsuń
 2. Łączenie funkcji w organach spółek polskiego przemysłu obronnego
  https://www.academia.edu/11085422/Standardy_nadzoru_korporacyjnego_-_%C5%82%C4%85czenie_funkcji_w_organach_sp%C3%B3%C5%82ek_polskiego_przemys%C5%82u_obronnego

  OdpowiedzUsuń
 3. Świetny artykuł, przyda mi się do szkoły. Dziękuję ślicznie ;)

  OdpowiedzUsuń