wtorek, 3 lutego 2015

Zamówienia publiczne: Przyznawanie firmom punktów za etaty to absurd

Zdaniem pracodawców zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan, przyznawanie w przypadku zamówień publicznych punktów dla oferenta za łączną liczbę etatów w firmie to naruszenie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.


Zapis w znowelizowanej ustawie Prawo zamówień publicznych, który umożliwia zamawiającemu uwzględnienie w SIWZ obowiązku zatrudniania przez wykonawcę pracowników – dedykowanych do wykonania wskazanego zamówienia – na umowę o pracę, to niewątpliwie przełom w dążeniu do profesjonalizacji bardzo istotnej części polskiego rynku.
Niestety, doświadczenie pokazuje, że intencja ustawodawcy nie zawsze znajduje pełne odzwierciedlenie w konkretnych postępowaniach przetargowych. Chodzi o sytuację, w której zamawiający zdecydował się przyznawać punkty w postępowaniu przetargowym w zależności od łącznej liczby pracowników zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie na umowę o pracę. Przykład takiego działania można odnaleźć w przetargu Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, który punktował firmy zatrudniające co najmniej połowę pracowników na umowy o pracę na czas nieokreślony.
Więcej na ten temat pod tym linkiem.

1 komentarz:

  1. Faktycznie, co najmniej dziwne to kryterium i może stanowić sporą nieuzasadnioną przewagę.

    OdpowiedzUsuń