poniedziałek, 20 kwietnia 2015

Nowy zakres kompetencji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie przeprowadzania kontroli doraźnych

Od dnia 15 marca 2015 r. zakres przeprowadzanych kontroli doraźnych obejmuje również zamówienia udzielane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Ponadto ustawodawca przewidział możliwość wszczęcia kontroli doraźnej przez Prezesa Urzędu na wniosek, z którego wynika uzasadnione przypuszczenie naruszenia przepisów Prawa zamówień publicznych.

Źródło: Portal Samorządowy
Więcej w artykule: http://www.portalsamorzadowy.pl  


1 komentarz:

  1. Bardzo cenna informacja. Ten aspekt prawa unijnego wdrożony w Polsce jest bardzo potrzebny. Te kompetencje pozwolą na lepszą kontrolę zamówień publicznych.

    OdpowiedzUsuń