piątek, 10 czerwca 2016

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych ogłasza nabór na stanowisko Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych ogłasza nabór na stanowisko Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 9 czerwca 2016 na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych opublikowano ogłoszenie o naborze na stanowisko Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
 

Do głównych zadań Wiceprezesa  będzie należało zastępowanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie zadań kierownika jednostki oraz zadań wynikających z art. 154 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wymagania niezbędne jakie muszą spełniać kandydaci związane ze stanowiskiem pracy to:
1) posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego lub równorzędnego,
2) posiadanie obywatelstwa polskiego,
3) korzystanie z pełni praw publicznych,
4) nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) posiadanie kompetencji kierowniczych;
6) posiadanie co najmniej 6-letniego stażu pracy, w tym co najmniej 3-letniego stażu pracy na stanowisku
kierowniczym,
7) posiadanie wykształcenia i wiedzy z zakresu spraw należących do właściwości Wiceprezesa UZP.

Procedura naboru opiera się na trzech etapach:
- weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
- rozmowa kwalifikacyjna na temat zagadnień z zakresu spraw należących do właściwości Wiceprezesa UZP,
- weryfikacja kompetencji kierowniczych.


Dokumenty można składać do 20 czerwca 2016 r. Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadamiani przez UZP o terminie jego przeprowadzenia.

1 komentarz:

  1. Tyle tych treści w internecie. a musiałem przetrzepać cały internet w poszukiwaniu czegoś wartościowego.

    OdpowiedzUsuń