czwartek, 12 marca 2015

Ile cukru w cukrze

Maciej w ostatnich wpisach podjął temat narodzin nowej ustawy, sygnalizując m.in. kwestie techniki legislacyjnej, jaka zostanie przyjęta pod podwaliny regulacji.

Przypominam, że całkiem pokaźny kawałek zamówieniowego tortu, zawarty jest w innych niż Prawo zamówień publicznych ustawach. Obszar uregulowany poza PZP dotyczy często konstrukcji kojarzonych jedynie z PZP, ot taka SIWZ.

Jak ma wyglądać SIWZ reguluje art. 36 PZP, ale także art. 6d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, art. 21 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, czy art. 10 ustawy o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia A to tylko wariacje na temat SIWZ. Taka ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zawiera cały rozdział (choć to tylko cztery przepisy), na temat udzielania zamówień na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej.


Cały artykuł pod tym linkiem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz