poniedziałek, 5 września 2016

Rząd zajmie się projektem założeń do ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych

Zgodnie z wytycznymi Dyrektywy (2014/55/EU), we wszystkich państwach członkowskich rozliczanie zamówień publicznych ma być realizowane wyłącznie z udziałem e-faktur w standardzie umożliwiającym ich automatyczne przetwarzanie. W dniu dzisiejszym rząd zajmie się projektem który ma upowszechnić faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych.
 
Dyrektywa 2014/55/UE została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 6 maja 2014 r. Przewiduje między innymi:
  1. Zlecenie opracowania i wydanie normy europejskiej dotyczącej semantyki (elementów składowych) faktury elektronicznej,
  2. Przyjęcie listy syntax’ów (formatów) faktur elektronicznych,
  3. Zobowiązanie zamawiających do przyjmowania faktur elektronicznych o ile wykonawca zamówienia publicznego będzie miał taką. Termin implementacji dyrektywy przypada na listopad 2018 r.
Elementem organizacyjno-technicznym wdrożenia przedmiotowej dyrektywy będzie realizacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa projektu Platforma elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych, zaś w zakresie legislacyjnym Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych.
Istotnym powodem wprowadzenia przepisów jest dążenie do obniżenia kosztów w gospodarce, związanych z wystawianiem, przesyłaniem i księgowaniem faktur w postaci papierowej lub w formie elektronicznej nieustrukturyzowanej. Wykonawcy i zamawiający lub inni przedsiębiorcy już w tej chwili wystawiają i księgują faktury, w przeważającej mierze, z wykorzystaniem komputerowych systemów finansowo-księgowych. Jeżeli faktura ma postać papierową, to dochodzą do tego koszty związane z jej wydrukiem i przekazaniem za pośrednictwem tradycyjnej poczty. Wystawianie i księgowanie faktur będzie się odbywało tak jak dotychczas, ale znacząco zmniejszą się koszty związane z ich drukowaniem i przesyłaniem, albowiem będzie to automatyczna komunikacja pomiędzy systemami teleinformatycznymi.
Po wejściu w życie nowych przepisów, wszyscy przedsiębiorcy realizujący zamówienia publiczne będą mogli posługiwać się w komunikacji z administracją ustrukturyzowaną fakturą elektroniczną. Administracja z kolei będzie musiała dostosować swoje systemy informatyczne i wewnętrzne procesy do automatycznej obsługi e-faktur.

Izabela Domitrz
Grupa Biznes Polska

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz