czwartek, 19 marca 2015

Zamówienia publiczne: waloryzacja umów w toku - coraz mniej czasu na renegocjacje z wykonawcami

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych daje szansę na wprowadzenie zdecydowanie wyższych standardów do postępowań przetargowych. Kluczową zmianą – zarówno z punktu widzenia Zamawiającego, jak i Wykonawcy – jest obowiązek waloryzacji umów zawartych na dłużej niż 12 miesięcy. 

Kontrakty długoterminowe powinny być renegocjowane w przypadku zmiany płacy minimalnej, stawki VAT, zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub wysokości składki. Od 1 stycznia 2016 roku oskładkowaniu zaczną podlegać umowy zlecenia, dlatego niezwykle istotne jest, żeby jak najwcześniej przygotować się do nowych przepisów i już teraz rozpocząć negocjacje z Wykonawcami.


Cały artykuł pod tym linkiem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz